پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت
من چرا ملک جهان را به جویی نفروشم


سرانجام پس از سه دهه کشمکش، جاده باریک و مسیر مارپیچ جمهوری اسلامی ایران به شاهراه بازار پهناور غرب تحت اقتدار آمریکا منتهی شد.
در روزگاری که روح الله خمینی بمثابه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پس از ۸ سال جنگ بی حاصل با عراق مفتضحانه ازمیدان بدر رفت و جام زهر نوشید، چرا خامنه ای ، رفسنجانی ، روحانی و شرکاء تمام تأسیسات هسته ای ایران را تحویل آمریکا ندهند تا سرمایه هایشان در امان بماند؟

اکنون بیش از سه دهه است که سران رژیم حاکم برایران با ترفند «مبارزه ضدامپریالیستی» ، «ازمیان برداشتن رژیم غاصب صهیونیستی» و دست یابی به «انرژی صلح آمیزاتمی» دنیا را در می نوردند تا با منفورترین چهره «استکبار جهانی» پنجه افکنند!

درحالیکه قلمرو تجاری جمهوری اسلامی ایران از بدو روی کار آمدن با دنیای غرب و «استکبارجهانی» جریان داشته است، پس از روی کار آمدن دولت روحانی، آشکار تر ازگذشته سرمایه گذاران غرب را فراخوانده اند تا دراین بهشت اقتصادی، بیشتر سرمایه گذاری کنند.
گویا بیش از سه دهه وقت احتیاج بود تا تغییرات ساختاری چه در بخش اقتصاد، چه در عرصه سیاسی - اجتماعی رژیم را چنان به زانو درآورد تا با بانگی بلند از امپریالیسم آمریکا تمنا کنند برای استخراج نفت، به جمهوری اسلامی ایران قدم رنجه کنید.

رژیم جمهوری اسلامی ایران اکنون تمام ادعاها و شعارهای ناهنجار گذشته را دفن کرده، دست یابی به «انرژی صلح آمیز اتمی» را به فراموشی سپرده و برای اثبات حسن نیت به آمریکا، اجازه داده است تا نمایندگان کشورهای غربی تمام تأسیسات اتمی اش را مهر و موم کنند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی شعارهای پوچ دولت احمدی نژاد منسوخ شده و بجای «اونقدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه دانتان پاره شود» يا «مرده شور خودتان و ميز مذاكره تان را ببرد» عشوه گریهای روحانی و ظریف برای غرب جایگزین گردیده است.

برای توجیه این عقب گرد نیز دولت جدید با اذن رهبر دلیل ارائه می دهد. تحلیگران «اصلاح طلب» وجبهه روحانی- رفسنجانی یکصدا بانگ بر آورده اند احمدی نژاد طی هشت سال حاکمیت «عوام سواری» کرده است. این جماعت فراموش کرده اند که خمینی بعنوان بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بدتر از احمدی نژاد سخن می گفت و درنظر داشت عدالت را با شعار« اقتصاد مال خراست» به جامعه بازگرداند. بدون شک حافظه مردم ایران گواه این حقیقت است که طی سی و پنج سال گذشته اقتصاد ایران نه آنطور که بخشی از سران رژیم تبلیغ کردند«توحیدی» شد و نه آنطور که حضرتش ادعا کرد«اقتصاد مال خراست» عملی گردید. تمام تمهیدها براین پایه استوارگردیده است که اقتصاد ایران باید در دستان «باکفایت» آیت الله ها،سران سپاه پاسداران ، آخوند زاده ها و آقازاده ها قرارگیرد.به نظر می رسد خمینی در اوائل روی کار آمدنش نخواسته با صراحت بگوید اقتصاد مال آخوند هاست و حال پس از سی و پنج سال این «فرموده حکیمانه» درست از آب درآمده است.


ازآنجا که محمد جواد ظریف وزیرخارجه روحانی شاگرد بسیار ساعی در مدارس و دانشگاههای آمریکا بوده است ، طی سی و پنج سال گذشته آمریکا از این مهره بهتردر ایران نداشته است. ظریف پس از«شاهکار»تسلیم شدن رژیم به غرب و دادن اطلاعات مراکزاتمی ایران به آمریکا هنگام بازگشت به کشور ادعا کرد « غربی ها از ۴ تا تانک و موشک ما نمی ترسند» و ادامه داد « آيا فکر کرديد آمريکا که می تواند با يک بمب تمام سيستم دفاعی ما را از کار بياندازد از سيستم دفاعی ما می ترسد؟» اگر چه پس از این ادعا مصلحی وزیر اطلاعات سابق رژیم گفت «من به دنبال آن شخص می گردم تا به او بگویم تو غلط می کنی» و حملات بعدی حسین شریعتمداری مسئول روزنامه کیهان به ظریف ،باعث شد وی چند روزی دچار حالت عصبی گردد تا آنجا که مجبورشد روی صندلی چرخدار بنشیند ولی «بارک الله های» بعدی جان کری به وی قوت قلب داد تا برنامه های مشعشانه «تعامل با غرب» را ادامه دهد.

سید عباس عراقچی یکی دیگر از مجریان اوامر رهبر است تا منویات «نرمش قهرمانانه» در برابر آمریکا هرچه بهترعملی شود. وی بخشی از توافقات را چنین بر شمرده است

«ایران اورانیوم۲۰ درصدش را تبدیل به اکسید میکند
هر سه هفته یک سیلندر به صورت رقیق شده در خواهد آمد که تعادل برقرار شود. در مقابل هم تمام تلاش و حرکت ما این بوده است که هر کاری که دو طرف انجام میدهند به صورت متعادل و متناسب باشد. هیچ طرفی هیچ کاری را زودتر یا دیرتر از دیگری انجام ندهد. تمام اقدامات در یک روز انجام میشود به جز این دو مورد که برای آن نیز ترتیباتی در نظر گرفته شده است. تا از تعادل و تناسب برخوردار باشد.
آزادسازی 4.2 میلیارد دلار از داراییهای بلوکه شده ایران در 8 نوبت انجام میشود »

عراقچی در اکثر اظهاراتش پنهان نمی کند که تا اینجا رژیم جمهوری اسلامی ایران خط آمریکا را بطور کامل پذیرفته است ، تنهاموری که فعلابرای رژیم خط قرمزمحسوب می شود قبول نقطه نظرات اسرائیل است. چراکه آمریکا در تمام سالهای گذشته گفته بود تأسیسات اتمی ایران باید تحت کنترل ما قرارگیرد، چیزیکه بدان دست یافتند ولی اسرائیل از ابتدا می گوید تأسیسات اتمی ایران باید برچیده شود.
حال افتخار جمهوری اسلامی ایران این است که کماکان درحال «مقاومت » است و با «رژیم صهیونیستی» درحال نبرد! درهمین رابطه عراقچی درمصاحبه با سرویس بین المللی فرامنطقه ای ادعا کرده است:
« بسیاری از مواضع مقامهای آمریکایی از جمله وزیر خارجه و همچنین خانم وندی شرمن حاکی از ضعف آنها است زیرا آنها باید با توجه به امتیازاتی که به ایران دادند، پاسخگوی افکار عمومی خود و دوستانشان در منطقه باشند. این که میگویند، میخواستند پیچ و مهرهای از فعالیت هستهای ایران باقی نماند اما نتوانستند، سند افتخار مردم ایران است.» براستی که عجب سند افتخاری!

درجمهوری اسلامی ایران نه فقط خط قرمزها جابجا می شود بلکه برای عوام فریبی«سندهای » من در آوردی افتخاری هم یکی بعد از دیگری به چاپ می رسد. عراقچی شرم ندارد ادعا کند در شرایطی که همه سایتهای اتمی رژیم بسته شده و اطلاعات آنرا در اختیار آمریکا قرار دادند، در وضعیتی که تعهد کرده اند در آینده هرگونه تحرک اتمی ایران باید با اجازه آمریکا باشد، دیگر نگهداری «پیج ومهره ها» چه سودی دارد؟ نگهدارید تا غربیها چند سال بعد به بهانه زدودن زنگ پیچ ومهره ها باز قرار داد دیگری به ایران تحمیل کنند!

با وجود تمام این نابخردیها اما عراقچی از «خط قرمز» عدول نمی کند و بدون اینکه امتیازات دریافتی از آمریکارا اعلام کند در مصاحبه با سی سی تی وی چین می گوید:

« برچیده شدن تاسیسات هستهای خط قرمز ایران است» ودر پاسخ به این سئوال که آیا خاموش و برچیده شدن تاسیسات هسته ای برای دولت ایران یک خط قرمز است؛ گفته
« قطعا این برای ما یک خط قرمز است. چرا ما باید تاسیسات خود را برچینیم؟ ما بارها در مذاکرات هم این مطلب را گفتیم. اگر آنها نگرانیهای منطقی داشته باشند ما آنها را برطرف میکنیم. به نظر ما نیازی به برچیدن تاسیسات نیست.»

ملاحظه می کنید که «قاطعیت» دربرابر شرط اسرائیل هنوز ادامه دارد ،وگرنه بطورکلی خط قرمزها دربرابر امپریالیسم آمریکا از امروز به فردا عقب کشیده شده است. البته نباید ازحق گذشت ، در ازای امتیازات داده شده ، امتیازات بسیاری هم نصیب کشور شده است؟! . مثلا از هنگام حضور حسن روحانی در داووس سوئیس و دادان امتیازات فراوان به انحصارات غربی، بویژه شرکتهای نفتی، عکس روحانی در صفحه اول یورونیوز حک شده و برداشتنی نیست. علاوه براین تاکنون چندین بار اخبار تصادفات جاده قم - تهران وسیله یورونیوز خوانده شده و چند هنرمند «اصلاح طلب» نیز بدریافت جوایز اروپایی مفتخرگردیده اند.

از دیگر دست آوردهای روند «تعامل با غرب» بازدید هیئیتی از پارلمان اروپا از تهران بود که خانم تاریا گرانبرگ رئیس این کمیته «سخاوتمندانه» موجب دلگرمی بین المللی سران رژیم را فراهم ساخت . خبرگزاری دولتی ایرنا که از این موفقیت بزرگ شگفت زده شده در باره بازدید این خانم چنین نگاشته است:


«رییس کمیته ایران پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای عضو گروه 1+5 در ژنو سوئیس، خاطرنشان کرد: با دستیابی به این توافق انتظار می رود که همکاری های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش افزایش یابد.
گرانبرگ اظهار داشت: به طور یقین یکی از موضوعات مهم در راستای همکاری های اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران که در استراتژی همکاری این اتحادیه با تهران مورد تاکید قرار خواهد گرفت، همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر است.»

نباید فراموش کنیم که اتحایه اروپا اینگونه همکاریهارا با اکثر رژیمهای دیکتاتوری ، حتی با رژیم ملاعمر داشته و ربطش به «گروه 1+5 در ژنو سوئیس» جز خفت و خواری برای رژیم معنایی ندارد.


در ایران هیچکس از سران رژیم جمهوری اسلامی ایران انتظار شرم ندارد ولی اینهمه بی شرمی هم فقط از نظامی ساخته است که ۸ سال رئیس جمهورش شعار می داد «آن ممه را لولو برد» و حالا رئیس جمهوری جدیدش «ممه»را سر دست گرفته وبه غربیها التماس می کند بشتابید که «قطعنامه ها» به ثمر نشسته است.

باوجود تمام این افتضاحات اما روحانی و ظریف و صد البته با اجازه رهبر خامنه ای حاضر نیستند شاه بیت توافقها با آمریکا را حتی به شرکای حکومتی خود اعلام کنند. سه مورد این توافقات بحدی غیر شرافتمندانه و خائنانه است که ظریف گفته است « من وزیر خارجه هستم شما حداکثر میتوانید من را استیضاح کنید، حتی اگر استیضاحم نیز بکنید من این موارد را به شما نمیگویم.»
درهمین رابطه نماینده جبهه پایداری در محل حسینیه خمینی مشهد اقدام به سخنرانی کرده و بخشی از این موارد را برشمرده است . از آنجا که هیچ سندی از گفته های شرکای درحاکمیت رژیم معتبرتر نیست لذا بخشی از این سخنرانی را در زیر جهت اطلاع نقل می کنیم.

«-بروجردی به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی در همین جلسه به آقای عراقچی گفت آن 10 درصد که به توافق نرسیده اید چه بوده و آن سه مورد که فابیوس زیر آن خط کشیده است چیست؟ عراقچی در آنجا از جواب دادن طفره رفت و در همین حین آقای ظریف وارد جلسه شد، ظریف در آنجا به صراحت گفت من وزیر خارجه هستم شما حداکثر میتوانید من را استیضاح کنید، حتی اگر استیضاحم نیز بکنید من این موارد را به شما نمیگویم.

-آقای ظریف حالا فرض کنیم شما مردم را محرم ندانستید آیا میتوانید نمایندگان را نیز محرم ندانید؟ به ظریف در آن جلسه گفتم اگر ما حق نداریم از جزئیات مطلع شویم بفرمایید تا وظیفه خود را بدانیم و اگر باید بدانیم چرا مطالب را منتقل نمیکنید؟

-در آن جلسه به آقای ظریف گفتم، تیمی که جام ظهر را به حضرت امام(ره) نوشاند تیم آقای هاشمی بود و آن تیمی که در سال 82 همه بخشهای هسته ای کشور را به حالت تعلیق درآورد تیم شماها و رئیس شما بود. در ادامه به او گفتم تو در خارج درس خواندهای، انگلیسی ات خوب است اما چرا در خارج از کشور و در برابر دوربینهای خبرگزاریها انگلیسی صحبت میکنی؟ گفت آنها از من با آن زبان سوال میکنند و من هم به همان زبان پاسخ میدهم، به او گفتم شما نماینده ایران هستی و نباید از زبان دیگری در جلوی خبرنگاران استفاده کنی، او گفت زمانی که متنی ترجمه میشود بیش از 50 درصد مقصود منتقل نمیشود، گفتم با حساب و کتاب شما از اول انقلاب تا کنون 50 درصد از صحبتهای ما را غربیها نفهمیده اند و 50 درصد از صحبتهای آنها را ما نفهمیده ایم.

-در متن توافقنامه به عمد برای نیامدن آن به صحن مجلس اسم آن را عوض کرده اند و گذاشته اند برنامه اقدام مشترک و از همان ابتدا یقه ایران را گرفته اند.

-آقایان امضا کرده اند که اگر قرار است در داخل مملکت ما هر برنامه ای در حوزه هسته ای اجرا شود باید با توافق آمریکاییها باشد.

-شما امضا داده ای که آمریکا باید یقین پیدا کند برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است، سوال من این است آمریکا چه زمانی یقین پیدا میکند؟ اصلا آمریکا قرا است روزی یقین پیدا کند؟

-ایران در این توافقنامه برای 28 مورد تعهد داده است.

- اگر کشوری بتواند 270 کیلوگرم اورانیوم 20 درصد، 10 تن 5درصد و 20 هزار سانتریفیوژ داشته باشد به نقطه جهش رسیده است و میتواند در طی دو هفته بمب هسته ای تولید کند، بر اساس فتوای رهبر انقلاب تولید بمب هسته ای حرام است اما اگر ما به این مرز نزدیک شویم میتوانیم اسرائیل را در سر جای خود بنشانیم. دلیل اینکه آمریکا تلاش کرد که 20 درصد باید به عقب برگردد و اکسید شود همین بود، برای همین است که وزیر خارجه آمریکا رسما میگوید ما برای اولین بار توانستیم امنیت اسرائیل را تضمین کنیم.

-مردم بدانید اگر چرخ سانترفیوژ نچرخد، چرخ زندگی مردم پیشکشتان، تا چند سال آینده چرخ نیروگاههای ما نیز نخواهد چرخید و مردم برق هم نخواهند داشت.

-آقایان تعهد داده اند هرچه اطلاعات داریم در صنعت هسته ای باید به آمریکا بدهیم.

-الان هم میگویم، اگر مرد هستید فقط یک بار بیاید و بندهای توافقنامه را برای مردم بخوانید، من حاضر به مناظره ام اگر مرد آن هستید.

-پرونده ما قرار است در گام نهایی از شورای امنیت خارج شود و تحریمها برداشته شوند، از عراقچی پرسیدم این گام نهایی یعنی چند سال گفت آنها میگویند 20 سال و ما گفته ایم باید کمتر بشود و آنها در نهایت گفته اند حداقل 10 سال. این چه توافقنامه ای است که تحریمها باید 20 سال بعد برداشته شود.»

غلطهای املایی و انشایی نقل قولها مربوط به منبع خبر است و ما عین مطلب را نقل کرده ایم.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری