تظاهرات و اعتراضات گسترده جهانی بر علیه کشتارمردم بی دفاع فلسطین
تظاهرات نیروهای انقلابی و مترقی در تورنتوی کانادا


در روزهای گذشته موج جدید تظاهرات و اعتراضات خیابانی بر علیه رژیم اسرائیل سراسر جهان را فرا گرفته است. نیروهای آزادیخواه و مترقی در اکثر کشورهای دنیا با برپایی تظاهرات به افشای ماهیت جنایتکارانه رژیم اسرائیل و حامیان آن دست زده اند. بدون شک اینگونه همبستگی های گسترده با مردم فلسطین و خیزشهای سراسری می تواند دولتهای حامی رژیم اسرائیل را مجبورسازد تا درسیاست حمایت وپشتیبانی خود ازاسرائیل تجدید نظرکنند . اقداماتی که می تواند درنهایت توقف ادامه جنایات سبعانه درنوارغزه را موجب شود.

طبق گزارش رسیده از سوی هوادران سازمان در تورنتوی کانادا:
همزمان با تظاهرات در اکثر کشورهای اروپایی در کانادا روز شنبه به دعوت سندیکای کارگری تورنتو، انجمن فرهنگی حمایت ازکوبا ، فعالین چپ شیلی و السالوادور تظاهراتی در دفاع ازمردم فلسطین ومحکومیت اسرائیل بر پا شد. در این تظاهرات فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با حمل پلاکارد در محکومیت رژیم اسرائيل شرکت فعال نموده و همبستگی خودرا باخلق فلسطین اعلام داشتند.

نیروهایی از کشورهای هند، پاکستان و چند کشورعربی نیز در زمره فعالین این تظاهرات بودند. هنگام تظاهرات حدود یکصد تن از طرفداران رژیم اسرائیل شعارهایی در حمایت از کشتار مردم فلسطین سر می داند. برای جلو گیری از درگیری ، بین جمعیت تظاهر کننده که تعداد آنها بیش از یکهزار ششصد تن تخمین زده می شد ویکصد تن از طرفداران صهیونیسم ، تعداد زیادی پلیس ایستاده بود تا مانع هرگونه درگیری شوند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری