کوتاه نیامدن به سبک روحانی و ظریف
روحانی رئیس جمهور رژیم توافق ژنورا « تسلیم قدرتهای بزرگ جهان در مقابل ملت ایران» می نامد و ظریف وزیرخارجه ادعا می کند «دنیا برنامه غنی سازی ایران را به رسمیت شناخت»
درحالیکه پس از توافق ژنو سران رژیم جنحال براه انداخته اند که غرب تسلیم شده و حق غنی سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شده است، اما واقعیت چیز دیگری است.
متن انتشار یافته توافق ژنو نشان می دهد جمهوری اسلامی به حد کافی کوتاه آمده و آنچه را که سالها با بوق و کرنا فریاد می زدند «انرژی هسته ای حق مسلم ماست» بطور کامل از آن صرف نظر کرده اند.

نابخردانی که ابتدا تحریمهای بین المللی را «ورق پاره» خوانده بودند و باعث شدند نزدیک به یکصد میلیارد دارائیهای ایران بلوکه شود، اکنون ملتمسانه تسلیم غرب گردیده اند تا بخش ناچیزی از آنرا پس بگیرند.
رهبران جمهوری اسلامی ایران سالها جنجال براه انداختند که چرا اسرائیل دارای بمب اتمی است و جمهوری اسلامی از این حق محروم است. درعوض رژیم اسرائیل نیز بطور دائم تهدید می کرد تأسیسات اتمی ایران را بمباران خواهد کرد. درهمین دوره رژیم جمهوری اسلامی سینه چاک خودرا مدافع بشار اسد و رژیم سوریه معرفی کرد و حالا وقت آن رسیده تا نتایج این نابخردیها مورد قضاوت مردم ایران قرار گیرد.

اکنون رهبران جمهوری اسلامی ایران پس از سالها بلند پروازی و وارد کردن خسارتهای جبران ناپذیر انسانی و مالی به مردم ایران، در عمل تسلیم اسرائیل شده اند. هم اکنون در مقابل چشم جهانیان ذخایر سلاحهای شیمیائی رژیم اسد به نفع اسرائیل و توسط غربیها نابود می شود، رژیم اسد درحال فروپاشی و اضمحلال است و درهمانحال کلیه تأسیسات اتمی ایران نیز از کار افتاده است.

جمهوری اسلامی از یکسو فریاد پیروزی سر می دهد و از« تسلیم غرب » سخن می گوید ولی درعمل تسلیم اسرائیل و غرب شده است. هم اکنون رژیم اسرائیل بدون تحمل هیچگونه خطری نظاره گر شده است که چگونه رژیم جمهوری اسلامی ایران از ترس تشدید و ادامه تحریمها ، تمام تأسیسات هسته ای اش را ازکار می اندازد. اگرچه این تازه اول ماجراست ، در قدم بعدی رژیم بایستی درلبنان دخالت نکند و در عراق نیز تا آنجا درامور حکومت شیعه نوری المالکی دخالت کند که منافع غرب به خطر نیافتد. دراین میان توده های مردم ایران همچنان قربانی زد وبندها وسازشهای پنهان و آشکار این رژیم تبهکار با غرب می باشند.

براستی تنها مطلبی که مقبول و برازنده رهبران جمهوری اسلامی ایران می باشد این است که: رهبران جمهوری اسلامی ایران هم می میرند هم ذلت می پذیرند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری