سندیکای معدنچیان بریتانیا از مرگ مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق این کشور افسرده و ماتم زده نیست

بیانیه سندیکای ملی معدنچیان بریتانیا در خصوص مرگ مارگارت تاچر

مارگارت تاچر، نخست وزیر سابق بریتانیا (۱۹۹۰ ـ ۱۹۷۹) روز ۸ آوریل چشم از جهان فرو بست. ما بدین وسیله، تسلیت خود را به خانواده وی اعلام می داریم.
سیاست دولت دست راستی و محافظه کار برای صنایع بریتانیا در دوره نخست وزیری تاچر، به هیچ وجه مایه افتخار و خرسندی آنهایی که خواهان خوشبختی و سعادت خلق مان می باشند، نمی باشد.
بدون تردید، مارگارت تاچر سمبل «اقتصاد آزاد» بود. او در خدمت طبقه اجتماعی بود که خواهان بهروزی و کسب سود سرشار برای اقلیت کوچکی از جامعه می باشند.
معادن زغال سنگ، تنها بخش اقتصاد صنعتی نبود که بنام «اقتصاد بازار» تضعیف و در نهایت منهدم گردید.
خوشبختانه تاچر به اندازه کافی عمر کرد تا به چشم خود شاهد ورشکستگی اندیشه ها و سیاست هایش باشد. هم اکنون تئوری های «اقتصاد بازار» وی در حال فروپاشی بوده و حاصل آن، بیکاری توده مردم از یک سو و گدایی نهادهای مهم «اقتصاد بازار» وی از دولت فعلی برای دریافت کمک از سوی دیگر، می باشد.
بر خلاف بانک ها و مراکز مالی که با تقلب، انباشت سرمایه های مشکوک و دریافت کمک های دولتی مهم و بلاعوض توانستند بیلان مثبتی ارائه دهند، معادن زغال سنگ تعطیل و محلات و شهرک های معدنچیان، به حال خود رها شدند.
امروز، مارگارت تاچر در قید حیات نیست. اما عواقب و آسیب های اجتماعی و سیاست های ضد مردمی و مخرب وی همچنان در سطح جامعه حکم فرما می باشد. سیاستی که از ابتدا محکوم به شکست بود و متأسفانه، امروز بعد از گذشت سالیان متمادی، ما همچنان بهای سنگین آن را پرداخت می نمائیم.

ما از مرگ اش افسرده نیستیم.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری