ترهات جدید یک سردار معاود عراقی
سلطنت طلبها قتلهای زنجیره ای را راه انداخته و به سفارت عربستان حمله کردند
جان کری غلط کرد که تشکر کرد
پاسدار محمد رضا نقدی کیست؟ وی یکی از معاودین عراقی است که در نجف بدنیا آمده و یکسال بعد از روی کارآمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران توسط حکومت صدام حسین به همراه عده دیگری از عراق اخراج شده است.

نقدی پس از ورود به ایران به عضویت مجلس اعلای عراق درآمد و مسئول دفتر مجلس اعلا در ارومیه شد. وی در آن هنگام علیه نیروهای مبارزکرد به خبرچینی و جاسوسی به نفع سپاه پاسداران پرداخت. در ارومیه نردبان ترفی را زود پیمود و مسئولیت مرزی در این منطقه را عهده دارشد. در دوره ایکه نقدی مسئولیت مرز در ارومیه را عهده داربود بخشی از کشفیات پاسداران نظیر مواد مخدر و اسلحه به نفع شخصی پاسدار نقدی ضبط می شد. نقدی برای جابجایی اموال قاچاق در منطقه باندی درست کرده بود که به نام «باند کبیر»شهرت داشت. در پرونده این باند صدها فقره شکایت و اعمال شنیع نظیر تجاوز و آدم کشی وجود دارد.

مدتی توسط بعضی از مسئولین سپاه مورد غضب قرارگرفت و سرانجام سپاه از مجلس اعلا درخواست کرد تا اقدامات نقدی را کنترل کنند.از آن پس نقدی از ارومیه انتقال یافت و در هر گوشه ای ازکشورکه خیزش اعتراضی بلند می شد ، نقدی نقش بیرحمانه کشتار را به عهده گرفت. درجریان دستگیری شهرداران تهران طرفدار«اصلاح طلب» نقدی ثابت کرد از همه خشن تر است و تمام دستگیرشدگان را شکنجه کرد. درجریان کشتار شهریور ۶۷ در زندان گوهردشت نقش اول را در کشتارزندانیان سیاسی بعهده گرفت و پس از آن دوره آدمکشی را در لبنان، دوش بدوش حزب اللهی های سازمان امل تکمیل کرد.
از هنگامیکه به درجه سرداری رسیده هر از گاهی اظهارات مضحکی پیرامون مسائل سیاسی - اجتماعی و اقتصادی بیان می دارد. آخرین افاضات این سردار خشک مغز مربوط به دستگیری ملوانان آمریکا و آزادی آنان است. وی می گوید:

« مهرماه آمریکا به یک بیمارستان در افغانستان حمله کرد، اما اصلا رسانه ها به آن نپرداختند و یا همین روز گذشته سربازان امام زمان مثل موش گوش سربازان آمریکایی را گرفتند و گفتند اینجا جای شما نیست، اما برخی رسانه های کشور معلوم نیست کجایی هستند؟ پیام تشکر وزیر امور خارجه آمریکا را تیتر کردند که باید گفت اصلا غلط کرده که تشکر کرده، سربازانشان غلط کردند که به خلیج فارس آمدند.»

نقدی که خیالش از رابطه تنگاتنگ وزیر خارجه ایران و آمریکا راحت است ، خوب می داند که فحاشی هایش بی مالیات است . چراکه آن خط مستقیمی که مدتهاست بین ظریف و کری بعنوان دو وزیر خارجه ایران وآمریکا بر قرار شده ، لازمه اش یکسری عوام فریبی هاست که در نقش وزیر خارجه ایران نمی گنجد. رژیم ایران در کمتر از ۲۴ ساعت ملوانان را آزاد کرده ، حال بهانه می آورند که بخاطر ارتباط مستقیم تلفنی بوده وگرنه مثل سابق سه ماه طول می کشید تا آزاد شوند؟ گویا سابق ارتباط تلفنی دو وزیر خارجه به سه ماه وقت نیاز داشته ؟ رژیم کماکان این حقیقت آشکار را از مردم کتمان می کند که علی رغم دستور «پیشوا» خامنه ای مبنی بر عدم لزوم ادامه ارتباط با آمریکا ، ظریف و جان کری تمام ۲۴ ساعت باهم در ارتباطند. از اینرو اظهارات پاسدار نقدی بعنوان نعل وارونه استفاده می شود تا کماکان توهم پراکنی پیرامون «ضدامپریالیستی» بودن رژیم کمرنگ نشود.

در این میان اظهارات گستاخانه نقدی هم حد ومرزی نمی شناسد، وی ادامه می دهد: «برخی رسانه های داخلی به دنبال بزک کردن چهره آمریکا هستند، از سوی دیگر برخی عناصر که خوی سلطنتی دارند وارد دستگاهای نظام می شوند و قتلهای زنجیرهای راه می اندازند و در خیابانها به صورت خانمها اسید میپاشند تا چهره حزب اللهی ها را بد جلوه دهند و در عملیاتی دیگر با کمک دستهای پشت پرده برنامه ریزی می کنند و به سفارت عربستان می ریزند تا چهره بچه های ما را خراب کنند.
.... 100 نفر نصف شب از کجا آمدند و به سفارت عربستان حمله کردند؟...در برخی رسانه ها شاهدیم تیتر میزنند که ایران باید رابط هاش را با جهان عرب قطع کند؛ بایستی امروز خیلی هوشیارانه عمل کرد، چون حرکت عظیم انقلاب ملت ها را به صحنه آورده، حالا دشمنان میخواهند این قدرت را علیه خود ملت ها با تفرقه و جنگ و تکفیریها به کار گیرند».

به نظر می رسد این معاود عراقی تصمیم گرفته در بی شرمی گوی سبقت را از همقطارانش برباید. قتل های زنجیره ای تمام آمران و عاملانش شناخته شده و عموما از مراکز دینی نظیر مدرسه حقانی فارغ التحصیل شده اند، از اینرواین خوی اسلامی آنان بوده که دست به چنین جنایاتی زدند.درباره اسید پاشان نیز عموم مردم باخبرند که این اعمال ضد انسانی به دستور امامان جمعه و سایر نهادهای سرکوبگر رژیمصورت می گیرد، در ایران به جز حزب اللهی ها هیچ جریان دیگری دست به این قبیل اعمال ضد بشری نزده و نخواهد زد.

اکنون که امثال پاسدار نقدی اسرار دارند آن عده ای را که به سفارت عربستان ریختند از ایادی رژیم معرفی نکنند، و بعضی از ارگانهای رژیم هم آنها را افراد القاعده معرفی می کنند ، ما مجبوریم آدرس دقیق تری بدهیم که مردم آگاه شوند درپس حمله اوباش به کنسولگری عربستان در مشهد چه حقیقتی نهفته بود.

واقعیت این است که حمله به کنسولگری عربستان توسط خود رژیم تدارک دیده شده بود. آن عکس جنجالی هم که صدا وسیما وسایر سایتهای رسمی رژیم منتشرکردند که گویا القاعده در ماجرا نقش داشته و شعار القاعده را سر دادند درست است. این عکس مربوط به نیروهای القاعده در مشهد است.
در فاصله یکهزار متری «حرم رضا» چند سال است که یک ساختمان درحال تعمیر نیمه تمام مانده، نرده هایی اطراف این ساختمان گذاشتند و عده ای لباس شخصی ازآنجا حفاظت می کنند. نیروهای القاعده که در سالهای اخیر بخشا به لبنان ومصر تحویل داده شدند در این ساختمان نگهداری می شدند. هنوزهم بعضی از افراد پائین تر القاعده در مشهد هستند و زیر نظرنهادهای مخوف جمهوری اسلامی درهمین ساختمان پذیرایی می شوند. بعد از حمله به کنسولگری عربستان سعودی ، بیشتر رسانه های گروهی رژیم ادعا کردند نیروهای خارجی ، بویژه القاعده در این ماجرا دست داشتند.
خبرگزاری صدا وسیما ماجرای شرکت افراد«مشکوک» و عکس مربوط به القاعده وشعارهایش را اینطور پوشش داد.


« اینستاگرام...عکس جنجالی سرکرده القاعده در تجمع مشهد

برخی شبکه های اجتماعی داخلی و حتی صفحه شخصیتها، تصویری را منتشر کردند که  درجمع معترضان به اعدام شیخ نمر در مشهد یکی از آنان تصویر سرکرده القاعده را دردست دارد .

در تصاویری که در یکی از خبرگزاری ها از وقایع اعتراضات مشهد مشاهده شد، تصویری عجیب در میان جمعیت ذهن هر ببینده ای را به خود جلب میکند که چرا عکس فارس آل شویل سرکرده و تئوریسین القاعده عربستان که همزمان با شیخ نمر اعدامشده است با عنوان شهید و ترحم نسبت به وی بر دستان فردی گرفته شده است.
 نوبخت سخنگوی دولت در مورد حمله به کنسولگری عربستان اظهار داشت: عدهای که معلوم نیست مقاصدشان برای کدام دولت است٬ از احساسات مردم در حادثه عربستان سوءاستفاده کردند که از نظر ما موضوع مشکوک است.»


بنا بر این تمام اظهارات سران رژیم دروغ می باشد. عده ای که شعار فارس آل شویل را در دست گرفته اند و عکس آنها نیزمشخص است ، همان افرادی هستند که سالهاست در ایران زندگی می کنند . آنها ته مانده های القاعده و در ارتباط با نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران درمشهد می باشند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری