وضعیت تأسف انگیز مهاجرین در اسپانیا

«مرا به کشورم کوبا برگردانید!»

این فریاد یک «مخالف» کوبایی است که توسط نیروهای پلیس کشور میزبان، اسپانیا، از آپارتمان محل اقامت اش بیرون انداخته شده است. ژیلبرتو مارتینز، همسر و سه فرزند ۸، ۱۵ و ۲۲ ساله اش جزو «مخالفین» کوبایی می باشند که در سال ۲۰۱۱، بدنبال توافقات منعقده بین کلیسای کاتولیک و حکومت هاوانا، به اسپانیا مهاجرت نمودند.


امروز، ژیلبرتو مارتینز در مقابل رسانه های گروهی جهان غرب فریاد می زند: «ما را به کشورمان، کوبا برگردانید».
۲۶ ماه کافی بود تا تمام رویاهای وی در خصوص جهان سرمایه داری «آزاد» فرو ریزد. روز ۷ ماه مه ۲۰۱۳، پلیس اسپانیا با در دست داشتن حکم دادگاه در خصوص تخلیه اجباری و فوری آپارتمان محل اقامت مارتینز، این خانواده را از خانه شان در شهر آلیکانت Alicante بیرون انداخت. بسیج سازمانهای ضد تخلیه اجباری اسپانیایی برای کمک به این خانواده بی بضاعت نیز با قساوت تمام توسط نیروهای امنیتی این کشور سرکوب گردید.

همانند دهها هزار مورد مشابه در این کشور، تمام وسایل زندگی، ساک و چمدان های این خانواده مهاجر توسط رژیم اسپانیا به خیابان ریخته شد. رژیمی فوق دست راستی که بیشتر نگران منافع بانک ها و محتکران می باشد تا حافظ منافع شهروندان و «پناهندگان سیاسی مهاجر».

با وجودی که حکومت دست راستی اسپانیا به این خانواده مهاجر قول داده بود تا مدت ۵ سال از وی حمایت نماید، با پایان سال اول، این مهاجرین را یک شبه از حداقل امکانات معیشتی برای زندگی (قطع جریان برق، قطع آب، قطع کمک هزینه زندگی و مسکن) محروم ساخت. حقیقتی غیرقابل باور وبدون پیش بینی برای اکثر شهروندان کوبایی.
در شرایطی که در شهر آلیکانت حداقل ۲۰ هزار آپارتمان خالی وجود دارد، قانون بازار و مالکیت خصوصی ایجاب می کند که صدها خانواده بی بضاعت و بیکار از خانه های محل اقامت شان اخراج، و در کوچه ها و خیابانها رها شوند.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری