روابط آشکار رژیم جمهوری اسلامی ایران با آمریکا وعوام فریبی های پایان ناپذیر خامنه ای

طی دو ماه گذشته رژیم جمهوری اسلامی ایران علاقه پنهان خود را برای سازش با آمریکا علنی ساخته است. اگرچه درسالهای گذشته رهبرحکومت اسلامی بارها برای حفظ ظاهر از عدم آشتی با آمریکا سخن گفته ، اما اکنون به بهانه « نرمش قهرمانانه» دست دوستی به سوی آمریکا دراز کرده است.
درحالیکه تمام تصمیمات مربوط به برقراری مناسبات دوستانه با آمریکا از سوی علی خامنه ای گرفته می شود اما به ظاهر « دولت تدبیر و امید» حسن روحانی که با شعار «تعامل» با غرب سرکار آمد اجرای این وطیفه را به عهده گرفته است.

خامنه ای که در خطبه نماز جمعه نه چندان دور(۱۴بهمن ۱۳۹۰) به هوادارانش نهیب می زد که گول آمریکا را نخورید و موعظه می کرد:
«یكى از كارهاى اصلى كه بايد انجام بدهيم و همه بايد به آن توجه داشته باشيم، اين است كه فريب لبخند دشمن و وعدههاى دروغ جبهه ى دشمن را نخوريم. .... جبهه قدرت مادىاى كه امروز بر دنيا مسلط است، راحت عهد ميشكند. بدون هيچ دغدغهاى عهدشكنى ميكنند، زير قولشان ميزنند، زير حرفشان ميزنند، نه از خدا خجالت ميكشند، نه از خلق خجالت ميكشند، نه از طرف مذاكره خجالت ميكشند؛ راحت دروغ ميگويند! .... همين اظهاراتى كه آمريكائىها كردند، رئيس جمهور آمريكا كرد؛ نامهاى كه به ما نوشت، جوابى كه ما داديم؛ بعد عكسالعمل و اقدامى كه آنها با مضمون آن نامه ها كردند. اينها يك روزى در اختيار افكار عمومى دنيا - آن وقتى كه لازم باشد - قرار خواهد گرفت؛ خواهند ديد كه اينها چه جورىاند، حرفشان چقدر اهميت و ارزش دارد، وعده شان چقدر ارزش دارد. بنابراين يكى از كارهاى اساسى ما اين است كه فريب لبخند و وعدهى دروغ اينها را نخوريم.»


اکنون با گذشت قریب دوسال از آن حرفهای تکراری نه فقط چیزی «دراختیار افکار عمومی دنیا» قرارداده نشده است بلکه عوام فریبانه به بهانه «نرمش قهرمانانه» سیاست سازش و بند وبست با آمریکا دردستور کار رژیم قرار گرفته است.اگر چه اینگونه اظهارات خامنه ای و سایر رهبران رژیم تازگی ندارد ولی مواردیکه اکنون چاشنی لفاظی های قبلی سران رژیم گردیده، «تعامل» ، «نرمش قهرمانانه» و «اذن الله» است.

باوجود آگاهی آحاد مردم ایران از ترفندهای رژیم ، اما پیشوای جمهوری اسلامی اصرار دارد برای اغوای بیشتر آنها همچنان پرچم «ضد امپریالیستی » را یدک بکشد. خامنه ای در سخنرانی دیروز بمناسبت ۱۳ آبان باردیگر هم ژست ضدغربی گرفت ، هم دولت «تعامل» را به مذاکره با آمریکا تشویق کرد و عقب نشینی خودرا به «اذن الله» ربط داد تا توده مردم از ماهیت سازش با آمریکا بی اطلاع بمانند.خامنه ای در سخنرانی اش ادعا کرده است:
هر ملّتى به آمريكا اعتماد كرد، ضربه خورد؛ حتّى آن كسانى كه دوست آمريكا بودند. حالا در كشور ما دكتر مصدّق به آمريكايىها اعتماد كرد؛ براى اينكه بتواند خود را از زير فشار انگليسها نجات بدهد، به آمريكايىها متوسّل شد؛ آمريكايىها به جاى اينكه به دكتر مصدّق كه به آنها حسن ظن پيدا كرده بود كمك كنند، با انگليسها همدست شدند، مأمور خودشان را فرستادند اينجا و كودتاى ۲۸ مرداد را راه انداختند. مصدّق اعتماد كرد، كتكش را [هم] خورد؛ حتّى كسانى كه با آمريكا ميانهشان هم خوب بود و به آمريكا اعتماد كردند، ضربهاش را خوردند.

خامنه ای پس از زمینه چیدن و حاشیه رفتن های بسیار سرانجام منظور اصلی اش را چنین فرموله کرده است:
«درباره ى مسائل جارى ما با آمريكا - كه اين روزها محلّ بحث است - چند نكته را من عرض بكنم؛ سئوال است در ذهنها. اوّلاً يك تذكّر مهم و لازمى را بدهم: هيچكس نبايد اين مجموعه مذاکرده کنندگان ما را با مجموعه ى شامل آمريكا - همان شش دولت، به اصطلاح پنج بعلاوه ى يك - سازشكار بداند؛ اين غلط است؛ اينها مأموران دولت جمهورى اسلامى ايران هستند، اين ها بچّه هاى خودمان هستند، بچّه هاى انقلابند؛ يك مأموريّتى را دارند انجام ميدهند. كار سختى هم هست [كه] بر عهده ى اينها است؛ دارند با تلاش فراوان آن كارى را كه بر عهده ى آنها است انجام ميدهند. بنابراين نبايد مأمورى را كه مشغول يك كارى است و مسئول يك فرايندى است مورد تضعيف يا توهين يا بعضى از تعبيراتى كه گاهى شنيده ميشود - كه اينها سازشكارند، و مانند اينها - قرار داد؛ نه، اين حرفها نيست. اين را هم توجّه داشته باشيد، اين مذاكرهاى كه امروز دارد انجام ميگيرد با شش كشور - كه آمريكا هم جزو اين شش كشور است - فقط در مورد مسائل هسته اى است و لاغير. بنده هم اوّلِ امسال در مشهد مقدس در سخنرانى گفتم [كه] مذاكره در موضوعات خاص اشكالى ندارد؛ منتها گفتم من اعتماد ندارم، خوشبين نيستم به مذاكره، لكن ميخواهند مذاكره كنند، بكنند؛ ما هم به اذنالله ضررى نميكنيم.»

براستی که ترهات خامنه ای را حدی نیست . وی از یکسو ادعا می کند آمریکا کودتاگر است ونباید به آنها اعتماد کرد، از طرف دیگر دولت «تدبیر و امید» را به نیویورک گسیل می دارد تا با آمریکا وارد زدو بند شود. برخلاف آنچه خامنه ای ادعامی کند و می گوید«مصدّق اعتماد كرد، كتكش را [هم] خورد» ، سوابق رابطه جمهوری اسلامی با آمریکا فراتر از اعتماد مصدق به آمریکا می باشد. آیا کسی می تواند سفر مک فارلین به تهران در دوره جنگ ایران وعراق را انکار کند ؟ آیا رسوایی ایران گیت و اعدام مهدی هاشمی داماد آیت الله منتظری بخاطر افشای این حقیقت از یاد رفتنی است؟آیا دراختیار گذاردن حریم هوایی ایران به آمریکا برای حمله به عراق و افغانستان داشتن رابطه پنهان با آمریکا را ثابت نمی کند؟ و ده ها موارد مشابه دیگر. اگر آمریکا از اعتماد سران رژیم سوء استفاده نکرده و علیه جمهوری اسلامی ایران کودتا نکرده است بخاطر هوشمندی سران رژیم نیست. این سوء تفاهمی است که خامنه ای و شرکاء پیرامون خود توهم پراکنی می کنند. واقعیت این است که آمریکا و دنیای غرب نگرانند در صورت هرگونه اقدامی برای بر اندازی جمهوری اسلامی بازار پر سود ایران بطور کامل توسط روسها وچینی ها قبضه شود. امری که در شرایط حاضر با توجه به بحران اقتصادی غرب برای کشورهای امپریالیستی بسیار گران تمام خواهد شد.

برخلاف آنچه خامنه ای ادعا می کند بند وبست های اخیر رژیم جمهوری اسلامی ایران با آمریکا محدود به مذاکرات هسته ای نمی باشد. جمهوری اسلامی ایران از آمریکا تضمین می خواهد تا دست رژیم را بطور کامل در سرکوب داخل ایران باز گذارند، از عدم وجود حقوق بشر درایران اسمی بمیان نیاورند، آینده رژیم را تضمین کنند، چتر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و رژیم بشار اسد را برسمیت بشناسند ، در آنصورت جمهوری اسلامی ایران در تمام سیاستهای بین المللی همسو وهم پیمان آمریکا خواهد بود.

از آنجا که شکاف عمیقی در ارکان رژیم جمهوری اسلامی ایران بوجود آمده و خامنه ای به روسها وچینی ها اعتماد کامل ندارد، اکنون در جستجوی راهی است تا شاید بتواند بقای حکومت دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران را دوام بخشد. بر بستر چنین آشفته فکری است که وی تصور می کند در پرتو سازش با آمریکا و صد البته با سازشی قهرمانانه و « اذن الله» شاید بتواند از گردابی که بدان گرفتار آمده رهایی یابد، غافل از اینکه توده مردم بیش از این تحمل جنایات و مصائب ناشی از حکومت وی را نخواهند داشت.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری