سوریه
ناگفته هایی در خصوص نبرد حلب

آتش بس اعلام شده (اواسط ماه مارس ۲۰۱۶) در سوریه بین رژیم بعثی این کشور و بخشی از سازمان های «اپوزیسیون» مسلح، چندان شانس موفقیتی در منطقه حلب ندارد. اکثریت قریب به اتفاق نیروهای مستقر و فعال در این منطقه یا کاملا وابسته به جبهه النصره (شاخه القاعده در سوریه) بوده و یا تحت تأثیر و تحت الامر آن می باشند. جبهه النصره در لیست سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد بوده و در توافقات آتش بس تحت نظارت رژیم های واشنگتن و مسکو حضور نداشته و ندارد. از همین زاویه، تهاجم تبلیغاتی و رسانه ای گسترده اخیر علیه رژیم دمشق مبنی بر زیر پا گذاردن توافقات ژنو بخاطر تشدید عملیات نظامی برای بازپس گیری حلب و حوالی از کنترل جبهه النصره و هم پیمانان وی، در عمل حمایت از تروریست های افراطی مرتجع جگرخوار وابسته به القاعده شمرده می شود. به عبارت بهتر، با محکوم کردن تشدید عملیات نظامی رژیم بعثی سوریه و فشار سیاسی بر متحد اصلی این رژیم ـ روسیه ـ رسانه های گروهی جهان غرب عملا خواهان کنترل این منطقه توسط جبهه النصره می باشند.

برای توجیه این سیاست، کشورهای غربی و متحدین انها در منطقه تلاش دارند تا حضور فعال، قاطع، تعیین کننده و گسترده جبهه النصره در این منطقه را کمرنگ جلوه دهند. و همزمان در خصوص فعالیت و حضور «گسترده» گروه های مسلح «میانه رو» حاضر در کنفرانس صلح ژنو، اغراق می نمایند.
امروزه، بنابه عقیده تمام کارشناسان بین المللی بی طرف، گروه های جنگجوی «میانه رو» که کشورهای جهان غرب و متحدین، برایشان سینه چاک می کنند، در عمل وزنه ای در صحنه جنگ داخلی تحمیلی سوریه بشمار نمی آیند و در عمل، با هزاران رشته مرئی و نامرئی به جبهه النصره و داعش وابسته می باشند.

شکست «شورشیان» مسلح در حلب و حوالی، نقشه و طرح های نظامی ـ سیاسی متحدین غربی را بر هم زده و موضع رژیم دمشق را بیش از پیش در برابر گروه های تروریستی جنایتکار تقویت خواهد نمود. از اینرو فشار و تبلیغات عوام فریبانه علیه رژیم دمشق و متحدین وی در خصوص متوقف ساختن حملات علیه حلب و حوالی را می باید از این زاویه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد. بدون شک متوقف ساختن حملات نظامی به نفع جبهه النصره و گروه های مسلح «میانه رو» نزدیک به وی، تمام خواهد شود.

واقعیت این است که گروه متفقین تحت رهبری ایالات متحده در صحنه سیاست بین المللی، ظاهرا موضع بینابینی و مبهمی را در قبال گروه های مسلح «میانه رو»، ایفاء می نماید، درحالیکه این موضع گیری در عمل به نفع سیاستهای آمریکا می باشد. گروه هایی که هم اکنون در جبهه حلب و حوالی دوشادوش جبهه النصره می جنگند به همان اندازه النصره خشن و جنایتکارند. جبهه النصره که در رأس این گروه ها قراردارد، در لیست سازمان های تروریستی سازمان ملل متحد می باشد. سازمان های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا بخوبی از ماهیت، اهداف سیاسی و فعالیت های این گروه های مسلح «میانه رو» آگاهند. با این وجود منافع استراتژیک و ژئوپولیتیک رژیم واشنگتن ایجاب می کند که آنها را «میانه رو» قلمداد کرده و به عنوان جریانات شورشی در جنگ سوریه علیه رژیم دمشق به جهانیان معرفی نماید.

برای واشنگتن و دیگر کشورهای جهان غرب، هدف اصلی سرنگون ساختن رژیم بشار اسد می باشد. برای رسیدن به این خواسته، ماهیت و اهداف اصلی نیروهای فعال در عرصه جنگ داخلی سوریه مهم نیست. این نیروهای فعال می توانند جزوی از اختاپوس تروریسم جهانی که گروه متفقین تحت رهبری آمریکا مدعی نبرد علیه آنها می باشند، بشمار آیند. در چنین شرایطی درخواست متوقف ساختن تهاجم گسترده نظامی رژیم سوریه علیه حلب و حوالی که در اشغال جبهه النصره و متحدین وی می باشد، و اعمال فشار دیپلماتیک و رسانه ای علیه روسیه برای انتقال فعالانه این درخواست به رژیم سوریه، در عمل به نفع تروریست های «میانه رو» و جبهه النصره می باشد.
هم اکنون آمریکا و متحدین غربی و منطقه اش تلاش دارند با «میانه رو» و «قابل معاشرت» خواندن این تروریست ها، آنها را در سرنوشت آینده سوریه شریک نموده و رژیم های سوریه و روسیه را به قبول این خواسته ملزم نمایند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری