بی صلاحیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران و رد صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی توسط شورای نگهبان و بازتاب آن ، پژواکی بود که بار دیگر ناقوس رسوایی و بی صلاحیتی رژیم جمهوری اسلامی ایران دراعمال حاکمیت به مردم ایران را به صدا در آورد.
پس از ماهها کشمکش بین جناحهای حاکم ، سرانجام اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از پایه گذاران اصلی جمهوری اسلامی ایران توسط جناح خامنه ای رد صلاحیت شده است. همگان آگاهند هاشمی رفسنجانی یکی از نزدیکترین فرد به روح الله خمینی بنیانگذار رژیم حاکم بوده است و در کارنامه ده ها ساله اقتداردیکتاتوری - مذهبی اش ، عضو مؤثر شورای انقلاب، رئیس مجلس خبرگان ، رئیس جمهور ، رئیس مجلس و یکی از تصمیم گیرندگان سرنوشت جنگ ۸ ساله با عراق ثبت شده است. علاوه براین وی مبتکر دستکاری در وصیت نامه خمینی و به قدرت رساندن علی خامنه ای می باشد.

اگرچه از بدو روی کار آمدن جمهوری اسلامی همواره اختلافات عمیقی بین سران این رژیم وجود داشته است اما این سازش و بندو بست ها درجریان انتخابات دور دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد برهم خورد، از آن هنگام دامنه اختلافات و درگیریها شتاب دیگری گرفت.

در سالهای گذشته سپاه پاسداران توانسته است دامنه نفوذ و اقتدار خودرا به کلیه ارکانهای اقتصادی ، نظامی و سیاسی جامعه گسترش دهد. پس از کنار زدن جناح «اصلاح طلب» ، نوبت به سران جنبش سبزرسید که «سران فتنه» معرفی گردیده وبه حبس خانگی گرفتار شدند. به احمدی نژاد و طرفدارانش لقب «جناح انحرافی» داده شد ، و هاشمی رفسنجانی «نامحرم» از آب درآمد. اگر چه خامنه ای همچنان خودرا یکه تاز میدان و صاحب اصلی اقتدار رژیم می داند ولی واقعیت این است که وی نیز در چنبره قدرت سپاه پاسداران و دستگاه اطلاعات رژیم گرفتار آمده است.

سیر تحولات در رژیم جمهوری اسلامی ایران همان روندی است که در تمام رژیمهای دیکتاتوری و کودتایی درتاریخ مشاهده شده است . ابتدا نظامیان در کنار قدرت و بصورت ابزاری در اختیار رهبران حاکم برای حذف رقیبان جناح کودتا قرار می گیرند. پس از حذف مخالفین و سرکوب مردم، نوبت تقسیم قدرت بین خودیها و «آقازاده ها» فرار می رسد. درجریان کشمکشها باردیگربخت به سوی نظامیان روی می آورد تا در اختلافات بالائیها دخالت کنند. دراین هنگام است که نظامیان به امتیازات ویژه ای دست می یابند و بتدریج لباس سپاهیگری را با شنل قوه قضائیه ، نماینده پارلمان و هیئت دولت عوض می کنند. همان روندی که در جمهوری اسلامی ایران طی شده است و اکنون سپاه پاسداران از بازار تا مجلس و از دولت تا قوه قضائیه را در اختیار گرفته است. درچنین نظامهایی عموما آخرین دیکتاتورخانه نشین می گردد ویا در اثر عارضه قلبی و سایر حوادث غیر قابل پیش بینی « به رحمت ایزدی » می پیوندد. علی خامنه ای در رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی آخرین دیکتاتوری است که این سرنوشت تلخ در انتظارش می باشد.

عملکرد حاکمیت ده هاساله جمهوری اسلامی گواه این حقیقت است که در صفحه شطرنج سیاسی این رژیم تمام جناحها ، از «اصلاح طلب» تا «اصولگرا» در سرکوب مردم ایران عقاید یکسانی داشته اند، اما اکنون سردمداران ژریم تاب تحمل یکدیگر را از دست داده اند. علی رغم سازش پنهانی رفسنجانی و خامنه ای بر سر کاندیداتوری رفسنجانی، دستگاه اطلاعات و سپاهیان مقتدر در دستگاه رهبری این توافق را بر هم زدند. ازسوی دیگر خامنه ای همچنان خودرا ولی مسلمین جهان می نامد ونگران است رقیبی گوی سبقت را از وی برباید. بدون شک پشتیبانی چند آیت الله از کاندیداتوری رفسنجانی نمی توانست بی تفاوتی خامنه ای را در پی داشته باشد.خامنه ای که مدتهاست از شکنندگی اعتبارش آگاه شده است با شنیدن موضع آیت الله سیستانی درعراق مبنی بر دعوت هاشمی رفسنجانی برای احراز پست ریاست جمهوری درکنار زدن یار دیرینه درنگ نکرد وبا رد صلاحیت رفسنجانی ، هم دل سپاه و اطلاعات را بدست آورد ، هم پاسخ مثبتی به تمایلات درونی و توهمات نسبت به خود داد تا چند صباحی «ولی مسلمین» باقی بماند.

هم اکنون جناح احمدی نژاد با در اختیار داشتن اسناد بیشماری علیه خامنه ای می کوشد وی را وادار نماید تا نسبت به رد صلاحیت اسفندیار رحیم مشایی تجدید نظر کند وگرنه اوضاع از کنترل خارج خواهد شد.در همان حال هاشمی رفسنجانی می کوشد تا پیشوا را قانع کند قدرت بیش ازحد سپاه کار را به درگیری و پایان کار نظام سوق داده ، هرچه زود تر وی را بعنوان نجات دهنده کشور مورد تأ یید قرار دهد.

بدون شک تصمیم خامنه ای هرچه باشد نمی تواند رضایت تمام جناحهای در قدرت را فراهم سازد. ازسوی دیگرمردم بخوبی از ماهیت جناحهای حاکمیت آگاهند. توده های مردم بدرستی پی برده اند که اندیشه حکومت اسلامی بیش از ۳۵ سال است در باب ضدیت با دمکراسی بنیاد گرفته و هرگونه تعبیر و تفسیردیگری فقط بمنطور دوری گزیدن آنها از مشارکت در تعیین سرنوشت خود و انتخابات آزاد می باشد.

درچنین شرایطی برای رهایی از این وضعیت هلاکت بارچاره ای نیست جز نادیده گرفتن شعارهای عوام فریبانه رفسنجانی ، بی توجهی به «اعانه های دولتی» احمدی نژاد ونفرت و انزجاراز شعارهای افراط گرایی خامنه ای و عواملش . برای دست یابی به یک حکومت دمکراتیک و انتخاباتی آزاد باید دست رد به سینه تمام جناحهای حاکم زد. تنها راه نجات ایران از این وضعیت ناهنجاراستقرار حکومتی واقعا دمکراتیک می باشد. برای نیل به چنین هدفی نیروهای انقلابی و مبارزبیش از پیش وظیفه سنگینی عهده دارخواهند بود.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۴ خرداد ۱۳۹۲-۲۵ مه ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری