فرود «حماسی » نمونه ایرباس ۳۵۰ برای دوساعت در فرودگاه مهرآباد
کمکهای «سخاوتمندانه» غرب به جناح «اصلاح طلب» برای انتخابات ۷ اسفندماه


درگذر زمان دست آوردهای «مشعشعانه» برجام رخ می نماید. درمیان شور وشعف کارکنان دولتی ، سرانجام نمونه ۱۶ فروند هواپیماهای ایرباس که قراراست سال ۲۰۲۰ به ایران تحویل داده شود دوساعت در فرودگاه مهرآباد نشست ؟!
«چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی»
هفته پیش یک فروند هواپیمای ایرباس ۳۵۰ که در نمایشگاه سنگاپور نمایش داده شده بود، هنگام بازگشت به فرانسه دوساعت در فرودگاه مهرآباد بزمین نشست تا بر انتخابات دوجناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب» تأثیرگذار شود.

برکسی پوشیده نیست که دنیای سرمایه داری غرب تلاش می کند «جناح اصلاح طلب» رژیم را بطور کامل بر مسند قدرت دولتی ایران بگمارد. آنها تاکنون قراردادهای سود آور بسیاری را در عرصه نفت ، خود روسازی ، لوازم آرایش ، بنادر ، ساخت هتل ، سوپر مارکت ، فروش ایرباس و ساخت فرودگاه با دولت روحانی به امضاء رسانده اند. دستگاههای تبلیغاتی غرب تلاش می کنند موفقیت های کمپانیهای اروپایی - آمریکایی در ایران را به حساب بهبود زندگی مردم تلقی کنند.

با وجودی هیاهوی بسیار توسط رسانه های داخلی و خارجی درمورد بهبود زندگی و معیشت مردم اما واقعیت این است که هیچگونه نشانه ای از بهترشدن وضعیت سیاسی - اقتصادی دیده نمی شود. بطور نمونه اکنون بیش از هفت ماه است که دولت قرار است با هماهنگی بانک مرکزی ایران سه میلیون کارت اعتباری به مردم ارائه کند. ابتدا مطرح کردند سقف اعتبار کارتها ۱۰ میلیون تومان است ، سپس آنرا به شش میلیون تومان تقلیل دادند. باگذشت هفت ماه از این طرح اما هنوز حتی یک کارت اعتباری در بازار ایران بکار نیفتاده است.

تئوری ارائه کارتهای اعتباری بخاطر برون رفت از رکود اقتصادی بود. اقتصاد دانان رژیم توصیه کرده اند بهتراست کارتهای اعتباری به مردم بدهیم و آنها را تشویق کنیم تا بیشتر خرید کنند. همچنین جوانانی که قصد ازدواج دارند و امکانات خرید وسایل خانگی ندارند به این کارتها روی خواهند آورد. اکنون مدتهاست صنف کارخانه داران لوازم خانگی به وزارت صنعت و تجارت فشار می آورد تا کارتهای اعتباری را به مردم بدهند ، شاید رونقی درکارشان پیش آید اما هنوز خبری نیست.

آخرین اظهارات دست اندرکاران بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت حاکی از آن است که بانک مرکزی اعلام کرده بودجه لازم را برای صدور حتی یک میلیون کارت در اختیارندارد. ازاینرو قرار است فقط ۷۰ هزار کارت اعتباری برای بخشی از کارمندان دولت صادر شود. حال باید پرسید:
چه شد آنهمه بلندپروازیهای اتمی و موشکی ؟ سرنوشت «اقتصاد مقاومتی» به کجا کشیده شد؟

واقعیت این است که بعد از پر کردن مرکز اتمی اراک با بتن و انهدام و از کارانداختن بقیه مراکز هسته ای ، نوبت به بستن مراکز موشکی رسیده است. رژیم جمهوری اسلامی ایران هنوز باید حسن نیت بیشتری به غرب نشان دهد، آنها باید به سران غرب ثابت کنند درصدد خودکفایی اقتصادی و نظامی نیستند تا بیشتر مورد تشویق قرارگیرند. گزینه اجرای این سیاست در ایران توسط دنیای سرمایه داری غرب جناح « اصلاح طلب» به رهبری رفسنجانی و روحانی است. ازاینرو فرود آوردن نمونه هواپیمای ایرباس در فرودگاه مهرباد، آنهم با جنجالهای تبلیغاتی دال بر موفقیت دولت فقط به قصد گول زدن مردم می باشد وفریبی بیش نیست.

نشان دادن دوساعته نمونه هواپیمایی که قراراست در سال ۲۰۲۰ به ایران تحویل داده شود نه فقط موفقیت نیست بلکه عمل شرم آوری محسوب می شود. این کار فقط به قصد تبلیغات به نفع جناح مورد حمایت غرب قبل از انتخابات ۷ اسفند است وگرنه بازدید از هواپیما و توضیح پیرامون جزئیات بایستی قبل ازخرید و توسط کارشناسان در محل خرید انجام می شد.

کارکنان رژیم چنان از دیدن این هواپیما در فرودگاه مهرآباد به وجد آمده اند که گویی ایران برای اولین بار یک چنین پرنده آسمانی را بخود دیده است. عکسهای حقارت آمیز دست اندرکاران این «شاهکارحماسی» خود گویای این واقعیت است.A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری