احمد جنتی دبیر شورای نگهبان اعتراف کرد:
تعدادی از داوطلبین مجلس خبرگان (مجتهدین حوزه ها) « قمارباز و مشروب خوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.»

برطبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از شرط های داوطلب شدن در انتخابات مجلس خبرگان ،« داشتن تحصیلات حوزوی» و شرط «اجتهاد» است.
این قانون بدان معنی است که افراد غیر مجتهد حق ورود به مجلس خبرگان را ندارند. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری در مصاحبه دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۹۴برابر ۴ ژانویه ۲۰۱۶ با ابراز نارضایتی از تعداد شرکت کنندگان در مجلس شورا و خبرگان گفته است:

« روز گذشته یکی از مراجع چهارگانه، پرونده 63 نفر از کاندیداهای خبرگان را به ما ارجاع داد که طبق این گزارش، برخی از این افراد قمارباز و مشروب خوارند و برخی دیگر مشکلات اخلاقی دارند.»

بدین ترتیب معلوم می شود در بین مجتهدین هم قمار بازی مرسوم است ، هم مشروب خواری و هم فساد اخلاق رواج دارد. این همان واقعیتی است که ما و اکثر مردم ایران سالهاست بدرستی بر آن انگشت نهاده ایم ولی با کیفر مجازات زندان،شکنجه و اعدام مواجه گردیده ایم.

بجا بود اگر احمد جنتی قدم بعدی را هم بر میداشت و اسامی قمار بازان و مفاسد اخلاقی ها را منتشرمی کرد.جای شکی نیست تعداد زیادی از این فاسدین آقازاده می باشند. البته جنتی برای حفظ «آبروی نظام» بزودی ادعا خواهد کرد افرادی که سوابق «قمار باز و مشرو بخوار و مشکلات اخلاقی» داشتند مجتهد نبودند و صلاحیت آنها رد شد. جنتی و اطرافیانش می توانند هر دروغی را سرهم کنند اما هیچ توجیهی نمی تواند این اعتراف را بزدایدکه: آن « مراجع چهارگانه» که برای ۶۳ نفر پرونده تشکیل دادند ابتدا هویت افراد را کنترل کرده و مطمئن شدند آنان «تحصیلات حوزوی» دارند و در زمره مجتهدین هستند. از اینرو ثابت می شود عده ای از مجتهدین که تعدادشان هم کم نیست ، هم قمار بازند ، هم مشروب خوارند و هم مشکلات اخلاقی دارند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری