ترور سه عضوحزب کارگران کردستان (پ ک ک) رامحکوم می کنیم

پایتخت فرانسه که از دیربازجولانگاه تروریستهای دولتی و نیروهای امنیتی کشورهای دیکتاتوری گردیده است ، این بارمسلخ سه زن عضوحزب کارگران کردستان (پ ک ک) شد.


همگان آگاهند که طی چند دهه گذشته ده ها نفر از رهبران احزاب و سازمانهای انقلابی کشورهای مختلف در پاریس ترور شده اند. طی سه دهه گذشته به غیراز نیروهای مبارز کشورهای آفریقایی و عربی که تمام آنها در پاریس به قتل رسیده اند ، ۹ نفر از فعالین اپوزیسیون ایران نیز توسط تروریستهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در پاریس بخون طپیده اند.


باوجودیکه بارها ثابت شده است امپریالیسم فرانسه دراین قبیل ترورها نقش داشته است اما دولت فرانسه هنوز به این تجارت پر رونق ادامه می دهد.
درتمام مواردی که عملیات تروریستی در پاریس به اجرا درآمده است ، دستگاه اطلاعات فرانسه از پی گیری جنایات و معرفی آمران و عاملان آن سر باززده است. با وجود چنین ترفندهایی اما دلایل انکارناپذیری وجود دارد که دستگاه اطلاعات فرانسه هنگام ترورچشمان خودرا می بندد و بعد ازترور دستگاه قضائی این کشور قاتلان را آزاد می کند. بطور نمونه تمام آدمکشان رژیم جمهوری اسلامی ایران که درگذشته عامل قتل ۹ تن از مخالفین رژیم در فرانسه بوده اند به جمهوری اسلامی ایران پس داده شده اند.


سوابق امر نشان می دهد، ترورسه زن فعال سازمان پ ک ک نمی تواند بدون دخالت دولت فرانسه صورت گرفته باشد. طبق اظهارات سازمان پ ک ک افراد قربانی با دولتمردان فرانسه در ارتباط بوده اند ، بنابراین آنها توسط دستگاه اطلاعات فرانسه تحت نظر قرار داشته اند. درچنین شرایطی بعید می نماید دولت ترکیه بتواند به تنهایی چنان سازماندهی در پاریس بوجود آورد که دوراز چشم مأمورین فرانسه در پر جمعیت ترین محله پاریس وارد خانه مبارزین کرد شود ، بدون سر وصدا سه تن را به قتل برسانند و بدون هیچگونه ردی از خانه خارج شوند.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک به تمام مبارزین راه آزادی و دمکراسی درکردستان و ترکیه درود می فرستد و با همرزمان این سه زن شجاع و آزادیخواه ابراز همدردی می نماید.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۶ دی ۱۳۹۱ - ۱۵ ژانویه ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری