دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

به نظر می رسد این روزها حل معضلات اجتماعی مردم بیش از هرزمان دیگری به سخره گرفته شده است. تو گویی مسائل سیاسی به بازار مکاره ای شباهت دارد که در آن هر کس مطاع خودرا ارزانی می کند.

آمریکا مبتکراصلی جریان اسلامی و وحشی گریهای داعش در دنیا می شود
ترکیه پایگاه نظامی در اختیار داعش قرار می دهد.
انگلیس ، فرانسه ، کانادا ، استرالیا و سایر هم پیمانان تحت امر ونظارت آمریکا داعش را آموزش می دهند.
رژیم جمهوری اسلامی ایران برای دریافت سپرده هایی که نزد آمریکا بلوکه شده به زانو درآمده ، نقش به ظاهر قدرت منطقه ای و درعمل پیاده نظام آمریکا را ایفاء می کند.
عربستان سعودی و قطر تأمین کننده اصلی بودجه داعش می شوند.
جهاد گران فرانسوی، بلژیکی و شرکاء که به قصد سرنگونی حکومت بشار اسد توسط غربی ها جواز مسافرت به سوریه گرفته بودند، سرخورده از عدم موفقیت به میهن خویش بازگشته ، آموزه های آدم کشی را در پاریس و بروکسل و کپنهاک به نمایش می گذارند.

در این بزنگاه رژیم جمهوری اسلامی شرمگین از توافقهای پنهانی با آمریکا به همه جناحهای رژیم امتیاز می دهد.
رهبر خامنه ای هم جناح «اصلاح طلب» را نوازش می دهد تا سرزنش جناح «اصولگرا» را جدی نگیرند،هم به جناح «اصولگرا» میدان می دهد که آنها نیز اسب خودرا بتازند.
در این بازار مکاره ، برای اولین بار عکس قاسم سلیمانی در کنار عکس رهبر خامنه ای در راه پیمایی ۲۲ بهمن بالا می رود که خود نشانه به رخ کشیدن قدرت سپاه پاسداران و خارج شدن کنترل از دست رهبر است

احمدی نژاد نیزبرای خود «اسکار» ابداع کرده، این جایزه «نفیس» را به طرفداران داعش ارزانی می کند تا مواضع «ضد صهیونیستی» خودرا ترویج کرده باشد.
در عکس دیودونه طنزپرداز فرانسوی را مشاهده می کنید که در حال دریافت اسکار احمدی نژاد در تهران است.
کردار این روزهای احمدی نژاد بیشتر شبیه به رفتار عیدی امین نخست وزیرسابق اوکاندا در دهه ۷۰ است که : یک روز در انظار عموم بر دوش انگلیسی ها سوار می شد، روزدیگر برای خود نمایی با لباس نظامی و مدالهای بیشمارش در استخر آب می پرید.
لبخند ملیح احمدی نژاد و دیودونه فرانسوی مارا بیاد این ضرب المثل قدیمی انداخت که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید .

احمدی نژاد هنگام دادن«اسکار» به دیودونه

احمدی نژاد که این روزها مادرش را از دست داده است چند دقیقه ای برای جلب توجه هوادارانش

در قبر مادرش آرمیده، استخر نباشد قبر که هست !


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری