بعد از القاعده ، اکنون داعش بعنوان جریان ساخته و پرداخته امپریالیسم آمریکا ، انگلیس و فرانسه برای اربابان مزاحمت ایجاد کرده است

ازهنگامیکه آمریکا ، انگلیس و فرانسه بهمراه متحدین غربی اشان برای مبارزه علیه اتحاد جماهیر شوری وقت به تشکیل سازمانهای تروریستی و بنیاد گرا دست زدند بیش از۳۰سال می گذرد. طی این مدت دنیا شاهد ظهورانواع سازمانهای بنیادگرا و تروریستی است که عموما توسط آمریکا ، انگلیس ، فرانسه و متحدینشان تأسیس گردیده اند. برطبق اسناد و دلایل انکار ناپذیر، این جریانات تروریستی و مرتجع بطورکلی باپشتیبانی مالی و نظامی کشورهای یادشده و چند کشوردیگر نظیرعربستان سعودی، قطر وترکیه برپا شده و فعالیت های خودرا گسترش می دهند.
عملکرد سالهای گذشته غربیها درچندین کشور، آشکارا ثابت می کند آنها به هر ترفندی دست می زنند تا ازطریق راه انداختن جنگهای منطقه ای وجابجایی دیکتاتورها منافع خودرا تأمین کنند.

به جرأت می توان ادعا کرد، در چند دهه گذشته درهرکجای دنیا جنبشهای آزادیبخش شکل گرفت، دولتهای غرب به سردمداری آمریکا با تقویت جریانات ارتجاعی، مسیر مبارزه توده های تحت ستم این کشورهارا منحرف ساخته ، آنهارا از برقراری یک حکومت دمکراتیک محروم نموده اند.

نمونه ها از نقش تاریخی دولتهای غربی بویژه آمریکا درتقویت پان اسلامیسم وسازمانهای بنیادگرا درخاورمیانه وکشورهای عربی بسیاراست. بطورمختصرپس از روی کار آمدن محمدعلی جناح در پاکستان بعنوان اولین حکومت اسلامی ، آمریکا آیت الله خمینی را حمایت کرد تا درایران رژیم جمهوری اسلامی تأسیس کند ، درافغانستان طالبان را برسمیت شناخت تا علم اسلام را برافرازند و از پشتیبانی ملاعمر دریغ نکرد، در الجزایر عباسی مدنی رهبر جبهه اسلامی را مورد حمایت وپشتیبانی قرارداد ، روی کار آوردن دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه و ده ها نمونه دیگر، تردیدی باقی نمی گذارد که آمریکا ومتحدینش همواره حامی سازمانهای بنیاد گرا و تروریستی در مقابل دمکرات طلبی های مردم بوده اند.

اکنون چندین سال است آمریکا و اروپا به نیابت از مردم دنیا خودرا «جامعه جهانی» نام نهاده وبرای هر اقدام شنیع خود دلیل ارائه می دهند. دخالتهای خودسرانه غربیها در امورسایر کشورها هیچ حد ومرزی نمی شناسد. چنان جامعه جهانی رابه سخره گرفته اند که گویی مردم دنیا کودکی بیش نیستند. درهمین رابطه به نقل قولی از خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا در هنگام سقوط رژیم معمر قذافی بسنده می کنیم و به ادامه مطلب می پردازیم . خانم کلینتون که خود و حزبش وصد البته کشورش را پرچمدار دمکراسی می نامد، پس از سقوط رژیم قذافی در تلویزیون ظاهر شد و بدون هیچگونه شرمی با افتخار آمریکا و جهان غرب را طرفدار« شریعت اسلام » معرفی کرد. شریعتی که حاصلی جز تباهی مردم لیبی و ویرانی این کشورچیزی ببار نیاورده است.

چگونه آمریکا از تشکیل داعش بهره مند می شود؟
آمریکا از دوسال پیش استفاده از گاز شیست را بطور وسیع آغازکرده است. از اینرو وابستگی آمریکا به تدریج از نفت خاورمیانه ازبین خواهد رفت.در چنین شرایطی آمریکا باید سیاست جدیدی را در منطقه به اجرا می گذاشت که نام آنرا «خاورمیانه نوین» برگزیده است.
این « خاومیانه نوین» درواقع می باید بوسیله گروههای مذهبی بنیاد گرا و ارتجاعی دست نشانده آمریکا تمام قدرت و ممالک این منطقه را در دست گیرند. در همین چارچوب اخیرا روزنامه واشنگتن پست نیزمقاله ای منتشر ساخته بدون اینکه اصل موضوع که همانا نقش آمریکا در «خاورمیانه نوین» است را بر ملا کند.

هر فردآگاهی که این روزها سیاستهای آمریکا در خاورمیانه را دنبال کند بسهولت درمی یابد که سیاست کنونی آمریکا در مقابل داعش بسیار عجیب و غریب است. اوباما از یکسوادعا می کند با داعش می جنگد ، ازسوی دیگر جنگجویان داعش در بیمارستانهای ترکیه متحد آمریکا بستری و درحال معالجه هستند؟ اکنون چندین هفته است که آمریکامسیر جنگ با داعش را به نحوی رهبری می کند که داعش بیش از پیش وارد خاک سوریه شود. ازسوی دیگرسازمان بنیاد گرای النصره که در جنایت و سبعیت دست کمی از داعش ندارد بلندیهای جولان را در اختیار گرفته و عجیب نیست که اسرائیل از این امر خشنود است و هیچ اقدامی علیه آنها انجام نمی دهد.علت آن است که اسرائيل همسایگی با داعش و النصره را به هم مرز بودن با سوریه ترجیح می دهد.منافع اسرائیل نیز ایجاب می کند تا جنگهای منطقه ای گسترش یابد تا از اینطریق بتواند به حاکمیت اش ادامه دهد، اسرائیل مطمئن است حضور جریانات بنیاد گرا در مرز با اسرائیل خطری برای آنها نخواهند داشت.

اوباما ظاهرا استراتژی جنگی کشورش در عراق را مبارزه با داعش قرار داده ، درحالیکه تبلیغاتش علیه سوریه و بشاراسد است . وی بطور دائم از سرکوب داعش در سوریه دم می زند و تمام تدارکات جنگی دراز مدتش را نیز به سوی سوریه نشانه رفته است. این سیاست آمریکا ثابت می کند، آنها بدنبال جنگ در سوریه هستند وعملا از داعش می خواهند که علیه دولت سوریه بجنگد.این موضوع با اظهارات ظاهری وی مبنی بر ازبین بردن داعش سازگاری ندارد و ازاساس یک ترفند است.

درچنین شرایطی اگر داعش بتواند تمام قوای خودرا همانطور که آمریکا در نظر دارد وارد خاک سوریه کند، در آنصورت بطور وسیعتری با حکومت سوریه وارد جنگ می شود. در آن حالت اگر حکومت اسلامی عراق وشام در جنگ علیه دولت سوریه پیروزشود ، آنگاه دولت اسلامی داعش با تمام قوا عراق را به تصرف در خواهد آورد. اگر چنین واقعه ای اتفاق افتد خطر گسترش جنگ منطقه را فرا خواهد گرفت و فقط آمریکا ست که از این وضعیت نابسامان منطقه سود خواهدبرد .چراکه در چنین فضای بهمریخته ای آمریکا تا مدت مدیدی از طریق جنگ منطقه ای جدیدی به تأمین منافع خود خواهد پرداخت.

برای اطلاع خوانندگان ترجمه مقاله واشینگتن پست از این قرار است:

« روزنامه واشینگتن پست، ۱۸ آگوست ۲۰۱۴

تروریست هایی که هم اکنون ما را مورد حمله قرار می دهند، نیروهایی هستند که اخیرا دوره های آموزشی آنها را به پایان رسانده ایم!!!

نه خیر، نه خیر، دشمن دشمن ما، دوست ما به حساب نمی آید.

طی سالهای گذشته، رئیس جمهور اوباما، دوستان اروپایی و هم چنین تعدادی از کشورهای متحد در خاورمیانه از «گروههای شورشی» در لیبی و سوریه حمایت نمودند. بخشی از این گروهها، افزون بر دوره های آموزش نظامی ویژه، از حمایت مالی و نظامی گسترده برای سرنگون ساختن معمر قذافی و جدال علیه رژیم بشار الاسد نیز برخوردار شدند. این سیاست از ضرب المثل قدیمی «دشمن دشمن من، دوست من بحساب می آید»، الهام می گیرد. طی چندین دهه، هر زمانی که مسئولان و دست اندرکاران سیاست خارجی ایالات متحده و متحدین اش می بایست در خصوص کمک و حمایت از سازمانها و جنبش های اپوزیسیون تصمیم می گرفتند، همین ضرب المثل قدیمی الهام بخش آنها بود.

باید اعتراف کرد که در عمل نمی توان همیشه به این ضرب المثل اعتماد کرد و به دفعات مکرر شاهد عواقب وخیم، تأسف آور و منفی این سیاست بوده ایم. نمونه بارز و شناخته شده این سیاست، کشور افغانستان می باشد. کشوری که در آنجا، ما و متحدین مان با حمایت گسترده و بیکران سازمانهای بنیادگرای بسیاری را تشکیل و ضمن تجهیز، آموزش و تمرین های نظامی، آنها را برای نبرد علیه ارتش اتحاد شوروی آماده نمودیم. امروزه، بدون اغراق، تمام این سازمانها، دشمنان قسم خورده جهان غرب بشمار می آیند. در تداوم همین سیاست بود که سازمان القاعده تشکیل، رشد و اردوگاههای نظامی ـ آموزشی بسیاری را در همین منطقه ایجاد نمود. اردوگاههایی که در آنجا، عاملان سوءقصدهای ۱۱ سپتامبر آموزش داده شدند. با این وجود، بجای درس گیری از این اشتباهات، ایالات متحده همچنان به طور مصممانه این سیاست را دنبال می کند.

واشینگتن و متحدین اش، سازمانهایی را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داده و می دهند که از ابتدا، اعضایشان به طور واضح و علنی اندیشه ها و افکار ضدامریکایی و ضدغربی خود را اعلام و یا در حین مبارزه به سوی این گونه اندیشه ها گرایش و سمتگیری نموده اند. مصاحبه ها و گفتگوهای منتشره بسیار با اعضاء و تصمیم گیرندگان گروه نظامی دولت اسلامی «داعش» و جبهه النصره در سوریه (وابسته به تشکیلات القاعده) گواه این ادعاست. بسیاری از جنگجویان این سازمانها در لیبی و حتی تعدادی از اعضای شاخه های مختلف «ارتش آزاد سوریه» گذشته مشابه و یکسانی داشته اند.

Anthony Faiola در مقاله منتشره هفته گذشته خود در واشینگتن پست به گفتگوی خود با ابو یوسف، از کادرهای مهم نظامی «داعش» اشاره می نماید. ابو یوسف در این گفتگو توضیح می دهد: «در شرق سوریه، ارتش آزاد سوریه حضور ندارد. تمام افرادی که سابقا در این منطقه در صفوف این ارتش حضور داشتند، همگی به سازمان دولت اسلامی پیوسته اند.»
در مقایسه با دیگر گروهها، «داعش» موفق تر عمل کرده است. این گروه توانسته است کنترل بخش مهمی از چاه های نفت و گاز سوریه را در اختیار گیرد. این گروه هم چنین توانسته است به مقادیر مهم طلا و پول نقد (با در اختیار گرفتن دارایی های بانک ها در مناطق تحت کنترل اش) و هم چنین سلاحها و ابزار آلات جنگی (غنایم بدست آمده در نبرد علیه ارتش های عراق و سوریه) دست یابد. ابو یوسف در این خصوص می افزاید: «وقتی که ارتش عراق مجبور به فرار از شهر موصل و مناطق دیگر سنی نشین عراق گردید، انبارک های نظامی و تجهیزاتی قابل توجهی که از امریکائیان دریافت کرده بود را در پایگاههای نظامی به حال خود رها کرد.»

یک مقام بلندپایه امنیتی امریکایی که نخواست نامش فاش شود، در این خصوص توضیح می دهد: «داعش و ارتش مهدی، وضعیت مشابهی دارند. این دو سازمان به هیچ وجه دوست ما بشمار نمی آیند، اما هر دو بخاطر ضعف و سهولت ما در مدیریت وضعیت حاکم، بسرعت در حال رشد و گسترش می باشند.» بعضی از مقام های مسئول امنیتی در اروپا و کشورهای عربی نگرانی و دل شکستگی خود در خصوص اشتباهات ایالات متحده در عرصه مدیریت و هدایت شورش ها و خیزش ها در کشورهای عربی را متذکر می شوند. یک مقام بلندپایه امنیتی عرب، اخیرا در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشته است: «ما خیلی سریع اطلاع یافتیم که سازمانهای تندرو از خلاء امنیتی ناشی از بهار عربی به بهترین نحو ممکن استفاده کرده و می نمایند. بسیاری از اعضاء و فعالین این سازمانها قبلا توسط ایالات متحده و متحدین اش برای مبارزه بخاطر استقرار «دمکراسی» در لیبی و سوریه آموزش داده شده بودند. اکثر این افراد تفکرات و تمایلات قوی جهاد گری داشتند. ... این افراد یا از قبل جزو جبهه النصره و یا گروه «داعش» بودند و یا بعدا به این دو جریان جهادگرا پیوستند.» این مقام عربی در همین مصاحبه می افزاید: «همکاران امریکایی به ما می گفتند که ما می دانیم که تجزیه و تحلیل شما در این خصوص صحیح و واقع بینانه می باشد. اما رئیس جمهور ما و مشاورین اش در واشینگتن معتقدند که شما اشتباه می کنید.» مقامات بلندپایه امنیتی جهان غرب معتقدند که این سازمانها امنیت منطقه خاورمیانه ـ و هم چنین بخاطر داشتن اعضاء و هوادارانی در ایالات متحده و اروپا ـ ، امنیت این مناطق را نیز تهدید می کنند.

اظهارات مقامات امنیتی با گفته های اعضای «داعش» در خاورمیانه و خارج از منطقه خاورمیانه از جمله ابو یوسف همخوانی دارد. در بسیاری از گفتگوهای مطبوعاتی بعمل آمده در طی دو ماه اخیر، آنها توضیح داده اند که ناامنی و یا به عبارت بهتر خلاء امنیتی ناشی از جنبش های موسوم به بهار عربی، شرایط لازم برای عضو گیری، سازماندهی، تشکیلات زنی و استفاده احسن از استراتژی غربیان ـ استراتژی مبنی بر حمایت و آموزش نظامی سازمانهای درگیر با نظام های دیکتاتوری ـ را فراهم آورد. یکی دیگر از وابستگان «داعش» موسوم به ابو صالح در گفتگو با ما در این خصوص توضیح می دهد: «در دوره جنبش های بهار عربی در لیبی، چندین مأمور بریتانیایی و امریکایی به ما آموزش و تمرین های نظامی می دادند.»

ابو صالح که در آبادی در نزدیکی بن قاضی متولد شده است، اضافه می کند: «گروه ما و چند گروه دیگر لیبیایی قبل از پیوستن به جبهه النصره و «داعش»، دوره های آموزشی و هم چنین کمک های نظامی بسیاری را از ارتش ها و نیروهای امنیتی فرانسه، بریتانیا و ایالات متحده دریافت کردیم.» قبل از تنظیم و انتشار بیرونی این نوشته، ما با منابع نظامی غربی و عربی در خصوص اظهارات ابوصالح تماس گرفتیم. همگی آنها گفته های ابو صالح در مورد «دوره های آموزشی و تمرینی» و هم چنین «تحویل کمک های نظامی» به شورشیان لیبیایی در دوره جنگ علیه رژیم معمر قذاقی را تأئید نمودند.

در سال ۲۰۱۲، ابو صالح کشور لیبی را ترک و از طریق ترکیه وارد خاک سوریه گردید. «من ابتدا در صفوف ارتش موسوم به ارتش آزاد سوریه علیه رژیم بشار الاسد جنگیدم. و بعد از چندی به جبهه النصره پیوستم. و امروز تصمیم گرفته ام که بعد از مداوا و بهبود زخم هایم در خدمت گروه دولت اسلامی ـ داعش ـ قرار گیرم.» ابو صالح که ۲۸ سال دارد، هم اکنون در بیمارستانی در ترکیه بستری است. او در حین نبرد علیه ارتش سوریه زخمی گردیده و با ارائه مدارک قلابی، برای مداواء، به ترکیه آورده شده است. وی ضمن تبسم معنی داری می گوید: «تعدادی از سوری هایی که توسط غربیان آموزش داده شدند، به گروه «داعش» و یا جبهه النصره پیوستند. من گهگاه به شوخی به برادران می گویم که من یک جنگجوی ساخت امریکا هستم.

مدت زمان مدیدی، کشورهای عربی و غربی ارتش آزاد سوریه را نه فقط با ارائه دوره های آموزشی و تمرین های نظامی، بلکه با ارسال سلاح، تجهیزات و ابزار آلات نظامی مورد حمایت قرار دادند. فرمانده گروه «داعش» ابو یوسف اضافه می نماید که اعضای ارتش آزاد سوریه که توسط افسران ارتش های کشورهای عربی، ترکیه و امریکا در پایگاه امریکایی واقع در جنوب ترکیه آموزش دیدند، هم اکنون جزو نیروهای گروه دولت اسلامی «داعش» بشمار می روند. ابو یوسف با خنده اضافه می کند: «هم اکنون بسیاری از اعضای ارتش آزاد سوریه که توسط غربیان آموزش داده شده بودند، به صفوف ما پیوسته اند.»

در شرایط فعلی این نیروها خود را برای روزی که کشورهای غربی علیه آنها وارد عمل شوند، آماده می سازند. ابو فروک هوادار شناخته شده گروه اسلامی «داعش» در اروپا در این خصوص توضیح می دهد: «ما به خوبی می دانیم که بالاخره ایالات متحده علیه دولت اسلامی مستقیما وارد عمل خواهد شد و ما آماده رویارویی با آنها در چنین روزی هستیم. آنها نباید جواب و عکس العمل دندان شکن ما را دست کم بگیرند ... حمایت بی حد و حصر ایالات متحده از دولت عراق ـ که عراقیان سنی مذهب را مورد سرکوب قرار داده و می دهد ـ و «خوش رقصی و عشوه گری» امریکا در قبال رژیم شیعه مذهب ایران، باعث گردید که برای بسیاری از عراقیان سنی مذهب ناراضی از سیاست یک بام و دو هوا، گروه دولت اسلامی به عنوان آلترناتیو مورد پسند شناخته شود.»

ابو فروک سپس اضافه می نماید: «به لطف بهار عربی و جهان غرب، ما زمان کافی برای توسعه و عضو گیری در منطقه خاورمیانه، اروپا و ایالات متحده را بدست آوردیم.»
وی بعد از سکوت طولانی، در حالی که تبسم متینی بر لب دارد، گفته های خود را با این جمله به پایان می رساند: «در خاتمه، ما باید بگوئیم: آقای رئیس جمهور، خیلی ممنون.»

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری