رژیم دیکتاتوری ترکیه در دفاع از داعش هواپیمای جنگی روسیه را سرنگون کرد

برهیچکس پوشیده نیست که علت وجودی داعش بخشی از سیاست لاینفک جدید آمریکا برای بوجود آوردن «خاورمیانه نوین» میرجب طیب اردوغان هنگام تجلیل از مزدوان داعش باشد.دراجرای این سیاست امپریالیسم آمریکا وظیفه تأمین بودجه مالی وتسلیحاتی جریان آدمکش داعش را به عربستان سعودی و قطر واگذار نموده ، مسئولیت لجستیکی ، آموزشی ، پشتیبانی و امداد رسانی را به عهده رژیم ترکیه گذارده است.

مدت مدیدی است آمریکا بخاطر اهداف بلند مدت اش در خاورمیانه رجب طیب اردوغان را بعنوان عنصر دست نشانده درمسند قدرت دولتی ترکیه گمارده است.درهمین راستا آمریکا چنین وانمود می کند که گویا یک «اسلام دمکراتیک» در ترکیه شکل گرفته که باید سرمشق سایر کشورهای اسلامی قرار گیرد.هرچند «اسلام دمکراتیک» رجب طیب اردوغان نه فقط از مرزهای ترکیه فراتر نرفته بلکه در داخل ترکیه نیز شکاف انداخته است. به نظر می رسد باوجود عدم موفقیت آمریکا دربالابردن موقعیت دیکتاتور ترکیه در جهان اسلام ولی اهداف بلند مدت آنها برای تغییر نقشه خاورمیانه فراتر از آن است که درحال حاضر به تاریخ مصرف رجب طیب اردوغان پایان دهد.

شکست سیاست «بهار عربی» آمریکا که براساس آن بنا بود جای دیکتاتورهای قدیم به سرکوبگران جدید سپرده شود تأثیری برتصمیم دولتمردان این کشورنداشته ، آنها ازسیاست تغییر نقشه خاورمیانه دست بردار نیستند.

درمورد داعش و پیدایش این جریان تروریستی ، هیچ فرد اندک آگاهی نمی پذیرد که این جریان به تنهایی قادراست بر بخشی از خاک عراق و سوریه تسلط پیدا کند. اگردر ابتدا برای بعضی جریانات چگونگی پیدایش این مرتجعین عهد جاهلیت و قدرت گیری اش در هاله ای از ابهام قرار داشت ، اما اکنون که پرده ها کنارزده شده این راز برملا شده است : داعش دست پرورده کشورهای عضو ناتو به رهبری آمریکا و با همکاری تنگاتنگ عربستان سعودی ، قطر و ترکیه راه اندازی و توسط آنها پشتیبانی می شود.

طی دوسال گذشته آمریکا و متحدینش همواره ادعا می کنند داعش را زیر بمباران هوایی قرار داده ، بطوردائم ازسرکوب این جریان تروریستی دم می زنند.درحالیکه چنین نیست ، چه کسی باور می کند نیروی هوایی آمریکا ، انگلیس ، فرانسه ، کانادا ، استرالیا و دیگر متحدین آنها از نابودی یک جریان تروریستی عاجزند. آیا این جریان تروریستی از ارتش منظم معمرقذافی در لیبی قوی تر است ؟ چگونه همین متحدین توانستند به فاصله چند هفته تمام تأسیسات و مراکزنظامی لیبی را با خاک یکسان کنند ولی اکنون آنتن تلویزیون داعش در بلندترین ساختمان موصل برای آنها قابل شناسایی نیست ؟

کافی است به اظهارات دوسال پیش دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس مراجعه کنیم که هنگام رأی گیری در پارلمان کشورش برای اعزام نیرو به عراق علیه داعش اظهار کرد ، فراموش نکنید که ما باید سالها آنجا بجنگیم. عجبا ! انگلیس برای سرکوب یک گروه تروریستی که هنوز اعلام خلافت هم نکرده بود پیشاپیش از مقاومت آنها اطلاع داشته و خودرا برای چندین سال جنگ با آنان آماده کرده بوده است؟

طی یکسال گذشته دنیای غرب تبلیغات وسیعی براه انداخته ، هرروز آمار و ارقام جدیدی از بمبارانهای روزانه علیه داعش منتشر می کنند ،درحالیکه درعمل داعش قوی ترشده است. اگر داعش ابتدا در گوشه ای از خاک عراق به اعمال تروریستی دست می زند، در دوسال گذشته زیر «بمبارانهای بی وقفه» کشورهای غرب توانسته در بخشی از خاک عراق و سوریه خلافت اسلامی درست کند.

حقیقت چیست؟ واقعیت این است که آمریکا مانند قبل به نفت خاورمیانه وابسته نیست، از هنگامیکه این کشورتوانسته است از طریق خرده سنگهای نفت زا به استخراج نفت شیل دست یابد خودرا بی نیاز از نفت خاورمیانه می داند. درچنین وضعیتی از یکسوتلاش دارد با تکه پاره کردن کشورهای بزرگ خاورمیانه ، کماکان سلطه خودرا براین کشورهاحفظ کند، از سوی دیگر خیال اسرائیل را از قوی تر شدن کشورهای موجود در خاورمیانه آسوده سازد.
درچارچوب این سیاست مرکز فرماندهی داعش در ترکیه قرار گرفته و کمکهای همه جانبه عربستان سعودی و قطر نیز از طریق ترکیه به داعش ارسال می شود.پسراردوغان و شرکای نفتی از خلافت اسلامی داعش
{

از هنگامیکه دولت روسیه به درستی اقدام به منهدم کردن تأسیسات نظامی داعش وسایر جریانات تروریستی نموده است ، ناخرسندی غرب و ترکیه به عناوین مختلف اعلام گردیده است. برطبق اظهارات مقامات روسیه و فیلمهایی که از جریان عملیات آنها برعلیه داعش منشتر کرده اند ، صحت گفتار آنها بدرستی ثابت می شود که: در روز۲۴ نوامبر۲۰۱۵ هواپیماهای روسیه درحال بمباران نفتکشهای داعش بوده اند که نفت سوریه را به مقصد ترکیه حمل می کردند.امریکه هم نارضایتی آمریکا را فراهم ساخت، هم رجب طیب اردوغان و شرکای قاچاقچی اش را هراسان کرد.

بدون شک حمله به هواپیمای روسیه یک اقدام جنایتکارانه است که مسئول مستقیم آن دولت ترکیه می باشد. اگر کشورهای غرب بجای اظهار همدردی با اردوغان وی را بخاطر عمل جنایتکارانه اش سرزنش می کردند، اکنون این دیکتاتورفرمایه بخود جرأت نمی داد تا بجای معذرت خواهی از روسیه، عربده های ناهنجاری سردهد وگستاخانه به یکی از بزرگترین قدرتهای جهان و دشمن واقعی داعش بگوید روسیه «با آتش بازی نکند»؟


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری