تظاهرات و راهپیمایی در دفاع از کوبانی
شهرکردنشین کوبانی در سوریه چند ماه است زیر آتش مزدوران داعش مقاومت می کند. حمله سبعانه و همه جانبه این مزدوران به مردم کردستان و سایر مناطق عرب نشین ، تاکنون هزاران کشته و مجروح برجای گذاشته است. علی رغم هیاهوی امپریالیستها در مورد حمله هوایی به قصد انهدام داعش اما تاکنون هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. هیچ فرد آگاهی نمی پذیرد که ارتش آمریکا ، انگلیس و دیگر متحدین آنها در انهدام یک گروه تروریستی دست پرورده خود ناتوانند.

درشرایطی که آمریکا وهمپیمانانش چشم انداز آینده «خاورمیانه نوین » را جنگ طولانی مدت در این منطقه ارزیابی می کنند، کاملا مفهوم است چرا کشورهای امپریالیستی درمقابل جریان دست نشانده حکومت اسلامی عراق وشام موفقیتی کسب نمی کنند. عملکرد چند ماهه اخیرآمریکا در منطقه جای شکی باقی نگذاشته است که داعش و رژیم دیکتاتوری رجب طیب اردوغان در ترکیه ابزاری هستند برای آتش افروزی و درخدمت منافع آمریکا.

در اعتراض به چنین سیاستی در اکثر کشورهای جهان نیروهای انقلابی و مبارزبطور مدام تظاهرات برپامی کنند و فریاد اعتراض سر می دهند.
دیروز اول نوامبربعنوان روزجهانی همبستگی با کوبانی در چندین کشور تظاهراتی درحمایت از مقاومت کوبانی برپا شد. درشهر تورنتوی کانادا نیز در اعتراض به سیاستهای آمریکا و محکومیت جنایات داعش تظاهراتی درمقابل سفارت آمریکا صورت گرفت. پس از سردادن شعارهایی درمحکومیت سیاست آمریکا ، شرکت کنندگان که تعداد آنها بیش از هشتصد نفرگزارش شده است ، ازمحل سفارت آمریکا تا میدان دانداس راهپیمایی کردند.

در این تظاهرات نیروهای پ ک ک ، چندین سازمان مبارز ترکیه و ایران ، همچنین هواداران سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بهمراه عده ای ازنیروهای دمکرات مقیم تورنتو شرکت داشتند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری