تظاهرات در مادرید به حمایت از اعتصاب غدای زندانیان سیاسی کردستان ترکیه

باگذشت بیش از دوماه از اعتصاب غذای زندانیان کرد در زندانهای ترکیه و شمال کردستان ، نیروهای انقلابی و مترقی در کشورهای مختلف به حمایت از آنها برخاسته و با آنها ابراز همبستگی می نمایند. روز گذشته ۱۳ نوامبر ۲۰۱۲ در چهارمین روز اعتصاب غذای هواداران حزب پ ک ک در اسپانیا ، جمعی از هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ، نیروهای چپ اسپانیا و هواداران پ ک ک اقدام به تظاهراتی در مادرید نمودند. این تظاهرات در میدان Plaza Tirso De Molina برگزار شد و مورد پشتیبانی مردم حاضر در منطقه قرارگرفت.

چند روز پیش نیز از سوی دنیز کایا به نمایندگی از زندانیان عضو پ ک ک و پژاک در زندانهای ترکیه و شمال کردستان بیانیه ای منتشر شد مبنی براینکه از ۵ نوامبر ده هزارنفر زندانی دیگر به حمایت از زندانیان اعتصابی دست به اعتصاب غذا خواهند زد. بر طبق گزارشات بدست آمده تاکنون چند نفر از زندانیان سیاسی حزب پ ک ک در اثرتداوم اعتصاب غذا در زندان ترکیه جان باخته اند ولی دولت دیکتاتوری ترکیه از انتشار اخبار این واقعه جلوگیری می نماید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱