درپناه سکوت نهادهای بین المللی ونیاز اقتصادی کشورهای غربی


رژیم جمهوری اسلامی ایران گستاخ تر از گذشته به جنایت علیه مخالفین خود ادامه می دهد
ستار بهشتی بخاطر نوشتن مطالب آزادیخواهانه در وبلاگ خود زیر شکنجه جان باختسکوت سنگین سازمان ملل و نهادهای حقوق بشردرمورد جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران موجب شده است تا این رژیم بر ابعاد جنایات خود برعلیه مبارزین و مخالفین بیافزاید. هربار کشورهای غربی گامی بسوی مذاکره با رژیمستار بهشتی جمهوری اسلامی ایران برداشته اند، بلافاصله دغلکاران حاکم برایران بر شدت دستگیری و خشونت علیه نیروهای اپوزیسیون افزوده اند.اظهارات چند روز گذشته سران رژیم در مورد لزوم مذاکره با آمریکا«حتی در قعر جهنم» موجب شده است تا کشورهای غربی بخاطر حفظ منافع اقتصادی اشان این ترفند رژیم را جدی بگیرند. درحالیکه تجربه نشان داده است تاکنون سران رژیم ازاینگونه فرصتها فقط برای تکمیل خرید تجهیزات فنی و سرکوب داخلی بهره گرفته اند.
ستاربهشتی وبلاگ نویسی بود که بارها توسط مأمورین رژیم مورد تهدید قرار گرفته و بازداشت شده بود، سرانجام هفته قبل بخاطرمقاومت برسر عقایدش زیر شکنجه جان باخته است.


درزیرگزارشی را ملاحظه می کنید که توسط سایت کلمه طرفدار میرحسین موسوی منتشرشده است. علی رغم دلایل موثقی که این سایت درمورد جنایت رژیم ذکر کرده اما بخاطر حفظ کلیت نظام و آنطور که خودشان ذکر کرداند، هنوز «امید دارد که مقامات قضایی و امنیتی کشور نسبت به این مساله مهم که می تواند بار دیگر چهره کشور را در رسانه های بین المللی و مجامع حقوق بشری تخریب کند، پاسخگو باشند و بیش از این، این موضوع حساس و با اهمیت را در سکوت خبری نگذارند.


معلوم نیست پس از اینهمه کشتار و جنایت ، سایت کلمه ازکدام «چهره» نظام صحبت می کند و نگران است که در«در رسانه های بین المللی و مجامع حقوق بشری» تخریب نشود؟
متن کامل گزارش کلمه درمورد ستار بهشتی وبلاگ نویسی که درمقابل دژخیمان رژیم قهرمانانه مقاومت کرد و سرانجام به شهادت رسید را می توانید در این لینک ملاحظه کنید.

http://www.kaleme.com/1391/08/18/klm-119178

جهت بازدید وبلاگ زنده یاد ستار بهشتی کارگر مبارز و آشنایی با افکار انقلابی و شجاعانه وی به لینک زیر مراجعه کنید

http://magalh91.blogspot.de/2012/10/blog-post_27.html


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱