تسلیم بی ثمر رژیم جمهوری اسلامی ایران به جهان غرب
پایان بد «نرمش قهرمانانه»

مدت مدیدی است افکار عمومی مردم به نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با دنیای غرب معطوف گردیده بود.ضروری است قبل از پرداختن به نتایج مذاکرات و توافق لوزان، تاریخچه اختلافات اتمی ایران و جهان را مورد کنکاش قراردهیم.

ایران از سال ۱۳۴۷ در زمره امضاء کنندگان قرارداد منع گسترش سلاحهای هسته ای می باشد. برابر این قرارداد کشورها حق دارند به طور مسالمت آمیز از انرژی هسته ای استفاده کنند ولی بایستی هرگونه تصمیم خودرا قبلا با سازمان انرژی اتمی در میان بگذارند. این سازمان ناظر بر عملیات هریک از دولتها در زمینه استفاده از انرژی هسته ای خواهد بود.

پس از روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران، این رژیم بدون توجه به تعهدات بین المللی، بصورت مزورانه ، مخفیانه شروع به تأسیس مراکز غنی سازی اورانیوم نمود.درسال ۲۰۰۲ میلادی پس از افشاگریهای مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران ، کشورهای غرب متوجه این عملیات مخفیانه رژیم ایران گردیدند. از آن پس دامنه اختلافات جمهوری اسلامی با کشورهای غرب بالا گرفت. سرانجام سازمان انرژی اتمی و چند قدرت بزرگ صنعتی تصمیم گرفتند مذاکره برای نظارت برفعالیتهای انرژی اتمی ایران را آغاز کنند.هنگامیکه مذاکره برسرمراحل بازرسی مراکزهسته ای ایران درجریان بود، مجددا رژیم جمهوری اسلامی ایران بطور مخفیانه دست به کار ایجاد پایگاههای جدید غنی سازی اورانیوم درمناطق دیگر ایران شد.

پس از فشارهای بین المللی در مورد مخفی کاریهای رژیم و نگرانیها از ادامه غنی سازی اورانیوم ، در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی رژیم ایران متعهد شد تا امکانات خودرا به سازمان انرژی اتمی اعلام و موجبات نظارت بازرسان انرژی اتمی در ایران را فراهم سازد.از آن پس کشورهای آمریکا واروپا نسبت به فعالیتهای هسته ای ایران از درسازش درآمدند.
باپایان دولت خاتمی شیوه قبلی مخفی کاری باردیگربیشتر شد و این بار مراکز اتمی خودرا در کوههای قم بنا کردند. رژیم ایران حتی از بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی از مراکز تهران و پارچین جلوگیری کرد.
بعد از روی کار آمدن احمدی نژاد این سیاست مزورانه تشدید شد و بطور کلی از بازرسی سازمان انرژی اتمی جلوگیری شد.حرکتی که به اختلافات بین المللی و موضع گیری همه کشورها علیه ایران انجامید. از آن هنگام رژیم ایران سیاست وقت کشی را در دستور کار قرار داد و دوازده سال مذاکرات به جایی نرسید.چراکه رژیم ایران واقعا نمی خواهد به تعهدات بین المللی گردن نهد.

توافق لوزان
کادر توافق لوزان با توجه به این سوابق و بر بستر چنین بی اعتمادی کامل کشورهای آمریکا و اروپا نسبت به رژیم ایران تنظیم شد.درچارچوب این موافقتنامه در تمام زمینه ها نظارت کامل سازمان انرژی اتمی تضمین گردیده است. فقط غنی سازی در مرکز نطنزاجازه داده شده ، آنهم درحد بسیارپائین و سایر مراکز غنی سازی تبدیل به آزمایشگاههای فیزیکی و دارویی برای رفع نیازهای پزشکی و غیره بکار خواهد رفت.
دوره مراقبت کامل سازمان انرژی اتمی حداقل ده تا پانزده سال تعیین گردیده و جمهوری اسلامی موظف شده است تا موجبات بازدید بازرسان سازمان انرژی اتمی در تمام زمینه ها را تأمین کند. در باره سانتریفیوژها که جمهوری اسلامی بیش از بیست هزار دستگاه آماده کرده بود و ده هزارتای آن مشغول کاربود، جمهوری اسلامی تعهد کرده است فقط در حد ۴۱۵۰ دستگاه را بکار بیاندازد. میزان غنی سازی اورانیوم که تا حدود ۲۰٪ رسیده بود اکنون رژیم ایران تعهد کرده است که از حد ۳/۶۷ تجاوز نکند. بدین ترتیب رژیم ایران اجازه ندارد مازاد بر این میزان اورانیوم غنی کند.
اگرچه ایران حق دارد مانند سایر کشورها ازانرژی اتمی و غنی سازی اورانیوم برخوردارباشد، اما ماجراجوئیهای رژیم حاکم بر ایران شرایطی را تحمیل کرده است که اکنون سازمان بین المللی انرژی اتمی و اکثر کشورها از فعالیتهای هسته ای ایران نگرانند وبا شک وتردید به هرگونه اقدامات رژیم دراین باره نگاه می کنند.

تحریمها
در خصوص برداشتن تحریمها علیه ایران گفته نشده است که این تحریمها یکجا برداشته خواهد شد ، بلکه متن توافق صراحت دارد که تحریمها تدریجی و در صورتی برداشته می شود که رژیم جمهوری اسلامی ایران ثابت کند به تعهدات خود عمل می کند. درصورتیکه خلاف این امر ثابت شود تمام تنبیهات و تحریمها دوباره برقرار خواهد شد. قطعنامه صراحتا ازایران خواسته تا «راستی سازی» کند و اعتماد سازمان انرژی اتمی و کشورهای درگیر بیانیه لوزان را طی چند سال بدست آورد.
متن توافق لوزان آشکارا ثابت می کند نه فقط رژیم جمهوری اسلامی ایران پرچم دروغین «مبارزه ضدامپریالیستی» اش را برزمین نهاده ، بلکه به چنان ورطه ای از ورشکستگی گرفتارآمده که از«ولی فقیه» تا شورای نگهبان ، از«سرداران» تا مساجد و مراکز دینی پذیرفته اند تا کافران به رهبری «استکبارجهانی» ، راستی سازی این مسلمانان «فرهیخته» را مورد کنکاش وقضاوت قراردهند.
نباید فراموش کنیم پذیرش تعهد خفت بار«راستی سازی» از سوی سردمداران رژیم حاکم بر ایران بمعنای پذیرش دروغهایی است که در سالهای گذشته آنان در مجامع جهانی تکرار کرده اند.

تاوان سنگین ماجراجوئیهای اتمی رژیم تاکنون به ده ها میلیارد دلاربالغ گردیده است . علاوه براین مصائب وخسارات جبران ناپذیردیگری از این رهگذر به مردم ایران وارد شده است که تا سالیان دراز ترمیم آن به آسانی مقدور نیست.

ادامه سیاست تزویر پس از توافق لوزان
در۲۶ شهریور ۱۳۹۲ هنگامیکه خامنه ای دستورعقب نشینی رژیم دربرابر قدرتهای بزرگ جهان را صادرکرد نام این عمل ریاکارانه را «نرمش قهرمانانه» نهاد. تیم مذاکره کننده ایرانی به سرپرستی ظریف وزیر خارجه رژیم ماهها درژنو و لوزان بدون هیچگونه ابتکاری با وزرای خارجه کشورهای بزرگ صنعتی به چانه زنی پرداخت.حاصل این گفتگوهای بی ثمر همان چیزی بود که از ابتدا قدرتهای غربی بدان پای می فشردند. شفاف سازی، توقف غنی سازی اورانیوم، بازرسی از تمام مراکز مورد نظر آژانس انرژی اتمی وسپس برداشتن تحریمها مرحله به مرحله.

دولت «تدبیر وامید» روحانی با پشتیبانی جناح «اصلاح طلب» ابتدا خودرا پیروز مذاکرات معرفی کرد. آنها بیانیه لوزان را بگونه ای تعبیر و تفسیر کردند که گویا آمریکا واروپا به زانو در آمدند وسرانجام قبول کردند تا ایران اورانیوم را در خاک خودش غنی سازد و تحریمها علیه ایران نیز بکلی برداشته می شود.هنگامیکه دریافتند مردم فریب این ترفند را نمی خورند ، این ادعای بی پایه و اساس را مطرح کردند که « ترجمه بد بیانیه لوزان ازجانب طرف مقابل» باعث شده که شایع شود تحریمها مرحله به مرحله برداشته می شود. سرانجام سخنگوی کاخ سفید و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه با صراحت اعلام کردند تحریمها در ازای «راستی سازی» حکومت ایران و گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی طی چندین سال برداشته خواهد شد.

زدو بندهای پشت پرده و «قدرت منطقه ای» شدن رژیم
شکست سیاست آمریکا در عراق و افغانستان ازیکسو ، کم شدن وابستگی آمریکا به نفت عربستان سعودی از سوی دیگر، باعث شده است تا آمریکا برای کنترل خاورمیانه سیاست جنگهای منطقه ای ، بویژه جنگهای فرقه ای بین شیعه و سنی را تشدید نماید. طی چند سال گذشته بارها آمریکا اعلام کرده است ایران یک قدرت منطقه ای است و در لبنان ، عراق وسوریه نفوذ دارد. درماههای اخیر پس ازاوج گیری دیدارهای شبانه روزی جان کری وزیر خارجه آمریکا با وزیرخارجه ایران و زدوبندهای پشت پرده ، شیعیان الحوثی یمن نیز به قلمرو «قدرت منطقه ای» رژیم ایران اضافه شد. دولت آمریکا در اکثر موضع گیریها به تشویق رژیم ایران پرداخت تا آنها به کمک شیعیان یمن در مقابل نفوذ عربستان در این کشوربشتابند. علاوه براین موافقت نانوشته ای بین سران ایران و آمریکا به عمل آمد تا رژیم ایران در جنگ با داعش مشارکت کند.

درحالیکه آمریکا قصد ندارد حکومت متوحش اسلامی شام وحلب موسوم به داعش به کلی سرکوب شود ، در همان حال به نحوی در رسانه تبلیغاتی اش نظیر نیوزویک ، سی ان ان و غیره از قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس تعریف و تمجید می کند که گویی حاج قاسم یک ژنرال ارشد و فرمانده آمریکایی است.

در چنین شرایطی رژیم جمهوری اسلامی ایران برسر دو راهی قرارگرفته است. از یکسو وسوسه تبدیل شدن به «قدرت منطقه ای» لذت بالا رفتن موقعیت اقلیت شیعه در مقابل اکثریت سنی در جهان اسلام را به همراه خواهد داشت ، ازسوی دیگرهراس ازشکست در مقابل اعراب و از دست دادن ته مانده های پاسداران و بسیجیان وفادار به حکومت اسلامی ممکن است تار بود نظام اسلامی را درهم پیچد. اگرچه مشارکت عملی رژیم در جنگ یمن و عراق ثابت می کند سران رژیم وظیفه ژاندارمی را بجان خریده اند، اما مغز علیل آنها فرمان نمی دهد تا درک کنند بعد از آنهمه دروغگویی به جهان غرب، آمریکا آنقدر ساده نیست که تمام یکصد میلیارد دلار دارائیهای بلوکه شده ایران را یکجا آزاد کند. آمریکا در پنج ماه گذشته حدود ماهیانه ۴۹۰ میلیون دلار از پولهای بلوکه شده ایران را آزاد کرده است. برطبق توافق لوزان اگر این روند ادامه یابد، قطعا بخشی از این مبلغ نیز صرف جنگ در یمن و عراق خواهد شد.
از مجموع اظهارات سران رژیم ، بویژه تعبیر وتفسیرازتوافق لوزان که عموما با شادی توام با خنده (ببخشید لودگی) ظریف وزیر خارجه رژیم همراه بود، این خوش بینی بوجود آمده بود که اگر تحریمها بکلی برداشته نشود، حداقل اروپا تحریمها را بکلی برخواهد داشت وآمریکا آنرا بطور مرحله ای به اجرا خواهد گذاشت، امری که نه آمریکا آنرا پذیرفت و نه اروپا.
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن سیاست مزورانه رژیم جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد ، مذاکره دول بزرگ صنعتی جهان با رژیم جمهوری اسلامی بر سر فعالیتهای هسته ای اش نباید به فراموشی حقوق بشر در ایران بیانجامد. موضوعی که در تمام سالهای مذاکره با رژیم ایران اسمی از آن برده نشده و درعمل تمام بیانیه های سازمان ملل و نهادهای حقوق بشر علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بفراموشی سپرده شده است.

به باورما مذاکره و مصالحه با رژیم حاکم بر ایران به نتیجه مثبتی نخواهد رسید. این رژیم در عرصه بین المللی خودرا پایبند هیچیک از قوانین شناخته شده بین المللی نمی داند. جمهوری اسلامی ایران اولین حکومتی است که قبل از داعش انسانها را زنده زنده سنگسار کرد، اقلیت های مذهبی را به مرگ محکوم می کند واز ورود آنها به مراکز علمی و دانشگاهی جلوگیری می کند. این رژیم تا کنون صدها هزار نفر را در سراسر ایران به جوخه اعدام سپرده و کلیه خلقهای تحت ستم ایران ، از کردستان تا بلوچستان ، از ترکمنستان تا آذربایجان را سرکوب می کند. کارگران ایران بعنوان یک طبقه اجتماعی از کوچکترین حقوق صنفی محرومند و معلمین و سایر کارمندان و مزد بگیران وضعی بهتر از کارگران ندارند.

جنجالهای چند روز اخیر که توسط خامنه ای ، روحانی و دیگر ایادی رژیم مبنی بر همزمانی امضاء توافق با لغو تمام تحریمهای براه افتاده است فقط برای دست یابی به دارائيهای بلوکه شده ایران است. آنها پیشاپیش قبول کردند تا مرکز فردو در قم و آب سنگین اراک را از کار بیاندازند و میلیاردها دلار تجهیزات خریداری شده را به آهن پاره های بی مصرف تبدیل کنند. برای لابراتوار فیزیک و یا امور دارویی چه نیازی بود که هزاران سانتریفیوژ و سایر تجهیزات آنهم در بازار سیاه به قیمت چندین برابر ارزش واقعی اش خریداری شود. تمام مطالبات رژیم اکنون به دریافت چند میلیارد دلار پول اضافه خلاصه شده تا بنام رونق اقتصادی، بخشی به حساب بانکی عسگراولادیها در چین ، سران سپاه در دبی واریز و یا توسط ایادی رفسنجانی و واعظ طبسی در آمریکا و کانادا سرمایه گذاری شود.آنچه از مبالغ دریافتی باقی بماند، نه برای بهبود وضع مردم بلکه صرف خریدهای تسلیحاتی خواهد شد. تجهیزاتی که بدون شک این باردر عراق ، سوریه و یمن توسط رژیم بکار گرفته خواهد شد و تعداد بیشمار دیگری ازمسخ شدگان حکومت اسلامی ایران را بکام مرگ خواهد کشاند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری