رقابت تنگاتنگ رژیم جمهوری اسلامی ایران با داعش درزمینه آموزش کودکان

همزمان با تیرباران ۲۵ نفر از نظامیان رژیم سوریه در آمفی تئاتر تاریخی پالمیرا توسط داعش ، رژیم جمهوری اسلامی ایران تمرین و نمایش نفرت انگیزمشابهی را در مشهد به راه انداخته است.
اگر چه اعمال خشونت آمیزمشابه داعش طی دهه های گذشته بدفعات در سراسر ایران توسط جمهوری اسلامی اجرا گردیده اما همزمانی تبلیغات وترویج خشونت توسط داعش و جمهوری اسلامی ایران رقابت تنگاتنگ را تداعی می کند.

در همین رابطه چندین پایگاه خبری وابسته به رژیم به انتشار عکس و تبلیغات گسترده ای دست زده اند. سایت عصر ایران به نقل از قاصد نیوز نوشته است:
«همزمان با برگزاری نمایشگاه قرآن و عترت ،«شهر بازی مقاومت» به همت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری مشهد برپا شده است. در این شهربازی کودکان به مدت 45دقیقه در قالب بازی، گفتمان، شعر، داستان و فضاسازی با مفهوم مقاومت و دشمن شناسی آشنا میشوند.»

درحالیکه دست اندرکاران رژیم ادعا می کنند شعر وداستان و مفهوم مقاومت مد نظر بوده ولی چند سطر پائین تر ادامه داده اند:
«نوجوانان با رمز یا مهدی(عج) وارد تونلی شده و لباس رزم برتن کردند وارد میدان مین شدند، پس از عبور از میدان مین و تحمل انفجارهای مختلف از پل متحرکی با رمز یا زهرا(س) عبور کرده وخود را به فضای بازی رساندند......
در این لحظه کودکان ماکت اوباما را به علامت اعتراض به این حرکات وحشیانه استکبار جهانی در حوضی از آب می اندازند  و از ماکت اوباما به عنوان پلی برای رهایی همه کودکان جهان از ظلم وخونریزی بهره می گیرند.»

اینگونه اظهارات مضحک در شرایطی بیان شده است که مدتهاست از رهبر تا رئیس جمهور ، از وزیر خارجه تا رئیس شورای مصلحت نظام و رئیس شورای عالی امنیت ملی دست دوستی به اوباما دراز کرده اند. درحالیکه رهبران رژیم مشق پریدن در یک استخر با اوباما را تمرین می کنند، عوام فریبانه ادعا می کنند اوباما را « در حوضی از آب می اندازند»؟
بدون شک اینگونه تمرین ها ربطی به مخالفت با آمریکا و «استکبار جهانی» نداشته و نخواهد داشت. این تزریق خشونت فقط در رقابت با داعش است و اعمال جنایتکارانه سران رژیم در دهه های گذشته گواه این حقیقت است.

در زیر عکسهای آموزش کودکان توسط داعش و رژیم جمهوری اسلامی را ملاحظه خواهید کرد که از هر تفسیری گویا تر است.

آموزش آدمکشی کودکان توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران

تیرباران سربازان سوریه توسط کودکان داعش


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری