سپاه پاسداران نه فقط اختیارات مجلس ، قوه قضائیه وارکانهای اقتصادی کشور را از آن خود ساخته، بلکه بجای آموزش و پرورش به محصلین نمره می دهد

بدنبال کشته شدن ۲۶ دانش آموز اهل شهرستان بروجن در سفر به اردوی اجباری «راهیان نور» (هنگام بازگشت از مناطق جنگی ایران وعراق)دست اندرکاران آموزش و پرورش از پذیرش مسئولیت این جنایت خود داری می کنند.


درهمین رابطه محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس  گفته است: «متأسفانه این درس برای دانش آموزان اجباری است در حالیکه هیچ اردوی دانش آموزی نباید اجباری باشد و دانش آموزان باید با میل و رغبت بروند.»


مسئولین آموزش و پرورش نیز می گویند:
« ده نمره از درس موسوم به آمادگی دفاعی مربوط به این سفر میشود.» و اجباری است درغیر اینصورت دانش آموز ده نمره آمادگی دفاعی را از دست می دهد.


حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش هم در پاسخ به دلیل واژگونی اتوبوس دانش آموزان و مرگ آنها می گوید:«بروید از مسؤولش بپرسید.» وی توضیح نمی دهد اگر وی در مقام وزیر مسئول نیست پس چه کسی مسئول است؟
البته حاج بابایی برای اینکه صندلی صدارت را از دست ندهد و مبادا از وزارت بر کنارش کنند بلافاصله از این اردوی مرگ هم تمجید می کند و ادامه داده است : « اردوی راهیان نورتوسط همکاران زحمتکش و عزیزان عاشق سازمان بسیج مستضعفین صورت میگیرد.»


مجموعه اظهارات سران رژیم ثابت می کند درپس این درس اجباری، سپاه پاسداران قراردارد و هردانش آموزی که از شرکت در این اردوی مرگ تحت نام «راهیان نور» خودداری کند ده نمره از دست خواهد داد.
بیهوده نیست که روز بروز سطح دانش و آموزش و پرورش در کشور پائین می آید وعلم مونتاژ موشکهای چینی و کره ای بجای پیشرفت سایر علوم در بلندگوهای رژیم جار زده می شود.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱