هشدار به احمدی نژاد یا نقص فنی هلی کوپتر؟

روز گذشته یکشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲ اکثر خبرگزاریهای رژیم از نقص فنی هلی کوپتر حامل احمدی نژاد در ارتفاعات جاده البرز خبر دادند. بطوریکه رسانه های حکومت خبر می دهند مهارت خلبان باعث جلوگیری ازسقوط هلی کوپتر شده واحمدی نژاد با اتومبیل به تهران بازگشته است.

همزمانی این حادثه با گیر کردن معاون اول احمدی نژاد در آسانسور در شهر اردبیل این شبهه را تقویت می کند که این حوادث اتفاقی نبوده و باتوجه به سوابق رهبران رژیم در توطئه و حذف فیزیکی یکدیگر، همچنین بالا گرفتن درگیری جناحها توطئه ای در کار بوده و بیشتر هشداری به « رئیس جمهورمنتخب» بوده است .درهمین رابطه خبرگزاری فارس چنین گزارش داده است

«معاون اول رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی که برای افتتاح سیستم تلهمترینگ امور آب استان اردبیل به جای پلههای ساختمان چهار طبقهای این شرکت از آسانسور استفاده کردند، به دلیل گیر کردن آسانسور حدود 10 دقیقهای در داخل آن گرفتار شدند که بالاخره با تلاش مهندسان، آسانسور در طبقه سوم باز شد و آنها مجبور شدند یک طبقه را نیز از راه پله استفاده کنند.»

سران حاکم بر رژیم جمهوری اسلامی ایران با اینگونه ترفندها در نظردارند بطور ضمنی این پیام را به احمدی نژاد، هاشمی رفسنجانی ودیگر رقبا برسانند که مبادا از چارچوب تعیین شده برای انتخابات پیش رو فراتر روند وگرنه باردیگر خلبان کم تجربه خواهد بود و«تلاش مهندسین» برای بازکردن آسانسور بی ثمر خواهد ماند.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری