سر انجام «نرمش قهرمانانه» به بار نشست
دولت «تدبیر و امید» از راه «تعامل» با غرب ، پرچم آمریکا را در هتل همای شیراز به اهتزاز درآورد
همزمان با سفر حسن روحانی رئیس جمهور رژیم جمهوری اسلامی ایران به شیراز پرچم آمریکا برساختمان هتل همای این شهر به اهتزاز درآمد وآرزوی دیرینه جناح «اصلاح طلب» برآورده شد.

تو گویی در نظام جمهوری اسلامی ایران همه چیز رنگ ریا گرفته و تمام مفاهیم از معنی تهی شده است. قداره بندانی که بیش از سه دهه برای حفظ قدرت خویش پرچم آمریکا و اسرائیل را آتش می زدند ، حال عاجزانه به دریوزگی نشسته ، تسلیم شرم آور خود به غرب را با دغل کاری به «اقتدارو پیروزی» نسبت می دهند.
بدنبال توافق لوزان سران رژیم «ولایتمدارانه» یکی پس از دیگری از «فتح قله های دیپلماسی» خبر دادند و به یکدیگر تبریک گفتند.آنها مدتی است جنجال به راه انداخته وآشکارا مردم را اغوا می کنند تا از اینطریق مفاهیم تزویر را با «تعامل» و دغل کاری را با «تدبیر و امید» عوض کنند.

اکنون سران رژیم به هر دری می زنند تا تسلیم برگشت ناپذیرخود به دنیای غرب را توجیه کنند. جماعتی که هنوزافکارشان در عصرجاهلیت و صحرای سوزان عربستان سیرمی کند. اینان هیچ شرمی ندارند تا شکست را پیروزی و رسوایی را با طمطراق حرکت به طرف«مسیر توسعه و پیشرفت» معرفی کنند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری