ویروس ابولا وعکس العمل کشورها
مقایسه کمکهای کوبای انقلابی با کشورهای امپریالیستی برای مهار ابولا

چند ماهی است که توده های محروم و فقرزده آفریقای سیاه با بیماری ابولا دست و پنجه نرم می کنند. بر طبق آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی، تاکنون بیش از ۳۱۰۰ تن در این قاره به خاطر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده اند. شیوع این بیماری از کشور گینه آغاز گردید و هم اکنون به کشورهای همسایه لیبریا و سیرالئون نیز گسترش یافته و موارد چندی نیز در سنگال و نیجریه نیز مشاهده شده است.

در شرایطی که سازمان بهداشت جهانی هشدار داده است برای مهار گسترش تصاعدی ابتلاء به ابولا، یک اقدام عاجل و بسیج جهانی لازم است، جامعه جهانی هنوز عکس العمل لازم را در این خصوص اتخاذ نکرده است.

باوجودیکه کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ایالات متحده و ژاپن ـ مهمترین قدرت های اقتصادی جهان ـ برای احراز رتبه اول در بمباران کشورهای مالی، لیبی، سوریه، عراق، افغانستان و احتمالا اوکرائین تلاش می کنند، کوبای انقلابی اولین کشوری است که به درخواست سازمان بهداشت جهانی و سازمان ملل متحد در خصوص اعزام و کمک به مهار بحران ابولا، جواب مثبت داده است. با وجود محاصره اقتصادی تحمیلی توسط امپریالیسم آمریکا، با وجود جنگ اقتصادی جامعه سرمایه داری جهانی علیه مردم قهرمان کوبا، با وجود جنگ تبلیغاتی و رسانه ای جهان سرمایه داری، خلق کوبا همچنان به اصول سوسیالیسم و پراتیک انترناسیونالیستی خود وفادار و پای بند می باشد.

هم اکنون دهها هزار پزشک و کادر درمانی کوبایی در اقصی نقاط آمریکای لاتین برای کمک و درمان توده های مردم تلاش می کنند. جهان مترقی و متعهد هیچگاه تلاش ها و حضور تعیین کننده و رزمنده کادرهای درمانی کوبایی در قاره افریقا، بخصوص در موزامبیک، نامیبیا و آنگولا در طول جنگ های داخلی این کشورها را فراموش نخواهد کرد.

در حالیکه کشورکوبا برای اختراع و توسعه دارو و نظام درمانی پیشرفته و جدید تلاش کرده و خدمات پزشکی و درمانی خود را به تمام مردم محروم و فقرزده جهان ارائه می هد، در مقابل پیمان آتلانتیک شمالی ـ ناتو، به سرکردگی امپریالیسم آمریکا، تانک، بمب، مستشار نظامی و کارشناسان اقتصادی و مالی خود را به نقاط مختلف جهان اعزام می دارد. به عنوان مثال، ایالات متحده آمریکا به جای اعزام تیم های پزشکی برای پیشگیری از پیشروی ویروس ابولا، کمک و درمان توده های محروم و زحمتکش لیبریایی، ۳ هزار سرباز، افسر، درجه دار و مستشار نظامی به این کشور اعزام نموده است. در مقابل کوبا تاکنون ده ها اکیپ مجهز پزشکی و درمانی به سیرالئون اعزام داشته و در مهار این ویروس کشنده فداکاریهای قابل تحسینی از خود نشان داده است.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری