گرامی باد
سی و پنجمین سالگرد قیام بهمن ۱۳۵۷ و
  چهل وسومین سالگردحماسه سیاهکل

۱۹ بهمن ۱۳۴۹ یاد آورعزم راسخ چریکهای فدا یی خلق ایران در نبرد علیه رژیم دیکتاتوری شاه می باشد. در این روز تاریخی فدائیان خلق با حمله به پاسگاه ژاندارمری سیاهکل شعله های امید را در دل مردم روشن نمودند. ستیز فدائیان خلق نه فقط ناتوانی رژیم شاه را آشکار ساخت، بلکه شالوده مستحکمی بنا نهاد که به قیام باشکوه بهمن ۱۳۵۷ انجامید.

در ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ رژیم شاه با قیام سراسری مردم ایران ساقط شد ولی سیستم حکومتی دست نخورده باقی ماند.هدف مردم ازسرنگونی حکومت شاه کسب آزادیهای سیاسی - اجتماعی و بدست آوردن سهمی بود که بجای تولیدکنندگان به سرمایه داران داده می شد ولی چنین نشد.

بجای حکومت استبدادی سلطنتی ، رژیم دیکتاتوری - مذهبی جمهوری اسلامی ایران استقراریافت. این رژیم از همان ابتدا کوشش کرد ارکان نظام سرمایه داری ایران را دست نخورده حفظ و تقویت نماید. گردانندگان رژیم راز بقای خود را درمخالفت با آزادیخواهی ، دمکرات ستیزی و ترویج افکار ارتجاعی باز یافتند. ازاینرو در تمام عرصه های سیاسی - اقتصادی مانع کاربست علم و تکنولوژی نوین در راه پیشرفت اجتماعی شدند. به بهانه اسلامی کردن جامعه برعلیه هرگونه مطالبات دمکراتیک بپا خاستند، دانشگاههای کشوررا مدت مدیدی بستند و برای تثبیت موقعیت لرزان خود ترفند «فتح قدس از راه کربلا» را پیش گرفتند. بلند پروازی و جاه طلبی خفت بارآنان به جنگ ۸ ساله با عراق انجامید و سرانجام پس از میلیونها کشته ، معلول و آواره ، جنگ بدون هیچ فاتح و مغلوبی پایان یافت. تنها برنده این جنگ ویرانگر کمپانیهای بزرگ اسلحه سازی و صنعتی غرب بودند که تأمین کننده لجستیک هردو طرف جنگ به حساب می آمدند.

اکنون سالیان متمادی است که جامعه ایران دچار بی ثباتی سیاسی - اقتصادی می باشد. این روند کماکان روبه افزایش است و در مقیاس سالهای اولیه روی کار آمدن رژیم حادتر گردیده است.تمرکز سرمایه در دست عده ای از سران رژیم و ایادی وابسته به آنها ابعادی بی سابقه بخود گرفته وابرسودهای حاصله از استثمار کارگران ، زحمتکشان ایران توام با دزدیهای آشکار و پنهان به روندی عادی درمیان سران حاکم تبدیل گردیده است.

برخلاف تمام وعده وعید هایی که از بدو روی کارآمدن خمینی تاکنون داده شده است سلطه روزافزون بورژوازی بوروکرات که اکنون سپاه پاسداران در رأس آن قرار دارد لطمات سنگین و جبران ناپذیری را بر منافع اقتصادی و اجتماعی توده های مردم وارد کرده است.

طی سی وپنج سال گذشته چندین رئیس جمهور ، قائم مقام و نخست وزیر ازجناحهای «اصولگرا» ، «اصلاح طلب » و امثالهم گرداننده رژیم دیکتاتوری - مذهبی حاکم برایران بوده اند. با نگاهی هرچند گذرا به سوابق و عملکرد آنها ثابت می شود تمام ادعاهای آنان اکاذیبی بیش نبوده و آنجا که پای قدرت و اعمال هژمونی درمیان باشد شمشیر اسلام گردن خودی و غریبه نمی شناسد.بطور نمونه از ابتدا:

آیت الله منتظری قائم مقام خمینی بعنوان پیشوای رژیم در حصر خانگی قرار گرفت و درحصر از دنیا رفت.
میرحسین موسوی نخست وزیر ۸ ساله «دوران مقدس جنگ» چند سال است در حصر خانگی است.
کروبی رئيس چندین ساله مجلس رژیم و رئيس بنیاد مصتضعفین در حصر خانگی است .
رفسنجانی که دولتش را «دولت سازندگی» می نامد نامحرم و فتنه گر از آب در آمده وبگفته سران رژیم بخاطر مصلحت نظام روانه زندان نشده است.
دولت «اصلاحات» به رهبری محمد خاتمی بیش ازحد به غربیها ارادت نشان داده و طبق گفته رهبران ریز ودرشت رژیم «اگر خاتمی تا کنون دستگیر نشده بخاطر مصلحت نظام بوده است»
«دولت مهرورز» محمود احمدی نژاد جریان انحرافی از آب در آمده و باید با او مبارزه کرد. هنوز کشمکش در مجلس و بیرون با «دولت مهرورز» پایان نیافته است.
دولت «تدبیر و امید» حسن روحانی این روزها در بازار مکاره جمهوری اسلامی اقبال مصرف یافته ، ولی پس از استفاده مقطعی رژیم ، طشت رسوایی اش از بام خواهد افتاد.

اگردر ابتدای حکومت اسلامی دزدیهای سران رژیم در محدوده زمین ، خانه ، رشوه خواری و کمیسیون سیر می کرد، اکنون دزدیها رقم نجومی بخود گرفته وهر بار که دراثر اختلافات جناحها مجبور می شوند قسمتی از آنها را برملاکنند، رقمهای دزدی به ده ها میلیارد دلار می رسد.

دراین بزنگاه ، سران امپریالیستهای غرب از دولت روحانی بیشتر دفاع می کنند .چراکه با توجه به بحران اقتصادی دنیای سرمایه داری در نظر دارند به احیای دولت«تدبیر و امید» روحانی یاری رسانند تا از اینطریق بازار پرسود ایران را بهتربین خود تقسیم کنند.نباید فراموش کنیم دولتهای غرب در تمام سالهای گذشته بطور پنهان و آشکاراز رژیم جمهوری اسلامی ایران حمایت کرده اند، چراکه نیک می دانند شعله ور شدن هرگونه حریق انقلاب در ایران منافع آنهارا نیز به مخاطره می اندازد.

دراین میان کشمکشهای سران رژیم نیز رو به افزایش است، ولی این امر بدان معنا نیست که اپوزیسیون ایران می تواند خود را بعنوان بدیل حکومت معرفی کند. تاکنون بارها سران رژیم یکدیگر را حذف کرده ، بزندان انداخته و حتی یکدیگررا حذف فیزیکی کرده اند. جای هیچگونه تردیدی نیست که این قبیل اختلافات در میان طبقه حاکم می تواند به آسانی تبدیل به آشتی شود ولی اختلافات اپوزیسیون حقیقی ایران با رژیم جمهوری اسلامی ایران هرگزقابل مصالحه نخواهد بود.

طی سالهای گذشته ده ها حزب و سازمان «دمکراتیک » و نهادهای «حقوق بشر» و امثالهم در داخل و خارج از ایران تأسیس شده است. به جز آنها که پیشینیه همکاری با رژیم جمهوری اسلامی ایران دارند و نظیر سازمان اکثریت فدائیان خلق در آدمکشی های رژیم مشارکت داشته اند، تعداد زیادی از این قبیل سازمانها وسیله رژیم جمهوری اسلامی تأسیس گردیده اند.

اگر هنرنمایی عده ای از عناصر سست عنصر درون اپوزیسیون را که بعضا خودرا « چپ» نیز می نامند به آنها بیافزائيم ، به جمع مخالف بی خطری دست می یابیم که بیش از آنچه وقت خودرا صرف مبارزه با رژیم جمهوری اسلامی کنند ، به انتقاد ، گزافه گویی ویا تهمت زدن به این یا آن جریان ویا شخصیت سیاسی مبادرت می نمایند.امری که تنها خواست رژیم حاکم برایران است و منافع آنها را تأمین می کند. بیهوده نیست که این قبیل جریانات از جانب حکومتهای غرب نیزمورد تمجید و تحسین قرار می گیرند وبرای «فعالیتهایشان» بودجه تخصیص می دهند.

همانطور که انتظار می رفت ، پس از روی کار آمدن دولت روحانی هیچگونه تغییری در وضع زندگی مردم ایجاد نشده است . قیمت مایحتاج عمومی بیشتر شده که کمتر نشده است. نرخ ارز هنوز سیر صعودی دارد و بیکاری بیداد می کند. حقوقهای عقب مانده کارگران هنوز پرداخت نشده ، قولهایی که در مورد مسکن ارزان داده شده بود نیز به فراموشی سپرده شده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران تلاش دارد عقب نشینی اتمی خود در برابر غرب را «پیروزی دیپلماتیک» جلوه دهد ولی این ترفند نیز برملاشد وهیچ فرد آگاهی در ایران این کوتاه آمدن را «پیروزی» نمی خواند. سران رژیم هنوز اکراه دارند تا متن کامل توافق ژنو در مورد تسلیم شدن به شرایط غرب را به نمایندگان مجلس نشان دهند. با وجودیکه از هفته قبل توافقهای حاصله جنبه عملی گرفته است اما عدم شفاف سازی و دروغ پراکنی های روحانی وظریف وزیر خارجه اش باعث شد که ۱۵۰ نفر از نمایندگان رژیم در روز شروع عملی کردن توافقها طی نامه ای به مجلس این رویداد را تسلیت بگویند.

باوجود تمام مشکلات موجود ، اما هر نیروی انقلابی، هر کارگروزحمتکش آگاه ، هر عنصر دمکرات و آزادیخواهی با شکیبائی راه مبارزه تا سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران را ادامه خواهد داد.


سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق
گرامی باد خاطره رفقای رزمنده قیام و سیاهکل
زنده باد سوسیالیسم
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ بهمن ۱۳۹۲-۸ فوریه ۲۰۱۴


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری