هاشمی رفسنجانی، یکی ازمعماران اصلی رژیم دیکتاتوری - مذهبی ایران مرد

همگان آگاهند که ازبدو روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی ایران، علی اکبر هاشمی رفسنجانی یکی از رهبران و طراحان اصلی سرکوب مردم ایران بود و همواره در تمام کشتارهای رژیم نقش آفرین بوده است. رفسنجانی چهره مخوف و پشت پرده صدور فرمان خمینی برای کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بود. هم اوبود که کپی نامه اعتراض آیت الله منتظری به خمینی را به خارج از کشور فرستاد ، سپس به خمینی نهیب زد که منتظری با اپوزیسیون در خارج تماس دارد و وی را به حصر خانگی گرفتار نمود. هنگامیکه خمینی مرد سران رژیم برای انتخاب رهبر جدید دچار تردید بودند. در آن برزخ مغز توطئه گر رفسنجانی رژیم را از بن بست خارج کرد. وی با جعل وصیتنامه خمینی سایر اعضای مجلس خبرگان را ترغیب نمود که خمینی قبل از مرگش علی خامنه ای دیکتاتور فعلی را بعنوان رهبر برگزیده است.از دیگر شاهکارهای جنایتکارانه رفسنجانی می توان به ابتکار ترور رهبران سازمانهای اپوزیسیون در خارج از کشور، در ازاء اعطای امتیازات اقتصادی به کشورهای اروپایی اشاره کرد که وی افتخار ابتکار آنرا تا آخر عمرش یدک می کشید.

با وجودیکه اکثر طرحهای رفسنجانی برای ادامه بقاء رژیم موفقیت آمیز ارزیابی می شود، اما پس از مرگ خمینی ابتکار واگذاری امور اقتصادی وبازار به سپاه پاسداران بمثابه شمشیر دولبه ای عمل کرد که سرانجام به کنارزدن وی ازاقتدار حکومتی انجامید. اگرچه بعد ازبه حاشیه رانده شدنش آسوده نماند و هراز گاهی با علم کردن افتخارات دوره «سردارسازندگی» اش تلاش کرد رقیب را کنار زند ، اما همه کوششهای وی بی ثمرماند . با وجودیکه وی از قدرت دولتی خلع شده بود و بطور دائم دارو دسته های جناح مخالف, وی را آماج حملات علنی قرارداده بودند، باردیگر بطور آشکار برای کسب قدرت سیاسی وارد رقابت شد و مسیرتعامل با آمریکا را با جدیت بیشترپیش گرفت. وی با جلو انداختن حسن روحانی و چند عنصر مورد اعتماد و دست نشانده آمریکا نظیر محمد جواد ظریف وزیرامورخارجه ،عملا رهبری جناح «اصلاح طلب» رژیم را بعهده گرفت. رفسنجانی تا آخر عمرش هیچگاه از دسیسه چینی و مردم فریبی دست برنداشت.

ارتباط پنهانی وی با آمریکا و فرانسه موجب پشتیبانی همه جانبه غرب ازریاست جمهوری حسن روحانی گردید.وی اخیرا به دولت فرانسه پیغام فرستاده بود بهتراست به حسن خمینی دکترای افتخاری اعطاء کنید تا بتوانیم بتدریج وی را بعنوان یک شخصیت مطرح کاندیدای ریاست جمهوری بعدی ایران معرفی کنیم . رفسنجانی همه چیز را درخدمت منافع شخصی و جاه طلبی های سیاسی اش رزیابی می کرد. پشتیبانی رفسنجانی از حسن خمینی در شرایطی صورت می گرفت که عامه مردم هنوز از ایفای نقش رفسنجانی و فلاحیان در کشتن احمد خمینی پدرحسن خمینی سخن می گویند.

هاشمی رفسنجانی دردوره اقتدارش توانست درعرصه نفت ، فولاد، خشکبار، راهسازی ، سرمایه گذاری در خارج از کشور و ده ها رشته اقتصادی دیگر ثروت هنگفتی بدست آورد. تاجائیکه بعضا وی را «حریری» ایران می نامیدند. مال اندوزی و چپاول رفسنجانی به حدی گسترش یافت که سرانجام رضایت داد یکی از پسرانش به نام مهدی رفسنجانی پنج سال را به جرم دزدی و اختلاس در زندان بماند.
کارنامه سیاه و سراسر جنایات رفسنجانی چنان سنگین است که دراین مختصر نمی گنجد و نیاز به نشر چندین جلد کتاب خواهد داشت.
هرچند مرگ وی موجب خرسندی عموم مردم ایران گردیده است ، با این وجود تا هنگامیکه سایر رهبران آدمکش رژیم در یک دادگاه مردمی به محاکمه کشیده نشوند ، رضایت خاطرعموم تأمین نخواهد شد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۹ دی ۱۳۹۵- ۸ ژانویه ۲۰۱۷


A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری