پشتیبانی غرب از جناح «اصلاح طلب» رژیم در انتخابات پیش رو

اکثر نشریات ومراکز معتبرخبری غرب جهت تبلیغات خودرا بر پایه حمایت از جناح «اصلاح طلب» رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار داده اند وبه نفع رفسنجانی - روحانی موضع گیری می کنند. رسانه های گروهی آمریکا گاه با قهرمان سازی روحانی و ظریف و گاه با قدرتمند جلوه داده دادن هاشمی رفسنجانی چنین وانمود می کنند که آنها قهرمانان سازش و شکستن تحریمهای غرب علیه ایران می باشند.
خبرگزاری رویترز آرزومند است تا حسن روحانی اکثریت۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی را از آن جناح «اصلاح طلب» کند و بدین ترتیب به سلطه جناح «اصولگرا» در حاکمیت ایران پایان دهد.

درمورد مجلس خبرگان نیز غربیها تلاش دارند رهبری این نهاد در دست «میانه روها-همان اصلاح طلبها» قرار گیرد تا در صورت مرگ خامنه ای رهبری در اختیار جناح طرفدار غرب قرار گیرد. خبرگزاری رویترز در همه جا از هاشمی رفسنجانی بعنوان متحد قدرتمند روحانی یاد می کند و از اوشخصیتی می سازد که در ادوارمختلف درنقش ریاست جمهوری دارای محبوبیت خاصی در ایران می باشد. تشویق غربیها موجب شده تا رفسنجانی هم به سهم خود نشان دهد فردی است که می تواند در نبود رهبر نقش آفرین باشد. با وجودیکه وخامت سلامت خامنه ای از امور محرمانه رژیم محسوب می شود و معمولا تا هنگام مرگ رهبرمردم را مطلع نمی کنند، رفسنجانی اخیرا از «شورای رهبری» برای جایگزینی خامنه ای سخن گفته است.

درهمین رابطه جناح «اصولگرا» نیزنیروهای خودرا به میدان آورده تا قدرت دولتی را درحیطه «اصولگرایان» حفظ و حراست کنند. با وجودیکه هنوز زنگ تبلیغات انتخابات توسط وزارت کشور به صدا در نیامده، ولی به نظر می رسد «اصولگرایان» ازهم اکنون دست بکار شدند تا مثل همیشه زودتر برنده را از صندوق ها بیرون آورند. درعین حال نباید فراموش کنیم آنها اظهارات غربیها را نیز رصد کرده سعی در خنثی کردن تبلیغات آنها می نمایند. دراین باره حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات در جمع فرماندهان سپاه امام رضا چنین می گوید:
« امروزه طلحه و زبیرها به میدان آمدند و ما برای مقابله با این فتنه باید خود را بیش از گذشته آماده کنیم و در حفظ و حراست از مسیر و جایگاه امام بیش از پیش بکوشیم....
خاطرهگویی و خاطراتی که از امام نقل میشود بر اساس همین رویکرد است زیرا در این خاطرهگوییها، گفتمانهای صحیحی از امام و انقلاب گفته نمیشود، در جریان انتخابات پیش رو نیز استکبار میخواهد این اتفاقها ادامه داشته باشد تا مسیر انقلاب عوض شود.»
مصلحی در ادامه افشاگری علیه رفسنجانی می گوید:
« امام راحل عنوان میکردند که ما به دنبال پیادهسازی اسلام ناب محمدی هستیم، اسلامی که در مسیر فقر و دردمندی بیچارگان حرکت میکند، اسلام ما اسلام پابرهنگان است اما هیچگاه عنوان نکردند که ما میخواهیم در مسیر استکبار و سرمایه داری حرکت کنیم.»

مسعود جزایری٬ معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح نیز هاشمی رفسنجانی را به باد انتقاد گرفته می گوید:
«اگر در فتنه ۸۸ با عدهای از سران و کارگزاران فتنه با نرمش و نوعی اغماض برخورد شد اینبار و در صورت تکرار ملت فهیم ایران از آنها نخواهند گذشت.»

حسین فدایی دبیر کل جمعیت ایثارگران نیز درنامه ای از هاشمی رفسنجانی خواسته است تا «توبه کند و فتنه گری نکند» وگرنه به سرنوشت حسینعلی منتظری دچار خواهد شد.

هفته پیش بعد از اینکه هاشمی رفسنجانی موضوع شورای رهبری بعد از مرگ علی خامنه ای را طرح کرد،غلامحسین محسنی اژهای٬ معاون اول قوه قضائیه ، رفسنجانی را «منافق» خواند وتهدید کرد با وی برخورد خواهد شد.

به نظرمی رسد اکنون که رد پای آمریکا در ایران کمی محکم تر شده ، انتخابات آتی برای آینده رژیم سرنوشت ساز شده است.دراین میان نیروهای انقلابی و مترقی نیز باید متناسب با شرایط پیش رو از شکاف موجود به نفع طبقه کارگر بهره گیری نمایند. پیروز انتخابات هرکدام از جناحها باشد، جز ادامه فقر و فلاکت ، نا امنی وسرکوب ثمره ای به بار نخواهد آورد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری