تظاهرات عظیم مردم و بازاریان برعلیه فشارهای طاقت فرسای اقتصادی

بدنبال بالارفتن هر روزه نرخ ارزهای خارجی و بی ارزش شدن بیش از پیش پول ایران، امروز صبح تظاهرات گسترده ای در تهران انجام شد. این تظاهرات ابتدا از بازار و باشعار ببندید ، ببندید - بازاری با غیرت حمایت ، حمایت - ببندید ، ببندید ، غیرت دارید ببندید شروع شد . هنگامیکه جمعیت از بازار خارج شد مردم نیز واردصف تظاهر کنندگان گردیدند و به سوی خیابان فردوسی به حرکت درآمدند.


درخیابان فردوسی صرافان و عده زیادی از اقشار مختلف اجتماعی به تظاهرکنندگان پیوستند . هنگامیکه مردم درحال شعار دادن بودند، نیروهای انتظامی به آنان حمله کردند. پس از حمله مزدوران رژیم تظاهرکنندگان در خیابانهای مجاور فردوسی به مقابله پرداختند و عده زیادی به سوی میدان حسن آباد به حرکت درآمدند.هنگام مقابله با سرکوبگران رژیم تظاهرکنندگان مجبورشدند چندین لاستیک اتومبیل را آتش بزنند و درحال عقب نشینی بازهم شعارمی دادند: مرگ بر دیکتاتور، سوریه را رها کن ، فکری به حال ما کن، آزادی ، آزادی و یکسری شعارهای آزادیخواهانه دیگر.نیروهای وفادار به رژیم برای مهار تظاهرکنندگان عمدتا شامل نیروی انتظامی ، لباس شخصی ها و دسته موتورسواران بودند. موتورسواران و لباس شخصی ها در خیابانهای اطراف کمین کرده بودند و نقش موتورسواران مثل همیشه ایجاد رعب و وحشت بود که تأثیری هم بر روحیه مردم نداشته و ندارد. مزدوران رژیم اکثرا با باتوم مخالفین را مورد حمله قرار می دادند، چندین نفر به سختی مجروح شدند و عده زیادی دستگیرشدند. خبرهایی نیز بین مردم دهان بدهان می گشت که یکی از تظاهر کنندگان در اثر اصابت باتوم مزدوران رژیم جان باخته است.
همزمان از مشهد نیز خبر رسیده است که مردم دست به تظاهرات زده اند.درشرایطی که عموم مردم روز به روز بی چیز ترمی شوند و فقرو فلاکت درسرتاسر ایران سایه افکنده است، محمود احمدی نژاد علت این نابسامانی ها را نه بی لیاقتی و چپاولگری سران رژیم، بلکه عامل آنرا «جنگ روانی وتبلیغاتی» معرفی می نماید.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱