تصمیم علی اکبر صالحی ومحمد جواد ظریف عملی شد
قلب نیروگاه هسته ای اراک خارج و بجای آن بتن ریخته شد
آیا اکنون روح الله حسینیان به قول خود عمل خواهد کرد
«در همان قلب راکتور اراک روی شما سیمان میریزیم و دفنتان میکنیم.»

سرانجام ثابت شد رژیم جمهوری اسلامی ایران به تمام خواستهای غرب گردن نهاده ، بدون هیچ شرمی قلب نیروگاه هسته ای اراک را خارج و بجای آن بتن ریخته اند.
هنگامیکه درگرما گرم مذاکرات هسته ای بین رژیم ایران و کشورهای ۱+۵ این خبر قوت گرفت که غرب خواهان «بازرسی» یا «دسترسی» به مراکز نظامی ایران توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی است، سران رژیم از هرطرف به این خواسته غرب حمله کردند. درهمان زمان علی خامنه ای رهبر رژیم جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت فریاد برآورد «اجازه بازرسی از هیچکدام از مراکز نظامی و همچنین مجوز مصاحبه با دانشمندان هسته ای به بیگانگان داده نخواهد شد.» 

علی خامنه ای در ادامه سخنانش در دانشگاه نظامی امام حسین گفت: «من اجازه نمیدهم بیگانگان بیایند با دانشمندان ما، با فرزندان برجسته و عزیز ملّت ایران که این دانش گسترده را به اینجا رسانده اند، بخواهند بنشینند حرف بزنند. در دنیا هیچ عاقلی اجازه نمیدهد، هیچ دولتی اجازه نمیدهد؛ دانشمندانشان را مخفی میکنند، نمیگذارند اسمهایشان را هم کسی بفهمد. دشمن پررو و وقیح توقع دارد اجازه بدهند راه را باز کنند و بیایند با دانشمندان ما، با اساتید ما، با محققین ما گفتگو کنند، مذاکره کنند. درباره ی چه؟ درباره ی یک پیشرفت اساسی بومی علمی در کشور. این اجازه مطلقا داده نخواهد شد؛ این را هم دشمنان بدانند، هم کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری اسلامی چه میشود، بدانند».

دیگر سران رژیم نیز به پیروی از رهبر خط ونشانها کشیدند و تهدیدهاکردند، اما هنوز یکسال از این حرفها سپری نشده که همه جناحهای رژیم از صدر تا ذیل در مقابل این «دشمن پررو و وقیح» زانو زدند. نه فقط علی شمخانی که نفر اول لیست مورد نظر آمریکا برای بازجویی بود به دفعات مکرر مورد بازجویی قرارگرفت ، بلکه دانشمندان ایران نیز مورد بازجویی قرار گرفتند.
نه فقط از پارچین بازدید به عمل آمد بلکه اکنون قلب نیروگاه هسته ای اراک را بیرون کشیدند و با بتن پر کردند. گویی در سخنرانی ۳۰ اردیبهشت خامنه ای تصمیم گرفته بود ثابت کند دیگر«هیچ عاقلی» در نظام اسلامی وجود ندارد. اگر تاکنون کسی هم به این رژیم توهم داشت ویا به قول خامنه ای «کسانی که منتظرند ببینند تصمیم نظام جمهوری اسلامی چه میشود» اتلاف وقت نکنند.این رژیم با ریختن بتن بجای قلب راکتورهسته ای اراک در دیوانگی جاودان شده است.
در اوائل سال گذشته ، هنوز لاف و گزافهای رهبر ، سرداران و سپاهیان رژیم تمام نشده بود که مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی فتح الفتوحات و«دست آورد های برجام» شد. درمجلس رژیم نیز تنی چند با توافق هسته ای مخالفت کردند ولی کار از کار گذشته بود. تیم مذاکرده کننده مورد اعتماد رهبر به بهانه «نرمش قهرمانانه» در برابر« دشمن پررو و وقیح» سرخم کرده و «لنگ انداخته» بود.

در آن هنگامه ، روح الله حسینیان یکی از بزن بهادرهای رژیم و نماینده مجلس نسبت به خبر بیرون آوردن قلب نیروگاه هسته ای اراک و پر کردن با سیمان واکنش نشان داد. وی محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی اکبر صالحی رئیس انرژی اتمی رژیم را تهدید کرد که اگر این اتفاق بیافتد«در همان قلب راکتور اراک روی شما سیمان میریزیم و دفنتان میکنیم.»

اکنون ملت ایران شاهد است که قلب راکتور اتمی اراک خارج شده و جای آن را با بتن پر کردند. حال باید دید حسینیان قول خودرا عملی خواهد کرد؟ آیا در روزهای آینده شاهد واکنش و یا کشمکشهای بیشتر جناحهای درگیر حاکمیت خواهیم بود؟ یا مثل همیشه با یک پیغام رهبر این عقب گرد بزدلانه در برابر غرب نیز به فراموشی سپرده می شود . البته پیشاپیش رهبر جمهوری اسلامی ایران در خطبه های نماز عید فطر بتاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۴ اجر تمام این «پهلوانان» به خاک افتاده را محفوظ نگهداشته است. خامنه ای در آن سخنرانی اظهار کرد: «چه متن تهیه شده در مذاکرات هسته ای تصویب بشود و چه نشود، اجر دست اندرکاران این مذاکرات طولانی و نفس گیر محفوظ است»

بعید است روح الله حسینیان نیز از این «اجر دنیوی و اخروی» صرف نظر کند و صف خود را از «پهلوانانی» که بدستور رهبردربرابر«دشمن پررو و وقیح » سرخم کردند جدا کند، آنها را در این راه «ثواب» تنها بگذارد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری