سقوط پرشتاب ارزش پول ایران و پیامدهای آن

سقوط فزاینده ارزش پول ملی در هفته گذشته در اصل بیانگر هرج و مرج و بی ثباتی اقتصادی ایران بود.


اولین بار نیست که پول ایران دچار چنین بحرانی می گردد، طی سالهای گذشته به تناوب از ارزش پول ایران کاسته شده است. این روند همواره روبه اوج نهاده و گاه برای چند صباحی در نوسان قرار میگیرد، ولی بازمسیر بی ارزش شدن را می پیماید. باوجود تمام ادعاهای سران رژیم مبنی بر مهاربهای ارزهای خارجی و تثبیت ریال ایران، اما طی سالهای گذشته راه فراری برای خارج شدن از این وضعیت ناهنجار پیدا نکرده اند. هربار که نا امنی اقتصادی فزونی می یابد ومردم برای تأمین حداقل تضمینی جهت اندوخته های ناچیزشان به ارز خارجی روی می آورند، سردمداران رژیم با استفاده از نیروی نظامی و سرکوب ، به اقدامات غیر عقلایی دست می زنند. اگرچه اینگونه فشارها فقط در کوتاه مدت کارساز است اما در ادامه چاره ای برایشان باقی نمی ماند به جز اقداماتی مانند محدود کردن واردات، سهمیه بندی کالاهای ضروری، یا استفاده دوباره از سیستم نرخ چندگانه ارز ، همان روشی که مردم در دهه خونبار جنگ ایران و عراق آنرا تجربه کرده اند.از آنجاکه اقتصاد ایران به فروش نفت اتکاء نموده و بیش از ۸۰ درصد ذخائر ارزی ایران ازاینطریق تأمین می گردد، لذا درشرایطی که فروش نفت ایران با مشکلات زیادی روبرو شده است، تأثیر عوامل خارجی بر اقتصاد ایران بیشترشده، از همین رو، وخامت اوضاع اقتصادی را بدنبال آورده است.ازطرف دیگر پس از اعمال تحریمها طی یکسال گذشته، آسیب پذیری اقتصاد ایران فزونی یافته، چراکه به دلیل حجم زیاد واردات بمنظور تأمین معیشت مردم و ادامه فعالیتهای صنعتی و توسعه پروژهای عمرانی ، کالاهای مورد نیاز نه فقط به موقع و به حد کافی تأمین نمی گردد، بلکه با بهای چند برابر و بخشا از طریق بازار سیاه وارد ایران می گردد.سقوط آزاد هفته گذشته پول ایران بازتاب عینی برآوردهای منفی بازارمی باشد. این پیش بینی بدان معناست که هرچه تحریمها سخت تر شود و هرچقدر فروش نفت ایران در بازار جهانی با مشکل مواجه گردد، بازار و بازاریان هراسناکتر از گذشته به فکر تضمینی برای آینده سرمایه و فعالیتهای تجاری خود خواهند افتاد. درچنین وضعیتی چون هیچگونه تدبیری از سوی دستگاه دولتی درکار نیست لذا چاره ای برای آنها ، بویژه قشر خرده پا باقی نمی ماند جز اینکه به ستیز با حاکمیت روی آورند.درشرایطی که تحریمها در حال فزونی است، در سطح بین المللی دیگر دوستی برای رژیم ایران باقیمانده ، در داخل نیز جناحهای رژیم بجان یکدیگر افتاده اند، از اینرو بازار ایران چشم انداز تیره وتاری را در پیش روی خواهد داشت. شاید سران رژیم در آینده بازهم با جنجال آفرینی و بگیر وبه بند و یا درنهایت پذیرش سوء مدیریت و اخراج چند تن اعلام نمایند مشکل رفع شده است ، امابراستی کیست که در ایران حرفهای این رژیم را باور کند و بر عوام فریبی های آنان سرپوش بگذارد. در این رژیم سرتاپا فاسد دیگر نه تظاهر به درستکاری و شعارهای عوام پسندانه و«ضدامپریالیستی» کارساز است و نه ادعاهای واهی مبنی برتدارک ورود امام دوازدهم.بهای نابخردیهای اقتصادی رژیم نیز همانند جهالتهای سیاسی اشان به دوش مردم ایران سنگینی می کند. تنها راه نجات مردم از این وضعیت فلاکت بار انهدام تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی ایران است ونه هیچ راه حل میانه دیگری.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


۱