درسوگ شاعر نامدار، نویسنده و غزلسرای معاصر سیمین بهبهانی

سه شنبه گذشته ۲۸ مرداد۱۳۹۳ ، پهنه خاک پیکر آزاده زنی را در آغوش کشید که فقدانش ضایعه ای اسفناک برای جنبش آزادیخواه ایران، بویژه جامعه هنری و ادبی ایران شد. بدون مبالغه یاد و خاطره سیمین بهبهانی همیشه در تاریخ ایران یادآور مبارزه با جهل و دیکتاتوری باقی خواهد ماند. سیمین بهبهانی فقط یک شاعر و ترانه سرا نبود ، سیمین مبارزی بود خستگی ناپذیر و استوار برعلیه تاریک اندیشی و استبداد.
شرکت گسترده مردم در مراسم خاکسپاری سیمین ، توام با کف زدنهای پی درپی وسردادن شعارهای آزادیخواهانه بجای سوگواریهای مرسوم وکلمات عربی ، عمق آگاهی شرکت کنندگان و نفرت آنان از رژیم جمهوری اسلامی ایرن را به نمایش گذاشت.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با ابراز تأسف ، درگذشت این چهره درخشان ادبی ایران را به تمام آزادیخواهان و دوستدارانش تسلیت می گوید.از سیمین بهبهانی گنجینه گرانبهایی برجای مانده است که بدون شک تمام آزاد اندیشان ایران از آن بهره مند خواهند شد.

فریاد!

به آنها که در سختی پیمان شکستند
گفتند: " شام تیره ی محنت سحر شود،
خورشید بخت ما ز افق جلوه گر شود."
گفتند: " پنجه های لطیف نسیم صبح
در حجله گاهِ خلوت گل پرده در شود."
گفتند :" برگ های سپید شکوفه ها
با کاروانیان صبا همسفر شود."
گفتند:" این شرنگ که دارم به جام خویش
روزی به کام تشنه، چو شهد و شکر شود."
گفتند:" نغمه های روان پرور امید
زین وادی ی ِ خموش به افلک بر شود."
گفتند:"ساقی از می باقی چو در دهد،
گوش فلک ز نغمه ی مستانه کر شود."
گفتند:" هست خضری و او رهنمای ماست؛
ما را به کوی عشق و وفا راهبر شود."
گفتند: "بی گمان بُت چوبین زور و زر
از شعله های آه کسان شعله ور شود"
گفتند: "جغد نوحه گَر از بیم جان دهد؛
قُمری میان بزم چمن نغمه گر شود"
گفتند و، گفته ها همه رنگ فریب داشت-
شاخ فریب و حیله کجا بارور شود؟
آنان که دم ز پکی دامان خود زدند،
ننگین ز ننگشان همه ی بحر و بر شود.
نام آوران خالق فریبند و، نامشان
دشنام کودکان سر رهگذر شود.
اندوهشان نبود ز خود کامی و عناد
کاین بی پدر بماند و آن بی پسر شود.
ای آفتاب عشق و امید! از حجاب ابر
ترسم به در نیایی و جانم به در شود.
ای شام قیرگون که سحر از پی تو نیست.
دانم به سر نیایی و عمرم به سر شود!...
ای چشم خونفشان، مددی! تا ز همتت
انشای این چکامه به خون جگر شود.
سیمین! حکایت غم خود بیش ازین مکن-
بگذار شرح ماتم ما مختصر شود

مراسم خاکسپاری سیمین بهبهانی


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری