فقط هنگام انتخابات و تشدید رقابت بین دوجناح حاکم ، بخشهای کوچکی از حقیقت افشاء می شود

اکنون که بازار رقابت انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و خبرگان بالا گرفته و هر دوجناح سعی در جذف دیگری دارند ، گاها گوشه های ناچیزی از حقایق نیز از زبان آنها شنیده می شود، و صد البته گزافه گویی و دروغ پراکنی نیزرواج بیشتری پیدا کرده است.

اکبرهاشمی رفسنجانی که مدتهاست قدرت دولتی را از کف داده ، با هدف کسب موقعیت بالاترو جایگاه رهبری سعی دارد با پشتیبانی غرب طرفداران خامنه ای را کنار بزند. وی هراز گاهی بمناسبت و بی مناسبت رابطه نزدیکش با خمینی را دست مایه قرار می دهد و با نوشتن خاطراتش چنین القا نموده است که بعد از مرگ علی خامنه ای کسی جز وی صلاحیت رهبری رژیم را ندارد.

وی اخیرا برای بالابردن موقعیتش بین جناحهای درگیر اقدام به چاپ دست خط دکترمصدق در باره ترجمه کتابی برای فلسطین نموده است. رفسنجانی طوری وانمود کرده که گویا دکتر مصدق به وی نامه نگاشته ، درحالیکه چنین نبوده است. روزنامه شرق از قول رفسنجانی چنین نگاشته است:
« حساب اینستاگرام آیتالله هاشمی رفسنجانی با انتشار تصویری از دست خط دکتر مصدق، نوشت «در سال 1343 بعد از اینکه کتاب «القضیه الفلسطینیه» در سختترین شرایط ترجمه و منتشر کردم،  مرحوم دکتر مصدق نیز در احمدآباد مستوفی در حصر بود با مطالعه سرگذشت فلسطین پیغام داد از آن نهایت استفاده کردم و حیف است این کتاب بلامطالعه باقی بماند».

درهمین رابطه حمید روحانی رئیس« بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی » که در جریان این دست خط بوده است درپاسخ ادعای رفسنجانی چنین نگاشته است:
« خودم در متن این قضیه بودم مرحوم شیخ مصطفی رهنما با مصدق ارتباط داشت کتابهایی که چاپ میشد و فکر میکرد برای مصدق مفید است را برای مصدق میفرستاد. یکی از کتابهای که فرستاد «سرگذشت فلسطین» با ترجمه حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی  بود. وقتی این کتاب به دست مصدق رسیده بود مصدق کتاب را مطالعه کرده و جوابی به شیخ مصطفی رهنما داد. مصدق در این نامه به شیخ مصطفی رهنما نوشت. این کتاب را مطالعه کردم حیف است که مورد مطالعه عموم قرار نگیرد و یک فقره چک فرستاد تا این کتاب تجدید چاپ شود.
بنابراین مصدق پیغامی به هاشمی رفسنجانی نداد بلکه نامه خطاب به شیخ مصطفی رهنما بود. یادم میآید در همان مقطع به آقای هاشمی گفتم خوب است که این نامه مصدق را به نوعی تجلیل از کتاب شماست منتشر کنید. ایشان جواب داد چرا خطاب به شیخ مصطفی رهنما! یعنی جناب آقای هاشمی ناراحت بود که چرا آقای مصدق خطاب به خودش نامه ننوشته بود به همین دلیل نامه را منتشر نکرد.

اما اخیراً آقای هاشمی رفسنجانی به این شکل مطلب را منتشر کردند که این تصور در افکار عمومی ایجاد میشود که نامه خطاب به هاشمی است. در کتاب «نامه های دکتر مصدق» که در سال 1374 چاپ شده است متن این نامه آمده که خطاب به شیخ مصطفی رهنماست و خطاب به هاشمی رفسنجانی نبود.»

در حوزه نفت و امور مالی وضع بمراتب وخیم تر است. دزدیهای کلان کماکان به روال سابق ادامه دارد ودست اندرکاران رژیم با زد و بند، امتیازات ویژه ای به آقازاده ها وایادی رژیم واگذار می کنند. برای سرپوش گذاشتن براین چپاول آشکارو فریب افکار عمومی، به این دزدان حکومتی «کارآفرین» می گویند.

اکنون باگذشت بیش ازپانزده سال از قرارداد نفتی کرسنت که بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم منعقد شد هنوز مردم ازمتن کامل امتیازات داده شده واسناد محرمانه این قرارداد بی اطلاع می باشند.طی پانزده سال گذشته کشمکشهای زیادی بین دو جناح حاکم بر سر اجرای این قرارداد جریان داشته است. جناح «اصلاح طلب» رقیب «اصولگرا» را متهم می کند در اثر عدم اجرای این قرارداد فقط طی ۷ سال بیش از ۳۱ میلیارد دلارگاز کشور را سوزانده اند.

درعوض جناح رقیب نیز که حاضر نیست اسناد این «عهدنامه ترکمنچای» را منتشر کند تنها به تهدید بسنده می کند، چراکه هربار «اصولگرایان» صحبت از اسناد محرمانه کرسنت می کنند «اصلاح طلبها» به حد کافی عقب نشینی می کنند و تا مدتها از«سوزاندن بیش از ۳۱ میلیارد دلار گاز» وسایر خسارتهای وارده حرفی نمی زنند. البته زیانها محدود به اتلاف وقت و سوختن میلیاردها دلار گاز نمی شود. دراثرهمین نابخردیها، دادگاه لاهه بابت عدم اجرای قرارداد کرسنت ایران را محکوم به پرداخت بیش از ۱۸ میلیارد دلار نموده است. «هوشمندان کارآفرین» رژیم هنوز درحال بررسی چکونگی واکنش به این حکم می باشند، وچه بسا تا هنگام پی گیری نهایی و بررسی حقوقی موضوع در مراجع بین المللی ، چند میلیارد دلار جریمه دیرکرد نیز بدان اضافه شود.

با وجود سوابق و عملکرد ناهنجار گذشته درخصوص فروش نفت ، اکنون دولت روحانی درنظر دارد گوی سبقت را از رقبای قبلی برباید ، دست به قراردادهای ننگین دیگری زده است.
مدتی است نمایندگان مجلس از دولت روحانی خواسته اند تا متن قراردادهای نفتی را به مجلس ارائه دهند.دولت روحانی تاکنون ازاین کار سر باز زده است.

اخیرا بعد از فشاربعضی ازنمایندگان «اصولگرا» درمجلس سرانجام مطبوعات رژیم چنین نوشته اند:

«محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤال تسنیم که پرسید “چرا قراردادهای جدید نفتی را علیرغم ایرادات زیاد در اختیار مجلس قرار نمیدهید تا بررسی کند؟” تأکید کرد: قراردادهای نفتی محرمانه نیست و قابل دسترسی است. نمایندگان مجلس میتوانند به اصل متن انگلیسی این قراردادها دسترسی داشته باشند.»

هنگام توافق بخاطر برجام نیز دولت روحانی همین بازی متن انگلیسی را درمجلس تجربه کرد. از آنجا که در این بازی موفق شد، اکنون بازهم بر سرقراردادهای نفتی همان ورق را بازی می کند. هنگام بررسی متن توافق برجام ابتدامطرح کردند نمایندگان مجلس متن انگلیسی را بدرستی متوجه نشدند، بعد گفتند بین ترجمه مجلس و کارشناسان وزارت خارجه فرق جزئی دارد وهنگامیکه مجلسی ها ثابت کردند متن داده شده با آنچه آمریکا منتشر کرده تفاوت دارد، وزارت خارجه مطرح کرد باید بررسی شود، شاید آمریکائیها متن را دستکاری کرده اند؟!

پیرامون ادامه قراردادهای نفتی از نوع « عهدنامه ترکمنچای» در دولت روحانی، اکنون یکی دیگر از نمایندگان «اصولگرا» به نام علیرضا زاکانی چنین می گوید:
« اتفاقاتی در قراردادهای نفتی در حال رخ دادن است که آینده تاریکی را فراروی کشور قرار میدهد...... زنگنه (وزیر نفت) و دوستانش در گذشته آسیب جدی به حوزه نفت و گاز کشور وارد کردند و نباید این خطاها تکرار شود....
مشاهده میکنیم قراردادهای جدیدی در حال پایهگذاری است که کرسنتهای متفاوت از آن خارج میشود؛ محکومیت عناصری که در کرسنت فساد کردند در دستگاه قضایی مشخص شد اما وزارت نفت اهتمامی برای انعکاس این محکومیت به دادگاه لاهه ندارد، تا این فساد رفع شود و کسی مثل حمید جعفر که بنیاد فساد را در قرارداد کرسنت گذاشت، محاکمه شود و تبعات این فساد خود را پس دهد.»

زاکانی ادامه می دهد: حتی برخی کسانی که در کرسنت پول دریافت کردند امروز برای ثبتنام در مجلس شورای اسلامی آمدند و برخی مدعیان دولتی هم که مدعی مبارزه با فساد هستند نامشان در پرونده سیاه کرسنت است...
بازرسی ما نشان داده است که متن قراردادهایی که این افراد به مجلس منعکس و در دولت تصویب کردهاند 13 برگ بیشتر نیست که در 8 مهر ماه تصویب کردند و در آبان ماه امسال زنگنه ابلاغ کرد و برای هیأت تطبیق مجلس آمد در حالی که اصل قرارداد 70 صفحه با متن انگلیسی و مشتمل بر موارد متعدد حقوقی است که به هیچ وجه رونمایی نکردهاند و مدعی شدند این اسناد محرمانه است؛ قراردادی که بیش از 2 سال برای آن تلاش شده و با استعانت از انگلیسیها تنظیم شده است؛ این افراد قراردادهای خام را نیز نظیر لاپوشانی کرسنت محرمانه میدانند و مثل همان کرسنت که مجلس و مراجع قانونی از محتوای قرارداد خبر نداشت.»

با توجه به اینکه طبق گفته زاکانی قراردادهای تنظیمی بین شرکت ملی نفت ایران و خریداران از نمونه قراردادهای چند سال اخیر عراق کپی برداری شده و با توجه به سوابق سانسور صفحات در گذشته آیا ارائه متن انگلیسی قراردادهای نفتی به مجلس حقیقی است ؟ بدون شک کپی برداری از روی قراردادهای نفتی عراق که در شرایط جنگ داخلی و موشک پرانی به سوی چاه های نفت تنظیم شده امتیازات زیادی را به طرف خریدار داده است. دولت حسن روحانی اکنون برای حفظ قدرت چوب حراج به این مهمترین منبع درآمد ایران زده تا با امتیازدهی بیشتر به غرب بتواند دولت «تدبیر وامید» را از «راه تعامل» با غرب سرپا نگهدارد.

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری