کدام «پیروزی»، کدام «برگ زرین تاریخ کشور» ؟
رژیم جمهوری اسلامی ایران ثابت کرد فقط زبان زور را می فهمد
این روزها حسن روحانی ، محمد جواد ظریف و سایر همپالگی هایشان اصرار دارند تا خیانتهای توام با ضعف و زبونی رژیم جمهوری اسلامی ایران در برابر غرب را « یکی از برگ های زرین تاریخ کشور» معرفی کنند.

در همین رابطه بلندگوهای جناح «اصلاح طلب» فریاد برآورده اند :
« آمریکا در مقابل استقامت مردم ایران سرتسلیم فرود آورد.......مردم امید کسانی که می خواستند با فشار و تحریم مملکت و مردم را به زانو دربیاورند و تسلیم کنند این امید را ناامید کردند»
در ادامه عوام فریبی ها ، حسن روحانی بدون هیچ شرمی ادعا می کند:
«برجام حقیقا یکی از برگ های زرین تاریخ کشور است. ما طی این مذاکرات توانستیم قدرت های بزرگ را وادار کنیم تا حقوق هسته ای را به رسمیت بشناسند.....در برجام همه خوشحال هستند، جز صهیونیست ها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا»

حال نگاهی می اندازیم به «دست آوردهای برجام» تا معلوم شود این سند یک « برگ زرین تاریخ کشور» است یا ننگ دیگری است از سلسله خیانتهای رژیم حاکم برایران.

اسناد توافق (برجام) بین رژیم جمهوری اسلامی ایران و غرب ثابت می کند ، رژیم ایران پذیرفته است :
- قلب راکتور اتمی اراک را خارج و بجای آن بتن بریزد، فرومایگان رژیم این بتن ریزی را انجام دادند ومورد تأیید آژانس بین المللی انرژی اتمی قرار گرفته است.
- رژیم ایران تعهد کرده است هرگونه فعالیت در مجتمع هسته ای اراک بمنظور دست یابی به سوخت اتمی متوقف شود و زمانی می توانند در این مجتمع فعالیت کنند که دستگاههای جدیدی با نظر آژانس وتحت نظارت غرب در این مرکز نصب شود.
- کلیه فعالیتها و هرگونه تحرک در مجتمع هسته ای اراک بایستی زیر نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت گیرد.
- ایران حق ندارد هیچگونه فعالیت هسته ای در مرکز هسته ای فردو داشته باشد. کلیه دستگاههای خریداری شده بایستی بازشوند و بصورت غیرقابل استفاده از این مرکز خارج شوند.
- مرکز پارچین مورد بازدید چند باره قرار گرفته و در آینده نیز هر موقع که آژانس بین المللی انرژی اتمی اراده کند می تواند از هر جا بازدید به عمل آورد.
- درمرکزهسته ای نطنز کلیه ماشین الات از کار افتاده و دستگاه های مهم از این مرکز خارج شده است.
- آژانس بین المللی انرژی اتمی حق دارد به هرمرکزهسته ای و نظامی مشکوک بزعم آنها، سرزده وارد شود و رژیم جمهوری اسلامی حق هیچگونه مخالفتی ندارد.
- ایران اجازه غنی سازی اورانیوم بیش از ۳/۵ درصد را ندارد، میزانی که تمام کشورها آزادند بدان دست رسی داشته باشند و ادعای کوتاه آمدن غرب و «تسلیم قدرتهای بزرگ در برابرایران» یک دروغ آشکار است .

- کلیه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران به روسیه انتقال یافته و فقط ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غلظت پائین در اختیارایران گذاشته شده است.

- تمام دست اندرکاران امور اتمی و دانشمندان ایران از جانب غرب مورد بازجویی و شناسایی کامل قرار گرفته اند.

- تحریم های وضع شده علیه ایران بطور کامل برداشته نمی شود و فقط شامل تحریمهای هسته ای است. پروژه ایکه درآینده بطورکامل زیر نظر غرب اجرا خواهد شد.

- زندانیان آمریکایی در ایران بدون هیچگونه قید وشرطی باید آزاد می شدند که شدند.

- بعد از اعلام برداشتن تحریمها ، برطبق بیانیه وزیر خزانه داری آمریکا «اقداماتی از سوی جمهوری اسلامی ایران نظیر «حمایت از تروریسم»، «بی ثبات کردن منطقه»، «نقض حقوق بشر» و «توسعه موشک های بالستیک» همچنان مشمول تحریم باقی می ماند.»
بدین ترتیب آمریکا با این بهانه هرموقع اراده کند می تواند همه گونه تحریمی را علیه ایران اعمال کند. کافی است فعالیتهای موشکی ایران را مغایر سیاست خود تلقی کند و یا همکاری با رژیم اسد یا حزب الله لبنان را بهانه قرار دهد.

حال باید از این خائنین به مردم ایران پرسید ، شما ازکدام «پیروزی» دم می زنید؟ آیا چیزدیگری مانده که شما به غرب ارزانی کنید؟ برطبق آمار و ارقام دولتی ، بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار خرج مراکز هسته ای در نطنز، فردو و اراک شده است. اکنون که تمام این سرمایه ملی را برباد داده اند، ادعا می کنند:«آمریکا در مقابل استقامت مردم ایران سرتسلیم فرود آورد».
براستی آمریکا چه چیزی به رژیم ایران داده و بر طبق کدام سند «سرتسلیم» فرود آورده است؟ آمریکا نه فقط تسلیم نشده بلکه هرچه خواسته گرفته است. هنوز تمام تحریمهارا برنداشته و پولهای بلوکه شده ایران را آزاد نکرده است. درحالیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران تمام ادعاهای توخالی دهها ساله اش را بفراموشی سپرده ، سفارش ۱۱۴ فروند هواپیمای ایرباس داده است.

برطبق اسناد موجود آمریکا هرموقع اراده کند با یک گزارش مأمور دون پایه آژانس بین المللی انرژی اتمی می تواند تمام تحریمها را دوباره علیه ایران اعمال کند، درعوض رژیم ایران از روی ضعف واستیصال پیشاپیش از آمریکا گندم وارد کرده است تا حسن نیت بیشتر نشان دهد و ثابت کند جمهوری اسلامی ایران در تمام عرصه ها سرآشتی دارد و باب دوستی گشوده است.
سردمداران رژیم جمهوری اسلامی ایران بجای پاسخگویی به عملکرد نابخردانه اشان ، از زبان روحانی فریاد بر آورده اند «همه خوشحال هستند، جز صهیونیست ها، آتش افروزان، تفرقه افکنان میان امت اسلامی و افراطیون آمریکا».

عجیا ! جمعی از مذهبیون مرتجع و عناصر بی مقدار در رأس یک حکومت دیکتاتوری - مذهبی قرار گرفته، صدها میلیارد دلار امکانات مردم را به باد داده ، حال هرگونه مخالفتی را هم به «صهیونیست و آمریکا» نسبت می دهند.
با وجود تمام بدکرداریها ، اما رژیم ادعا می کند این «فتوحات» فقط بخاطر «دیپلماسی و تعامل با جامعه جهانی » بدست آمده است. اینگونه ادعاها درحالی صورت می گیرد که عموم مردم ایران شاهدند ، این رژیم ایران است که در برابر آمریکا سر تسلیم فرود آورده است. مردم ایران سوابق اینگونه دیپلماسی رژیم را بخاطر دارند. هنگام جنگ ایران و عراق، عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس حاضر بودند بیش از صد میلیارد دلار به ایران خسارت بپردازند ولی ایران زیر بار پایان جنگ نرفت تا سرانجام همه فرصت ها از دست رفت و بدون دریافت هیچ غرامتی از صدام حسین، تسلیم قطعنامه شورای امنیت شدند.

در ماجرای دیپلماسی هسته ای نیز ، چهار سال پیش غرب حاضر بود امتیازات زیادی به ایران بدهد، حتی حاضر شدند برسر تحریمها توافق کنند و دستگاههایی در اختیار ایران قرار دهند، به شرطی که فعالیتهای هسته ای ایران تحت کنترل باشد. این پیشنهاد نیز از جانب سران رژیم رد شد وبه پنهان کاری اتمی ادامه دادند. تداوم این سیاستهای ناهنجاراکنون کار را بجایی کشانده است که سران رژیم تسلیم بی قید و شرط به غرب را برگزیده اند ، هرچند نام این یاوه سرایی ها را «پیروزی دیپلماتیک و برگ های زرین تاریخ کشور» بنامند، تاریخ قضاوت خواهد کرد.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری