پیرامون شهادت قهرمانانه فریناز خسروانی در هتل تارای مهاباد

درایران اختلاس گران، آقازاده های دزد، چپاولگران ، اسید پاشان و عاملان جنایتها با نام مستعار ویا مخفف س. م. ه به مردم معرفی می شوند

درحالیکه شهادت قهرمانانه فریناز خسروانی در هتل تارای مهاباد باردیگر نفرت عموم مردم را نسبت به سران رژیم جمهوری اسلامی ایران و عامل این جنایت برانگیخته است، دست اندرکاران رژیم می کوشند با دروغ پراکنی افکارعمومی را نسبت به این جنایت منحرف سازند.

باوجودیکه فیلم دوربین داخل هتل ثابت کرده است مأمور رژیم درب اطاق را به قصد تجاوز بر روی فریناز خسروانی بسته و وی مجبور شده خودرا از طبقه بالای هتل به پائین پرتاب کند ، اما سردمداران رژیم با انتشار اخبار کذب تلاش دارند وانمود سازند چنین نبوده ، آنها می کوشند مأمور رژیم و نادر مولودی صاحب هتل را که در این جنایت همکاری داشته است تبرئه نمایند.

اگر چه اطلاعات منتشرشده حکایت می کند نام اصلی مأمور رژیم سید مرتض هاشمی می باشد ، اما جعفر کتانی فرماندار مهاباد بطور بیشرمانه ای اعلام کرده است «متهم اصلی "س. م. ه" است و "اصلاً کارمند دولت نیست و به هیچ نهاد امنیتی و انتظامی کشور وابسته نیست."

اولین بار نیست که هنگام جنایت و یا اختلاس، سران رژیم به چنین ترفندی دست می زنند. چندین سال پیش هنگامیکه در اثر افشاگریها، سرانجام معلوم شد بزرگترین اختلاس گران و چپاولگران ایران فرزندان سران رژیم می باشند ، رسانه های وابسته به رژیم آنهارا با نام «آقازاده ها» و مخفف م ه ر و یا ن و ط و ده ها موارد مشابه دیگر معرفی کردند.
پس از آن نوبت به ایادی وابسته به رژیم رسید که آنانرا نیز با ش ج و یا ب ز و امثالهم معرفی کردند.

درتمام موارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد ابتداپرونده متهمین را مختومه اعلام کند و مردم را در جریان اصل موارد اختلاس و یا جنایتها قرار ندهد. هنگامیکه اختلافات درونی جناحهای رژیم بالا گرفت سرانجام مردم متوجه شدند، م ه ر همان مهدی هاشمی رفسنجانی است و ن و ط نیز ناصر واعظ طبسی می باشد. برای دوره ای کوتاه نیز کشمکش قدرت بین جناح «اصلاح طلب» و «اصولگرا» موجب شد تا تنی چند از باندهای مافیای درون حکومت به مردم معرفی شوند. آن هنگام بود که مشخص شد ش ج شهرام جزایری است و ب ز بابک زنجانی است

نمونه ها بسیارند ، بدون شک پنهان کردن نام قاتل فریناز خسروانی و اعلام س م ه نمی تواند عامل این جنایت هولناک و سران رژیم را تبرئه نماید.
از هنگام وقوع این واقعه تظاهرات مردم شهر ادامه دارد و تاکنون چندین نفردر اثر تیراندازی مأمورین رژیم به شهادت رسیده و مجروح شده اند. بدون شک مردم قهرمان کردستان عوامل این جنایت را شناسایی وکردار ددمنشانه آنهارا بی پاسخ نخواهند گذاشت.

ننگ و نفرت بر رژیم جمهوری اسلامی ایران و عواملشA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری