آب و جاروی «لانه جاسوسی شیطان بزرگ» توسط «فرزندان گمنام امام زمان »

پس از تسلیم خفت بار رژیم دربرابر غرب و قبول شرایط قراردادی ننگین تر ازمعاهده ترکمانچای، اکنون سران رژیم با زدودن شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوارهای شهر تلاش می کنند حسن نیت بیشتر خودرا به آمریکا ثابت کنند.
از هنگام صدارت حسن روحانی سردمداران رژیم برای بقای حکومت اسلامی، پرچم دروغین «ضدامپریالیستی» رابطور رسمی پائین آورده اند.ابتدا پرچمهای آمریکا وکشورهای اروپایی درهتل همای شیراز و به تدریج دربیشتر هتلهای ایران به اهتزاز درآمد. با وجود کتمان نگاه داشتن متن قرارداد وین از مردم ایران ، اما همگان آگاهند که سران رژیم بدون گرفتن هیچگونه امتیاز جدی تسلیم آمریکا و کشورهای غرب گردیده اند.

از تمام دست آوردها و لیست بلند بالای « فتح الفتوحات دیپلماتیک» ادعایی تنها امتیازی که تاکنون جنبه عملی به خود گرفته ، خارج کردن لیست سران جمهوری اسلامی و آزاد کردن سپرده های شخصی آنان در بانکهای خارجی است. در مقابل این دست آورد «عظیم تاریخی» (ببخشید گدایی آشکار)بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار تأسیسات اتمی ایران در حال نابود شدن است. هم اکنون تمام مراکز هسته ای از کار افتاده و درحال چانه زنی هستند که بطور نمونه مخزن آب سنگین اراک با بتن پر شود ویا مهندسین غرب آنهارا تکه پاره کنند. برخلاف تمام ادعاهای پوچ رژیم ، هم دانشمندان اتمی بازجویی شدند وهم ازمراکز نظامی بازدید کرده اند. آنها به بازرسان غربی اجازه بازدید از پارچین را داده اند ولی سخفیفانه ادعا می کنند برای یک بار؟!

پارچین نه یک کارگاه است و نه یک کارخانه، وقتی در رسانه ها اعلام می کنند اجازه می دهند برای یک بار بازدید کنند، این فقط برای گمراه کردن مردم است. برای بازدید یک بار از پارچین حد اقل چندین ماه وقت نیاز است. در واقع بازدید یک بار همان معنای چندین ماهه از پارچین است و هرگونه تفسیر و تعبیر دیگری اغوای مردم است. وسعت پارچین با تأسیسات ، انبارهای اطراف و ساختمانهای بناشده درحد یک شهر بزرگ است.
با وجودیکه هر از گاهی اوباما ودیگر سران آمریکا تأکید می کنند تحریمها به تدریج (طی ده سال و یا بیشتر) بر داشته می شود، یا اینکه آمریکا حق خود می داند تا از منابع مصرف پولهایی که در آتی آزاد خواهد شد مطلع باشد، ولی سران رژیم همچنان از «پیروزیهای دیپلماتیک» دم می زنند.

«نرمش قهرمانانه» جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا اکنون آنها را به چنان ورطه سقوط شرم آوری کشانده که آشکارا دیوار سفارت آمریکا را برایشان تمیز می کنند.
در این باره بجای هر گونه تفسیربیشتر به باز نشر مطلب و عکسهای مربوطه به نقل از سایت عصر ایران بسنده می کنیم:

« پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا در تهران (عکس)
در روزهای اخیر اتفاق جالب توجهی که در سطح شهر تهران افتاده، پاک کردن شعارهای مرگ بر آمریکا از دیوار های شهر است. البته صبح امروز این عملیات پاک سازی به دیوارهای سفارت سابق آمریکا نیز رسید و شعارهای مرگ بر آمریکا از دورتادور دیوار سفارت پاک شد.»

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری