پیوند رژیم اسرائیل و بنیاد گرایان جبهه النصره

با استناد به گزارش 859 بتاریخ اول دسامبر ۲۰۱۴ کمیته نظارت بر صلح سازمان ملل متحد

رژیم اسرائیل و «اپوزیسیون» سوریه - وابسته به امپریالیسم و ارتجاع منطقه - به طور دائم وجود هر گونه ارتباط و همکاری را با یکدیگر انکار می نمایند.

اخیرا کمیته نظارت بر صلح سازمان ملل متحد مستقر در نوار مرزی سوریه - اسرائیل طی گزارش شماره
S/2014/859 بتاریخ اول دسامبر ۲۰۱۴ به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام نموده است دو طرف از مدتها قبل ارتباط تنگاتنگ و همکاری منظم با هم داشته اند. این همکاری و مشارکت تنها به دیدار، گفتگو و تبادل اندیشه خلاصه نمی شود. رژیم اسرائیل از مدتها قبل سلاح و تجهیزات نظامی را در اختیار «اپوزیسیون» مرتجع سوریه قرار داده و زخمی هایشان را نیز درمان نموده است.

با وجود انکار فعال دو طرف مذکور در خصوص داشتن هر گونه ارتباط، مدتها قبل از انتشار گزارش اخیر ناظران سازمان ملل، رژیم سوریه و همچنین خبرنگاران مستقل وجود چنین ارتباط تنگاتنگی را اعلام نموده بودند. گزارش اخیر ناظران سازمان ملل متحد در نوار مرزی سوریه - اسرائیل تأئید رسمی و غیرقابل انکار ارتباط سیستماتیک رژیم اسرائیل با «اپوزیسیون» سوریه می باشد.حال باید توجه کرد جنگجویان سوری که از کمک های رژیم اسرائیل بهره مند هستند، چه کسانی و چه سازمان هایی می باشند؟ در ردیف اول لیست سازمان ها و شخصیت های برخوردار از کمک های رژیم اسرائیل، سازمان بنیادگرا و فاشیست جبهه النصره، تشکیلات منطقه ای القاعده که در لیست سیاه سازمان ملل متحد نیز جای دارد، دیده می شوند.

با مطالعه گزارش دیده بانان سازمان ملل متحد در منطقه و وقایع چند سال اخیر، تجمع نیروهای سازمان فاشیستی النصره در بلندی های جولان و استقرار آنان بین مرزهای سوریه و اسرائیل قابل درک است. در واقع، استقرار جبهه النصره در بلندیهای جولان اطمینان خاطری است برای اسرائيل و از نگرانیهایش در این جبهه می کاهد. در این خصوص نباید حملات بی وقفه این نیروی مرتجع به پست های دیده بانی نیروهای سازمان ملل متحد مستقر در این منطقه ، همچنین گروگان گیری تمام نیروهای فیجیایی پاسدار صلح وابسته به سازمان ملل متحد توسط النصره را فراموش کرد. سلسله حملات و گروگان گیری های النصره هدف مشخصی را دنبال می کردند:از جمله مجبور ساختن نیروهای پاسدار و ناظر صلح سازمان ملل متحد به ترک بلندی های جولان تا دیگر شاهدی برای همکاری اسرائیل و جبهه النصره در این منطقه باقی نماند.همین سیاست موجب شد تا سرانجام سازمان ملل برای آزاد ساختن گروگان های فیجیایی با النصره مذاکره کند و نیروهایش را از منطقه جولان خارج کند.

امروز، بر خلاف ادعای رژیم اسرائیل در خصوص جنگ دائم این کشور علیه سازمان های جهادگر و فاشیست اسلامی، رابطه تنگاتنگ این رژیم با جنایتکاران بنیادگرای اسلامی ثابت شده و در معرض قضاوت جهانیان قرار گرفته است.

در جبهه حامیان جبهه النصره، رژیم اسرائیل تنها نیست. عربستان سعودی و قطر از دیگر حامیان قوی این سازمان فاشیستی بشمار می آیند. منافع مشترک ژئوپلیتیک منطقه ای رژیم های مرتجع عربستان سعودی و قطر را بیش از پیش به اسرائیل نزدیک ساخته است. رسانه های گروهی جهان غرب در خصوص همکاری رژیم های عربستان سعودی و قطر با جبهه النصره که در تروریسم و خونریزی دست کمی از برادران داعش خود ندارد، سیاست سکوت اختیار کرده اند. درهمان حال آمریکا و هم پیمانانش هراز چندی درباره حمایت از «نیروهای میانه رو» علیه رژیم اسد سخن می گویند که منظورآنها جبهه النصره است. لازم به یادآوری است جبهه النصره «میانه رو» همان وحشی هایی هستند که در مقابل دوربین خبرنگاران شکم سرباز سوری را دریدند و جگرش را خوردند.با وجود این حقایق رسانه های گروهی و منابع خبری غرب این ارتباط را انکار می کنند و راویان این خبر را به یهودی ستیزی و ضد اسرائیل بودن متهم می سازند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری