درسوگ رفیق فرید

رفیق فرید یکی از فعالین سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اثر سکته قلبی جان سپرد.روز شنبه ۲۴ مه ۲۰۱۴ هنگامیکه رفیق فرید به قصد انجام وظیفه درمحل کارش سواربر اتومبیل شد دچار سکته قلبی شد و قبل از رسیدن پزشک و آمبولانس ناباورانه در اتومبیل جان باخت.

رفیق فرید یکی از اعضای شورای کارگری فولاد اهواز بود. پس از حمله مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران به ستاد سازمان چریکهای فدایی خلق ایران در اهواز به تهران منتقل شد. از آن پس در رابطه نزدیک با مسئولین سازمان به وظایفش عمل می کرد و درهمان حال به فعالیتهای هنری پرداخت.
فرید خطاط ماهری بود و به موسیقی اصیل ایرانی علاقه وافری نشان می داد، از اینرو ارتباط تنگاتنگی با پیسشکوتان موسیقی اصیل ایرانی برقرار کرد. در چارچوب کارهای هنری چند سالی با تنی چند از هنرمندان مبارز و مترقی در داخل ایران فعالیت کرد.

در اواخر دهه ۱۳۶۰ بخاطر فشار لجام گسیخته رژیم جمهوری اسلامی به آزاد اندیشان مجبور شد ایران را ترک کند. درخارج از کشوربطور خستگی ناپذیری به تبلیغ وترویج مواضع انقلابی سازمان چریکهای فدایی خلق ایران پرداخت و درستیزبا استبداد و ارتجاع صبورانه راه استقامت را برگزید.
مسئولیت پذیری ، شجاعت و فداکاری جزء لاینفک خصلتهای انقلابی رفیق فرید محسوب می شد.دریغ که سرانجام جان شیرینش تسلیم اراده زمان گشت و در بستر مرگ غنود.
با اندوه بسیار، اکنون همرزمان رفیق فرید یاد وخاطره فداکاریهایش را با تداوم مبارزه برعلیه امپریالیسم ورژیم ددمنش جمهوری اسلامی ایران گرامی خواهند داشت.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۴ خرداد ۱۳۹۳-۲۵ مه ۲۰۱۴


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری