پیرامون انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران
شکست خامنه ای در برابر ائتلاف رفسنجانی - «اصلاح طلبها» و احمدی نژاد

هر چهارسال یکبار در کشورما انتخاباتی برگزار می شود که نه دمکراتیک است و نه آزاد. این انتخابات دراساس توسط عده ای برگزار می شود که خود را قیم مردم ایران می دانند و بیش از ۳۴ چهارسال است سلطه دیکتاتوری - مذهبی خودرا برپایه مکتب دینداری گسترده اند.درسالهای گذشته بسته به خیزشهای مردمی و شرایط بین المللی، شلاق ستم و سبعیت رژیم توسط دوجناح «اصلاح طلب» و « اصولگرا» دست بدست گردیده است. انتخابات ۲۴ خرداد که به صدرنشینی حسن روحانی یایان یافت یکی دیگر ازخیمه شب بازیهای رژیم حاکم بر ایران است که نام آنرا انتخابات گذاشته اند.

چگونه می توان انتخاباتی دمکراتیک برگزار نمود که از ابتدا نهادی بنام شورای نگهبان که منتخب رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران است باید صلاحیتهارا تعیین کند؟ به غیر از نهاد شورای نگهبان ، صافیهای دیگری توسط دستگاه اطلاعات ایران بوجود آمده و دخالتهایی صورت می گیرد که با اصول دمکراسی همخوانی ندارد.
۵۰ درصد جمعیت ایران را زنان تشکیل می دهند، رژیم جمهوری اسلامی ایران پیشاپیش کاندیدشدن خانمها را ممنوع اعلام کرده و اجازه نمی دهد نیمی از جامعه در سرنوشت و آینده خود مشارکت کند.

بیش از ده میلیون جمعیت سنی در کشور ما وجود دارد ، از این جمعیت کثیر هیچکدام حق کاندید شدن ندارند ، این امر خود نقض فاحش دمکراسی در ایران است. صدها هزار پیروان به ادیان یهودی ، مسیحی، اعم از کلدانی پروتستان و کاتولیک در ایران وجود دارند که آنها نیز هیچگونه حقی در نامزدی ریاست جمهوری ندارند. زرتشتیان ایران نیز از حق نامزدشدن محروم گردیده اند.

حضور عده ای از مردم پای صندوقهای رأی یا از روی اجباراست ویا بعلت عدم شناخت کافی از ماهیت جناحهای رژیم ، از اینرو این اقدام مردم را نمی توان به حساب مشارکت آزادانه آنها در انتخابات گذاشت.

جناح خامنه ای انتخابات اخیر را برای پیروزی قالیباف «مهندسی» کرده بود ولی دررقابت با ائتلاف رفسنجانی - «اصلاح طلبها» و احمدی نژاد مجبور به تسلیم شد.
احمدی نژاد که خوب می دانست درصورت یکپارچه شدن قدرت در دست جناح خامنه ای چه سرنوشتی در انتظارش می باشد، تمامی استانداریها و فرمانداریها را بسیج کرد تا از تقلب در انتخابات جلوگیری شود. اتحاد بین این سه جریان موجب شد تا سرانجام ریاست جمهوری از کنترل خامنه ای خارج شود و تحت نفوذ هاشمی رفسنجانی رقیب خامنه ای قرار گیرد.

بدون شک طرفداران احمدی نژاد در این انتخابات نقش مؤثری ایفاء نمودند و در آینده نیز سهمی در نهادهای دولتی خواهند داشت. برخلاف آنچه رژیم جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند و دم از پیروزی می زند، شکست خامنه ای در برابر جناح رقیب ، آغاز جدیدی برای کشمکشها بین دوجناح سرکوبگر رژیم بر سر قدرت دولتی و کنترل ارکان اقتصادی ایران خواهد بود.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۲۸ خرداد ۱۳۹۲-۱۸ ژوئن ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری