رهبران جمهوری اسلامی ایران «هم می میرند ، هم ذلت می پذیرند»

چندین ماه است یکی ازبزرگترین معضلات رژیم جمهوری اسلامی ایران توافق محرمانه با غرب در لوزان و درمیان گذاشتن حقایق با مردم ایران می باشد. طی این مدت سردمداران رژیم تلاش کرده اند با اغوای توده های مردم ، سیاست تسلیم طلبی و شکست آشکار رژیم دربرابر آمریکا را «موفقیت های دولت تدبیر و امید» معرفی کنند.

درهمین رابطه خامنه ای به دروغ و به قصد مردم فریبی فریاد برآورده است :
« همانگونه که قبلا هم گفته شد، اجازه هیچگونه بازرسی از هيچيک از مراکز نظامي و همچنين گفتگو با دانشمندان هسته اي و ساير رشته هاي حساس و اهانت به حريم آنها، داده نخواهد شد.دشمن پررو و وقيح، انتظار دارد که ما اجازه دهيم آنها با دانشمندان و محققان ما درباره يک پيشرفت اساسيِ بومي و علمی گفتگو کنند اما مطلقاً چنين اجازه اي داده نخواهد شد»

علی شمخانی دبير شوراي عالي امنيت ملی نیزاعلام کرده است:
« ۲۳ نفر در ليست مصاحبه (بازجويي) آمريکايي ها بوده اند ، من اولين نفر در ليست بازجويي آمريکا بودم» وي افزوده است: «مشخص نيست چه سؤالي دارند اما مذاکره کنندگان ما درخواست آن ها را قبول نکرده اند» شمخانی در مصاحبه های پخش شده توسط رسانه های رژیم گفته است : ترتیب قرارگرفتن اسامی این فهرست «مسخره» است و ادامه داده: «اگر توانستیم به توافق برسیم که چه بهتر، اما اگر این طور نشد صدمهای به ما وارد نمیشود».

درحالیکه این سخنان هفته گذشته بیان شده است ولی برخلاف عوام فریبی های خامنه ای، شمخانی و سایر دست اندکاران رژیم ، سرانجام یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی یازدهم تیر برابر دوم جولای وارد ایران شد. همانطور که در لوزان توافق شده بود و شمخانی هم تأیید کرده است، اولین نفر لیست مورد درخواست آمریکا برای بازجویی علی شمخانی بوده است . در سفرآمانو به تهران شمخانی مجبور شد انتظارات «دشمن پررو و وقيح» را برآورده سازد و به سئوالهای یوکیا آمانو و همراهان پاسخ گفت.

رسانه های رژیم بازجویی از علی شمخانی را« دیدار با» مقام دبیرکل آژانس بین المللی قلمدادکرده اند و لابد در قدم بعدی بازدید از مراکز نظامی نیز آنطور که خامنه ای و روحانی ادعا می کنند«مقتدرانه» ولی «مدیریت شده» انجام خواهد شد. بدین ترتیب فرق بین معمر قذافی رهبر لیبی با حاکمان رژیم ایران در این حقیقت نهفته است که : لیبی تمام تجهیزات اتمی را با هواپیما به آمریکا فرستاد. جمهوری اسلامی ایران تمام تجهیزات اتمی را در مملکت خودمان از کار می اندازد و با پرداخت مبالغ هنگفت به کمپانیهای اروپایی و آمریکایی آنها را به آهن پاره تبدیل می کند.

این عمل شرم آور در جمهوری اسلامی ایران«حفظ دست آوردهای اتمی » نامیده می شود. نه فقط بیش از صد میلیارد دلار تأسیسات اتمی به سرعت زنگ زده و فرسوده خواهد شد ، بلکه به بهانه مدرنیزه کردن تأسیسات ، چنان تکنولوژی توسط غربیها جایگزین خواهد شد که درعمل ۳/۶ درصد که فاصله چندانی با صفردرصد ندارد به ما تحمیل خواهد شد.

ازاینرو باید منتظر باشیم پس ازاجرای کامل توافق لوزان، نوبت به اجرای سیاست «حقوق بشر» آمریکا در ایران خواهد رسید؟ همان حقوق بشری که در عراق ، لیبی ، سوریه، تونس و ده ها کشور دیگر به اجرا درآمد و نتایج آن بر جهانیان روشن است. بسیار سفیهانه است اگر کسی باور کند بعد از ماجرای اتمی ایران آرامش به کشور باز می گردد و یا بهبودی در وضعیت اقتصادی -اجتماعی مردم پدیدار می شود.

با وجود چنین رژیم نابخردی و صد البته با توجه به سوابق عملکرد امپریالیسم آمریکا در سایر کشورها، مردم ایران بایستی بیش از پیش نسبت به خطر آتی تکه پاره شدن ایران هوشیارباشند. آمریکا به حد کافی در ایران ابزار لازم را تدارک دیده است. دولت روحانی با معرکه گردانی هاشمی رفسنجانی و شرکاء از صدر تا ذیل آماده همه گونه تسلیم طلبی در برابر آمریکا ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی می باشند. سایر نهادها و سازمانهای آدمکش جمهوری اسلامی نیز سوابق و وضع بهتری از دولت روحانی نداشته ونخواهند داشت.




A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری