برخورد فاشیستی نظامیان اسرائیل بعنوان «دمکراتیک ترین دولت خاورمیانه» با جوان ۱۵ ساله فلسطینی


پس از اینکه صحنه کتک زدن و رفتار فاشیستی مأمورین اسرائیلی با نوجوان فلسطینی به رسانه های گروهی کشیده شد، دستگاه «قضایی» رژیم اسرائیل دستور داد
طارق خضیر فلسطینی ۹ روز دیگر در خانه بماند تا آثارضرب وجرح صورت وی کمی التیام یابد . خبر این رفتار غیر انسانی را درزیر به نقل از یورونیوز ملاحظه می کنید.

طارق خضیر در اعتراض به قتل محمد ابوخضیر جوان ۱۶ ساله فلسطینی در تظاهرات شرکت کرده بود است. پس از گذشت چند روز از قتل فجیح ابوخضیر، اکنون اکثر منابع پزشکی و رسانه های گروهی این خبر را تأیید کرده اند که این جوان ۱۶ ساله توسط افراطیهای اسرائیلی ربوده شده و زنده زنده توسط آنها سوزانده شده است.«طارق خضیر، پسرعموی نوجوان شانزده ساله فلسطینی که قتلش به اعتراضهای خیابانی در میان فلسطینیها دامن زد با حکم داگاه به قید وثیقه آزاد شد اما باید در زمان انجام تحقیقات در حبس خانگی بماند.
او که شهروند آمریکا است و گفته می شود توسط نیروهای اسرائیلی کتک خورده بود توسط یک قاضی به نه روز حبس خانگی محکوم شده است.
دولت آمریکا نسبت به وضعیت این نوجوان آمریکایی ابراز نگرانی کرده بود.

طارق خضیر 15 ساله درباره کسانی که او را کتک می زدند می گوید: ´من فکر می کنم که آنها ماموران پلیس بودند. من در حال تماشای گروهی از مردم بودم که آنها به سراغ من آمدند و من را به گوشه ای کشاندند.ª

تصاویر منتشر شده در اینترنت صورت این نوجوان را نشان می دهد که به شدت ورم کرده است. تصاویر تایید نشده دیگری که در اینترنت منتشر شده است چند نظامی را که به نظر می رسد ماموران امنیتی اسرائیل هستند نشان می دهند که به طور پیوسته او را کتک می زدند.
پلیس اسرائیل می گوید که طارق خضیر یکی از افرادی بود که در جریان آشوبهای چند روز گذشته در حمله به نیروهای اسرائیلی مشارکت داشت».


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:
باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد
عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟
پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان
جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn
lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است
شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری
وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی
چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟
یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند
پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم
ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬
 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟
چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان
وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی
خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن
سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است
نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران
اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان
به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو
ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران

حسین زهری
۱
حسین زهری