کشورهای عضو اتحادیه اروپا، خریدار نفت خام استخراجی «داعش»

جهادگرایان مرتجع اسلامی که هم اکنون با وحشی گریها و جنایاتشان جو ترور و خفقان را به توده های مردم کشورهای عراق و سوریه بویژه در مناطق کرد نشین این دوکشور تحمیل نموده اند، برای بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا چندان هم وحشی و مرتجع بشمار نمی آیند. «داعش» و باندهای مسلح تحت فرمان اش، ثروت چند میلیارد دلاری در اختیار دارند. منبع این ثروت نجومی عبارت است از: غارت و چپاول دارائی توده مردم مناطق اشغالی، غارت و تصاحب دارائی های دولت بعد از تصرف شهرها و آبادی ها، دریافت کمک های مالی از شیخ نشین های عربی منطقه و بالاخره حراج نفت مناطق تحت کنترل.

در۲۸ سپتامبر ۲۰۱۴ مدیا دیپلومات مقاله ای به قلم Ludovice Laman نگاشته و از قول سفیر اتحادیه اروپا در عراق، خانم Jana Hyboskova نوشته ، وی در حضور اعضای یکی از کمیسیون های وابسته به اتحادیه اروپا اظهار داشته است: «بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نفت خام تصفیه نشده استخراجی داعش را به نرخ خیلی ارزان خریداری می نمایند». مقام عالیرتبه اتحادیه اروپا از ذکر نام کشورهای عضو خریدار نفت «داعش» خودداری نموده است. هنوز هیچیک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار نظر نکرده و ریاست اتحادیه اروپا نیز در مورد این افتضاح سیاسی عکس العملی نشان نداده است. در پایتخت های کشورهای مهم اتحادیه اروپا از قبیل برلن، لندن، رم و پاریس نیز هنوز عکس العملی در این خصوص مشاهده نشده است.

چند ماهی است که بسیاری از خبرنگاران مسئول، متعهد و باشهامت از قاچاق نفت خام استخراجی مناطق تحت کنترل «داعش» و فروش آن به شرکت های نفتی ترک و جهان غرب سخن می گویند. از قرار معلوم این نفت خام بعد از ورود به خاک ترکیه، از طریق بندر جیحان به اروپا منتقل می شود.

خنده آور است: رهبران و مسئولان کشورهای جهان غرب از یک سو مدعی جنگ علیه باندهای جنایتکار و مرتجع وابسته به «داعش» هستند و از سوی دیگر با خرید نفت حراجی این باندها، بودجه جنگی «دشمنان» خود را تأمین می نمایند. بیهوده نیست که ظاهرا اکثر نیروی هوایی کشورهای امپریالیستی از آمریکا تا استرالیا و از فرانسه تا انگلیس و دیگر متحدان آنها گروه تروریستی داعش را بمباران می کنند و عجبا که این گروه تروریستی بازهم به محاصره شهرهای کردنشین و پیشروی درخاک سوریه ادامه می دهد. براستی آیا هیچ فرد اندک آگاهی می پذیرد که نیروی هوایی آمریکا و انگلیس با آنهمه سابقه جنگ و قدرت نظامی از پس چند ده هزار تروریست ، آنهم نه مناطق جنگلی و کوهستانی ،که در منطقه صحرا و بیابانی بر نیایند؟


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری