عقب نشینی رژیم جمهوری اسلامی ایران در برابردول امپریالیستی
بلند پروازیهای اتمی رژیم سرانجام در برابر تحریمها رنگ باخت ، امتیازات و تعهدات سپرده شده خیال غرب را ازخطر هسته ای ایران آسوده کرد.

سرانجام پس از ماهها کشمکش بین سران رژیم جمهوری اسلامی ایران وآمریکا ، فعالیتهای هسته ای ایران تحت کنترل غرب قرار گرفت.
اگرچه توافق اصلی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی بین رژیم ایران و آمریکا بعمل آمده بود ولی بطور رسمی این معاهده اکنون مورد قبول دول قدرتمند عضو ثابت شورای امنیت قرار گرفته است . چارچوب توافق ، دربرگیرنده منافع آمریکا و متحدین غربی اش همچنین تأمین کننده منافع چین وروسیه می باشد.


براساس اسناد منتشرشده در اکثر خبرگزاریهای رسمی غرب، رژیم جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است تا از این پس غنی سازی بیش از ۵ درصد را متوقف کند.

- ذخایراورانیوم موجود بیش از ۵ درصد را به میله سوخت تبدیل کند.
- تأسیسات آب سنگین اراک را متوقف کند.
- به بازرسان آژانس انرژی اتمی اجازه دهد سر زده از تمام تأسیسات موجود در ایران بازدید کنند.
- از خرید سانتریفیوژهای جدید خودداری کند.
- از بکارگیری سانتریفیوژهای خریداری شده مدرن اخیر خودداری کند.
- از توسعه عملیات هسته ای در مراکز نطنز و فردو امتناع ورزد و در یک کلام هرآنچه را که تاکنون باعث نگرانی غرب گردیده از سر راه بردارد.

سردمداران رژیم ایران که در سفسطه بازی و اغوای مردم ید طولایی دارند اکنون می کوشند عقب نشینی مفتضحانه خود را« پیروزی» جلوه دهند و کوتاه آمدن در برابر غرب را برعکس تفسیرنمایند. درهمین رابطه جواد ظریف وزیر خارجه رژیم بعد از توافق ادعا کرده است:
«تعداد سانتریفیوژهای سایتهای غنی سازی نطنز و فردو در همین تعداد کنونی باقی خواهد ماند. مواد هسته یی از کشور خارج نمیشود و مواد 5 درصد به شکلی که هست باقی میماند و مواد 20 درصد که برای راکتور تهران نیاز داریم را طبق روند قبلی تبدیل به سوخت میکنیم.»

ظریف بجای توقف فعالیت می گوید «همین تعداد کنونی باقی خواهد ماند» ، بخشی از مواد موجود ۲۰ درصدی را ۵ درصد معرفی می کند؟ و بخش دیگر ۲۰ درصدی را که قرار است قسمتی به میله سوخت و بخش باقیمانده به زیر ۵ درصد تبدیل شود را برای کتمان حقیقت چنین تفسیر می کند: «برای راکتور تهران نیاز داریم».

ظریف که دروغگویی و سفسطه بازی را خوب آموخته در ادامه ادعاکرده است:
«این یک واقعیت است و هیچ برنامه (هسته یی) تعطیل نخواهد شد و در مقابل تحریمها کاهش می یابد......... مذاکراتی که به سمت رفع کامل تحریمها در عین حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم 5 درصدی ادامه پیدا میکند و مراکز هسته یی تعطیل نمیشود؛ هم فردو و هم نطنز و برنامه آب سنگین ما با همین وضعیت کنونی ادامه دارد و هیچ موادی از کشور خارج نخواهد شد.»

اینگونه اظهارات سخیفانه ظریف کودکان دبستانی راهم قانع نمی کند. مردم ایران تمام ادعاهای سران رژیم را بخاطر دارند و اظهارات ده ساله گذشته آنان مبنی بر غنی سازی ۲۰ درصدی و بیشتر را از یاد نبرده اند. برنامه های اتمی رژیم بر پایه «حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم 5 درصدی » نبوده است ، ومراکز فردو و نطنز و آب سنگین اراک که اکنون «با همین وضعیت کنونی ادامه دارد» معنایش عدم توسعه و دنبال نکردن برنامه های گذشته است.

کاملا درست است ، این تأسیسات همانند لیبی در دوره قذافی بطور کامل بسته نمی شود ولی هنگامیکه تمام فعالیتها در این مراکز زیر نظر سازمان انرژی اتمی قرار می گیرد و اجازه غنی سازی تا حد فقط ۵ درصد صادر می شود چندان بی شباهت با کوتاه آمدن رژیم قذافی نمی باشد. درشرایطی که توافق حاصل شده است تا در تمام مراکز هسته ای ایران صدها دوربین کار گذاشه شود و روزانه مأمورین آژانس اجازه دارند از آنها بازدید کنند ، به نظر می رسد جنجال آفرینی پیرامون «حق مسلم ما در باره غنی سازی حفظ شده» فقط یک دروغ بزرگ است. آیا در سالهای گذشته ایران دنبال غنی سازی ۵ درصدی بوده که حالا «حق مسلم » ما تأمین شده است؟

واقعیت این است که در این توافق منافع همه طرفهای درگیر تأمین شده بجز مردم ایران . اکنون از سران نابخرد رژیم باید سئوال کرد اگر شما دنبال برنامه غنی سازی ۵ درصدی بودید دیگر چه نیازی بود که در ده سال گذشته دنیا را علیه مردم ایران بشورانید و موجب تحریمهای فلج کننده شوید. چرا میلیاردها دلار صرف خرید تجهیزاتی کردید که حال مجبور شدید آنها را بصورت «همین وضعیت کنونی» نگهداری کنید. آیا نگهداری سانتریفیوژهای مدرن خریداری شده فقط برای «حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم 5 درصدی» بوده است ؟

نگهداری تأسیسات خریداری شده و جنجال آفرینی در مورد «غنی سازی در داخل ایران » فقط به نفع دول صنعتی و قدرتهای بزرگ جهانی می باشد ، مردم ایران هیچگونه نفعی در این زدو بندها ندارند. بیهوده نیست که علاوه بر غرب روسیه وچین از این سیاست رژیم حسن استقبال می کنند چراکه کماکان سالانه میلیاردها دلار بابت هزینه نگهداری و فروش تجهیزات جدید بخاطر«حفظ برنامه غنی سازی اورانیوم 5 درصدی» نصیبشان خواهد شد.

آمریکا و سایر دول اروپایی از این پس بیش از گذشته از ایران بهره مند خواهند شد، چراکه ته مانده های ذخایر طبیعی و بازار پر سود ایران را از آن خود می سازند . آمریکا بخوبی از خزانه خالی رژیم آگاه است و چهار میلیاردی که تعهد پرداخت آنرا نموده است رقمی نیست که مشکل مالی رژیم ایران راحل کند. این مبلغ قبل از پایان شش ماه مهلت توافق توسط جناحهای رژیم به یغما خواهد رفت و دوباره مجبورند بعد از شش ماه حسن نیت بیشتری نشان دهند.

روسیه که خودرا مبتکر این توافق می داند بیش از دیگران خوشحال است ، چراکه آنهاعلاوه بر حفظ بازار ایران به دنبال حفظ منافع خود در مدیترانه از طریق ایران می باشند. روسیه از نفوذ ایران در سوریه آگاه است و همانگونه که به نفع حفظ منافع و ردپای خود در مدیترانه سلاحهای شیمیائی رژیم بشار اسد را منهدم کرد، اکنون نوبت آن است تا رژیم ایران را پای مذاکرات ژنو۲ بنشاند . مذاکراتی که روسیه در نظر دارد با توافق آمریکائیها رهبران اپوزیسیون سوریه نیز در آن حضور داشته باشند. واقعیت این است که برای روسها فرقی نمی کند چه رژیمی در سوریه و ایران حاکم باشد. آنها منافع خودرا به هرچیز دیگر ترجیح می دهند. از اینرو موافقت روسها برای عقیم کردن برنامه های هسته ای ایران پیش درآمدی است که رهبران رژیم ایران و سوریه را با رهبران پوزیسیون سوریه بر سریک میز درژنو۲ بنشانند. شکی نیست اینگونه توافقات ابتدا بین روسیه و آمریکا به عمل خواهد آمد و رژیمهایی نظیر ایران و سوریه سرنوشت مختومی جز دنباله روی از آنها نخواهند داشت.

بدون شک نه این توافق و نه توافقات آتی سودی برای مردم ایران نخواهد داشت. تنها راه نجات مردم ایران از ستم موجود، براندازی تام و تمام رژیم جمهوری اسلامی ایران و برقراری یک حکومت دمکراتیک می باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۳ آذر ۱۳۹۲-۲۴ نوامبر ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری