درسوگ رفیق فیدل کاسترو رهبر کبیر انقلاب کوبا

شامگاه جمعه ۵ آذرماه پهنه خاک پیکر مردی را در آغوش کشید که فقدانش ضایعه ای است اسف انگیزبرای خلق قهرمان کوبا و همه انقلابیون سراسر جهان. فیدل کاسترو مظهر کمونیستی پرتلاش و خستگی ناپذیر بود که خاطره اش برای همیشه یاد آورمقاومت ، نیک اندیشی و افتخار خواهد بود.

رفیق کاسترو بیش از پنج دهه رهبری انقلاب کوبا را بدوش کشید ودر یک نبرد طولانی و قهرمانانه علیه امپریالیسم آمریکا با بیش از ده رئیس جمهور این کشور پنجه افکند واز اندیشه های انقلابی اش دفاع کرد. رفیق کاسترو در شرایطی جنبش کوبارا رهبری نمود که آمریکای لاتین به حیات خلوت آمریکا در آمده بود. پیروزی انقلابیون کوبا علیه رژیم دیکتاتوری باتیستا چنان تأثیری بر کشورهای این منطقه گذارد که هنوزهم آثار پرباراین پیروزی درآمریکای لاتین به چشم می خورد.

بی تردید فقدان این انقلابی بزرگ همانند همرزم دیرینه اش رفیق ارنستو چه گوارا، نه فقط مردم کوبا بلکه تمام کمونیستها و طرفداران طبقه کارگردر سراسر جهان را آزرده کرده است.
با سپری کردن بیش از پنجاه دهه مقاومت و پایداری علیه نظام سرمایه داری و امپریالیسم، هم اکنون تحت رهبری حزب کمونیست این کشور، سیادت کارگران وزحمتکشان کوبا اعمال می شود. با گذشت نزدیک به ۵۷ سال ازانقلاب کوبا، اما همچنان این کشور از سوی امپریالیستها تحریم و تهدید می شود. با این وجود، عظمت انقلاب کوبا چنان است که هنوزهم الهام بخش توده های تحت ستم سایر کشورها می باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران فقدان رفیق فیدل کاسترو( الخاندرو کاسترو روس ) رهبر انقلاب کوبا را به مردم قهرمان این کشور، همه مبارزین و کمونیستهای سراسر جهان تسلیت می گوید.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۶ آذر ۱۳۹۵-۲۶ نوامبر ۲۰۱۶


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری