جنگ حلب و موصل:
سیاست یک بام و دو هوای امپریالیسم غرب

در شرایطی که مطبوعات جهان غرب یکصدا «از سرگیری بمباران های هوایی روسیه» با موافقت رژیم اسد درحلب را محکوم می کنند، هیچگونه صحبتی از بنیادگرایان مذهبی که مردم حلب را به گروگان گرفته اند بمیان نمی آورند.
جهان غرب درهمانحال از تدارک «حملات هوایی» نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری امپریالیسم آمریکا ـ با موافقت رژیم حاکم بر عراق ـ علیه شهر موصل مسرورو شگفت زده می باشند. این کردار یعنی سیاست یک بام و دو هوا.
هنگامیکه حملات هوایی و زمینی از سوی نیروها و متحدین خودی صورت می گیرد، واژه ها و اصطلاحات مورد استفاده عبارتند از: «ضربات دقیق، میلی متری و دقیقا محاسبه شده». در حالی که اگر حملات از سوی نیروهای رقیب صورت گیرد، اصطلاح مورد استفاده عبارت است از: «بمباران های هوایی» ادامه دارد.

جای سئوال است: چرا امروز بعد از پنج سال جنگ داخلی سوریه، به ناگهان قربانیان شهر حلب به این اندازه عزیز شده اند؟ چرا صفحات اول روزنامه ها، نشریات و رسانه های خبری اکنون به درج اخبارو تلفات انسانی جنگ در حلب پرداخته ؟ چرا جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بعد از دیدار ناموفق خود با همتای روسی اش برای پیدا کردن راه حلی برای توقف نبردهای کنونی در حلب، با ترک جلسه از اصطلاح «جنایات جنگی» استفاده و به طور پوشیده رهبران روسیه را به محاکمه در دادگاه بین المللی تهدید نمود؟ مقامات روسی که با اعتراض به سیاست کنونی امپریالیسم غرب از تلاش خود برای ریشه کن ساختن تروریسم اسلامی دفاع نمودند.

شاید بهتر باشد پاسخ این سئوال را در مقاله مندرج در نشریه خبری Sputnik News جستجو کنیم. در این مقاله به روشنی توضیح داده می شود که به عقیده ارتش روسیه و صاحبنظران نظامی این کشور، حلب «آخرین سنگر» تروریسم (ضد اسد) در سوریه بوده و سرنوشت جنگ کنونی به نبردهای فعلی در این شهر بستگی دارد.
حقیقتی که در این میان باید به آن اشاره کرد، حضور بیشمار «شورشیان میانه رو» گیرافتاده و تحت محاصره قرار گرفته در جبهه حلب تحت حمایت آمریکا و متحدین منطقه ای و غربی آنها می باشد. «شورشیان میانه رو» که آموزش، تسلیح و سازماندهی آنها بهای سنگینی برای امپریالیسم آمریکا و متحدین اش داشته است.

اگر چه درحال حاضر روس ها کنترل زمین و آسمان سوریه را در اختیار دارند، اما باید دید پس از نبرد موصل ، غرب چه واکنشی در حلب خواهد داشت. نبردی که متفقین به رهبری آمریکا از آن به عنوان آخرین سنگر جهادگران داعش، سخن گفته و در نهایت راه عقب نشینی به سوی سوریه را برای این جهادگران بازمی گذارند.
برای درک دقیق معادلات سیاسی فعلی در منطقه باید اضافه کنیم : طبق منطق آمریکائیان که توسط تمام کشورهای جهان غرب نیز تکرار و کپی برداری می شود، جهادگرایان فاشیست داعش در تمام جهان غرب به عنوان تروریست شناخته می شوند، اما در خاک سوریه خیر. این بنیادگرایان گردن زن پس ازعبور از خاک عراق وارد سوریه می شوند وبه «شورشیان میانه رو معتدل» و «مبارزان راه آزادی و دمکراسی» تبدیل می شوند. «شورشیانی» که باید از آنها در مقابل بشار اسد دیکتاتور حمایت نمود.

با این توضیح کوتاه، برای بسیاری از سئوالات بی جواب گذشته، پاسخ مناسب یافت می شود: ارسال «اشتباهی» محموله های هوایی شامل امکانات و تجهیزات نظامی پیشرفته به جبهه النصره در سوریه، بمباران هوایی «اشتباهی» نیروهای دولتی سوریه که در حال وارد ساختن ضربه سنگین نظامی به یکی از سنگرهای مهم «شورشیان میانه و معتدل» بودند، مذاکرات اواسط ماه اکتبر در لوزان سویس و سپس لندن بین مقامات روسی ـ آمریکایی با حضور نمایندگان عربستان سعودی و قطر (بدون حضور کشورهای فرانسه و انگلیس).
خلاصه کلام، جریانات و نیروهای تروریست برای روس ها و مبارزان راه آزادی و دمکراسی برای امپریالیسم آمریکا و متحدین غربی اش .

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری