سالی که نکوست از بهارش پیداست
سرانجام دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی رژیم جمهوری اسلامی ایران درچهارم و هشتم خرداد آغاز بکار نمودند.
با وجود تلاش بسیارجناح «اصلاح طلب» و حمایت بی دریغ غرب از این جناح ، اما هاشمی رفسنجانی و روحانی رئیس جمهور نتوانستند جناح خامنه ای را کنار بزنند. اهمیت مجلس خبرگان رهبری در جایگزین شخص رهبر بعد از مرگ علی خامنه ای می باشد.

مجلس شورای اسلامی نیز روز هشتم خرداد کارخودرا آغازکرد. برای تصاحب رهبری این مجلس نیز درگیریهای درونی رژیم بالا گرفته و هنوز بین علی لاریجانی رئیس سابق مجلس و محمدرضا عارف کاندیدای «اصلاح طلبها» کشمکش برای رهبری به جایی نرسیده است.

در این میان همزمان با افتتاح مجلس شورای اسلامی طرفداران هر دو جناح در کلیه نهادهای حکومتی ، مساجد و مراکز دینی به جان یکدیگر افتاده اند. تازه ترین زد و خوردهای فیزیکی بین دو جناح رقیب درگیری در حوزه علمیه خرم آباد می باشد. بر طبق گزارشات اکثر رسانه های مربوط به رژیم درگیری هنگامی آغاز شد که حسین الله کرم رهبر انصار حزب الله در حال «سخنرانی» بوده و طرفداران وی به خانواده هاشمی رفسنجانی فحاشی کردند. پس از آن درگیری بین طلاب و بسیجیان طرفدار الله کرم ازجناح خامنه ای آغازگردیده است. برای پرهیز از هرگونه تفسیری فیلم درگیری فیزیکی دو جناح رقیب را در زیر ملاحظه نمائید که به حد کافی ماهیت آنهارا برملا می کند.

این حقایق ثابت می کند برخلاف جنحالهای تبلیغاتی دو جناح ، با شروع به کار دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی دامنه درگیریها و رقابت بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی روشن است ابعاد دزدی، چپاول ونا امنی هم فزونی خواهد یافت. برخلاف جنجالهای تبلیغاتی رژیم اکنون مردم ایران هیچگونه توهمی نسبت به سیاست تعامل «دولت تدبیر وامید» حسن روحانی ندارند و«اقتصاد مقاومتی» خامنه ای را نیز فریبی بیش نمی دانند.


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری