حمله جنایتکارانه به «کمپ لیبرتی» را محکوم می کنیم
پنجشنبه گذشته ۷ آبان ۱۳۹۴ برابر ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵ نیروهای سازمان مجاهدین خلق در کمپ لیبرتی عراق با شلیک چندین موشک مورد حمله قرار گرفتند. بدون شک این قبیل اعمال ددمنشانه توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران و با کمک دولت عراق سازماندهی شده است. نسبت دادن این قبیل جنایات به گروه «حشد شعبی» ، "جیش المختار" توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران فقط برای فریب افکار عمومی و نهادهای بین المللی می باشد. گروه های یاد شده در زمره مزدوران رژیم جمهوری اسلامی ایران و توسط سپاه قدس درعراق سازماندهی شده اند. از اینرو مسئولیت مستقیم کشتار ده ها عضوسازمان مجاهدین خلق و صدها مجروح این حمله تبهکارانه بر عهده رهبران رژیم جمهوری اسلامی ایران می باشد.

هر بار کشورهای غربی برای انعقاد قراردادهای اقتصادی به رژیم جمهوری اسلامی ایران نزدیک می شوند، پیامد های آن افزایش ترور مخالفین رژیم در خارج از کشور و تشدید سرکوب عنان گسیخته در داخل ایران می باشد. جنایت لیبرتی هنگامی اتفاق افتاده است که بدنبال توافق وین اکثررهبران دولتهای غربی برای دریافت و تضمین سهم اقتصادی خود از بازار پرسود ایران وارد تهران شده، به چانه زنی برای کسب امتیاز بیشتر مشغولند.

این حقایق آشکار ثابت می کند آمریکا و دولتهای غربی در عمل افراد سازمان مجاهدین خلق را قربانی منافع اقتصادی اشان قرارداده و دست رژیم عراق را باز گذاشته اند تا توافق ۲۰۱۱ با این سازمان را زیر پا بگذارد.
در شرایط کنونی صرف نظر از ماهیت سازمان مجاهدین خلق و دل بستگی آنها به امپریالیسم آمریکا و دولتهای غربی ، وظیفه نیروهای انقلابی و مترقی است تا حمله جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی ایران به افراد بی دفاع در کمپ لیبرتی را محکوم نمایند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن محکوم کردن این تعرض جنایتکارانه از تمام نیروهای انقلابی و مترقی دعوت می کند فریاد خود را بر علیه این قبیل جنایات رساتر سازند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۹ آبان ۱۳۹۴ - ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21
Web Site: http://www.iranian-fedaii.de E-Mail: organisation@iranian-fedaii.deA.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری