رژیم فاشیستی حاکم بر ترکیه به بهانه «مبارزه با داعش» کردها را بمباران می کند

امروز ۴ مرداد ۱۳۹۴
بیش از دو روز است رژیم ضد مردمی رجب طیب اردوغان مردم بی دفاع کردستان بویژه حزب کارگران کردستان (پ ک ک) و نیروهای مبارز کردستان سوریه را زیر بمباران قرار داده است.

درحالیکه تمامی پایگاههای داعش ، این نیروی مزدور وآلت دست امپریالیسم در ترکیه قرار داد ، با وجودیکه سالهاست تمام آموزشهای این نیروی ارتجاعی در خاک ترکیه صورت می گیرد و تمام بیمارستانهای ترکیه مجروحین داعش را مداوا می کنند ، اکنون رژیم ترکیه «مبارزه با داعش» را مستمسک قرار داده و به سرکوب مبارزین کرد پرداخته است.
هم اکنون اعتراضات گسترده ای از سوی جریانات مختلف در بیشتر کشورها بر علیه این کشتار ددمنشانه در جریان است .

با درود به تمام رزمندگان خلق کرد ، کوبانی قهرمان و خلق مبارزکرد، از همه اعضاء وهواداران سازمان ، همچنین از تمام آزادیخواهان دعوت می کنیم بهر وسیله ممکن برعلیه این سبعیت رژیم ترکیه و در دفاع از خلق کرد با آنها همسو و همراه شوند.

در زیر بخش کوچکی از انعکاس تظاهرات بر علیه رژیم ترکیه و در دفاع از مبارزین کرد را ملاحظه خواهید کرد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری