فاجعه اندوهناک ریزش معدن سوما در ترکیه و
بی کفایتی رژیم رجب طیب اردوغان

انفجارمعدن ذغال سنگ ترکیه در بامداد چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه تاکنون مرگ ۲۴۷ نفر را درپی داشته است. متأسفانه هنوز قریب صد نفر از کارگران در تونل به عمق دو کیلومتر محبوس مانده اند. برطبق اخبار منتشر شده شدت انفجار و آتش سوزی در معدن به حدی است که امید زیادی به زنده ماندن افراد گرفتار آمده در تونل وجود ندارد.

دراین میان بی کفایتی دولت رجب طیب اردوغان برای کمک رسانی به قربانیان این حادثه خشم عمومی را در ترکیه بر انگیخته است. از هنگام وقوع این حادثه تظاهرات زیادی در شهرهای بزرگ ترکیه آغاز شده که عموما با سرکوب و خشونت پلیس مواجه گردیده است. انزجار عمومی از رژیم ترکیه به حدی است که هنگام دیدار اردوغان مردم به اتومبیل وی حمله ورشدند.

اردوغان که توسط محافظان و مأمورین امنیتی بی شمارش محاصره شده بود ، با فریاد شعارهای مردمی مجبور شد صحنه را ترک کند. ماهیت بغایت ضد مردمی این رژیم در تمام عرصه ها خودرا نشان می دهد. عکس زیر مشاور اردوغان را نشان می دهد که در حال لگد زدن به یک معترض است و در عکس دیگر وی را مشاهده می کنید که بلافاصله خودرا دررکاب اردوغان قرار داده است.


با اظهار تأسف عمیق از جان باختن کارگران و با امید به نجات آنانکه هنوز در تونل گرفتارند.
A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری