۸۸۰ هزار «برده مدرن» در اروپا کار می کنند

کمیسیون تحقیق پارلمان اروپا گزارش داده است که در اتحادیه اروپا ۸۸۰ هزار کارگر به گونه ای در شرایط "بردگی مدرن" به کار گمارده شده اند. وضعیت زندگی این کارگران بسیار سخت است و بسیاری از آنها به روسپیگری کشیده شده اند.

در کشورهای اتحادیه اروپا حدود ۸۰۰ هزار "برده مدرن" زندگی میکنند و بیش از یک چهارم این افراد مورد سوءاستفاده های جنسی قرار میگیرند.

گزارش نشریه آلمانی اشپیگل از زندگی این کارگران بنا به اطلاعات منتشر شده در گزارش یک کمیسیون اتحادیه اروپا به نام کمیته امور جنایی (CRIM-Komitees) است.
این کمیسیون ویژه زیر نظر پارلمان اروپا فعالیت میکند و وظیفه اش از جمله تحقیق در باره جرمهای برنامه ریزی شده، پولشویی و فساد اداری در اتحادیه اروپاست.

برمبنای گزارش اخیر این کمیسیون باندهای قاچاق انسان در اروپا سالانه حدود ۲۵ میلیارد یورو درآمد دارند و خسارت سالانه اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا در این زمینه به صدها میلیارد یورو میرسد. در این گزارش آمده است که در سراسر اتحادیه اروپا ۳۶۰۰ باند خلافکار فعالند. این باندها در کنار ۲۵ میلیارد یورو درآمد حاصل از قاچاق انسان، ۱۸ تا ۲۶ میلیارد یورو نیز از فروش ارگانهای بدن انسان و فروش حیوانات وحشی به دست میآورند.

گزارش کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا همچنین به درآمد باندهای خلافکار از تحلفات اینترنتی اشاره میکند و درآمد آنها را از این راه حدود ۲۹۰ میلیارد یورو ارزیابی میکند. فساد اداری یکی دیگر از موردهایی است که در گزارش کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا به تفصیل در باره آن سخن رفته است. در این گزارش نوشته شده که فساد اداری "تهدیدی جدی" برای اتحادیه اروپا شده است.

این کمیسیون اعلام کرده که در جریان تحقیقاتش در بخش عمومی به ۲۰ میلیون مورد فساد اداری برخورد کرده است. این کمیسیون زیانهای سالانه فساد اداری را در اتحادیه اروپا ۱۲۹ میلیارد یورو میداند. کمیسیون خواستار تصویب قوانین جدید است. کمیسیون وابسته به پارلمان اتحادیه اروپا برای مبارزه کارا با این پدیده خواستار همکاریهای وسیع پلیس و قوه قضائیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا شده است.

این کمیسیون خواستهای دیگری را که میتوانند به جلوگیری از این تخلفات کمک کنند متذکر شده است: از میان بردن مناطقی در اتحادیه اروپا که در آنها تسهیلات مالیاتی همه جانبه ارائه میشوند. مبارزه با خرید آراء مردم در جریان انتخابات. این اقدام باید در تمام کشورهای اتحادیه اروپا جرم شناخته شده و با آن مبارزه قانونی شود. کسی که به اتهام پولشویی محکوم میشود باید تا پنج سال از بستن قرارداد با بخش دولتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا محروم شود. کسانی که تخلفات مختلف در ادارات دولتی و خصوصی اتحادیه اروپا را کشف و فاش میکنند نباید تحت تعقیب قانونی قرار گیرند. پارلمان اتحادیه اروپا قرار است روز ۲۳ اکتبر گزارش کمیسیون پارلمان اتحادیه اروپا (CRIM-Komitees) را بررسی کنند و به پیشنهادات موجود در آن رای دهند.

برگرفته از سایت دویچه وله تاریخ ۱۳ اکتبر ۲۰۱۳


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری