عملیات جنایتکارانه داعش ، نتیجه بلند پروازیهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در منطقه است
حمله وحشیانه جریان موسوم به داعش درصبح چهارشنبه ۱۷ خرداد، این بار در مجلس شورای اسلامی و مقبره خمینی چهره کریه خود را آشکار نمود.
انتخاب این دو مرکز حفاظت شده و مهم رژیم ایران ثابت می کند ،هدف داعش انتقام گیری از رژیم جمهوری اسلامی ایران بوده و علت آنرا باید در دخالتهای خودسرانه و رقابتهای مذهبی بین شیعه و سنی جستجونمود.

برخلاف ادعاهای پوچ رژیم حاکم برایران و عوام فریبهای آنان از بدو روی کار آمدن تاکنون، این رژیم هیچگاه «ضدامپریالیست» نبوده ، بلکه سرکشیهای این رژیم بمنظور مطرح شدن بیشتر در جهان اسلام می باشد. از آنجاکه اکثریت جمعیت مسلمانان جهان را سنی مذهب ها تشکیل می دهند، رژیم جمهوری اسلامی ایران پس از به قدرت رسیدن با انواع ترفند و ماجراجویی به بهانه «ضد امپریالیست بودن» با رهبران کشورهای عرب سنی مذهب ، بویژه رژیم ارتجاعی عربستان سعودی به رقابت پرداخت.

سران رژیم ایران ابتدا «فتح قدس از راه کربلا» را در دستور کار قراردادند که نتیجه آن جنگ ۸ ساله ایران و عراق شد. جنگی که میلیونها کشته ، آواره و معلول برجای گذاشت و سرانجام بی نتیجه پایان یافت.
پس از سقوط رژیم بعث به رهبری صدام حسین، دخالتهای مستقیم رژیم ایران در عراق آشکار شد . از آنجا که رژیم سوریه هم پیمان استراتژیک رژیم ایران درجنگ با عراق بود، بعد از بحران در سوریه ، سران رژیم به بهانه «دفاع از حرم» در جنگ سوریه علیه سنی مذهب ها شرکت کردند.

پس از توافق «برجام» رژیم ایران با آسودگی خاطر بیشتری از جانب غرب به سرکشی ادامه داد. از آن پس در یمن بصورت آشکار تری وارد جنگ شد و بیش از گذشته خود را درگیر جنگهای منطقه ای بین سنی و شیعه نمود.
جای تردید نیست مردم ایران با تمام توان برعلیه داعش و سایر فرقه های جنایتکار مذهبی مشابه ایستادگی می کنند. داعش و امثالهم هرگز نمی توانند پایگاهی درایران بدست آورند. آنچه مایه نگرانی است ، تداوم اینگونه اعمال جنایتکارانه از سوی داعش است که درآینده قربانیهای بیشتری ازمردم ایران خواهد گرفت. برخلاف آنچه علی خامنه ای رهبر رژیم ادعا می کند «این یک ترقه بازی بود» ، این عملیات جان ۱۷ نفر را گرفت و بیش از ۵۰ مجروح برجای گذاشت. حمله آشکار داعش ثابت می کند ادعاهای پی در پی دستگاه اطلاعات رژیم در ماههای گذشته مبنی بر«داعش را در ۵۰ کیلومتری مرزهای ایران متوقف کردیم» لاف و گزافی بیش نبوده است.

علت حمله داعش به ایران را باید در اختلافات فرقه ای بین دو رژیم جنایتکارعربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران جستجو نمود که هردو خود را رهبر جهان اسلام می دانند و برای اعمال هژمونی خود درمیان مسلمانان به هر جنایتی دست می زنند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران
برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق
زنده باد سوسیالیسم
سازمان چریکهای فدایی خلق ایران
۱۸ خرداد ۱۳۹۶-۸ ژوئن ۲۰۱۷A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany

Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: http://www.iranian-fedaii.de

E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de

سایر مقالات:

باراک اوباما ارتجاع شیعه را به ارتجاع سنی ترجیح می دهد

عقب نشینی میرحسین موسوی و مطالبات جنبش اصیل مردم ایران

تشویق مردم به آرامش به نفع کدام طبقه است ؟

پرده دیگری از اعمال ددمنشانه آدم نمایان رژیم جمهوری اسلامی ایران - زجرنامه ی بهاره مقامی یکی از شقایق های له شده ی ایران ، قربانی تجاوز در زندان

جنگهای کوچک ـ قدرتهای بزرگ به قلم Patrick Cockburn

lموضع غرب در برابر رژیمی که قوانین بین المللی رابه سخره گرفته است

شیلی ۱۹۷۳ - ۱۱ سپتامبر دیگری

وضعیت فاجعه بار زندان کهریزک به قلم یکی از آزادشدگان این اردوگاه فاشیستی

چه کسانی حقایق را تحریف می کنند ؟

یادی از رفیق صفرخان (صفر قهرمانیان) به مسعود بهنود که علیرضا نوریزاده و ناصر مستشار هم بخوانند

پیرامون عناصر مرموز و طرز کار خبرچینهای رژیم جمهوری اسلامی ایران- درباره سایت مشکوک اعتراض و همکاری سربلند گرداننده این سایت با رژیم

ناگفته‭ ‬هایی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬قتل‭ ‬شاپور‭ ‬بختیار‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬سخنگوی‭ ‬سازمان‭ ‬چریکهای‭ ‬فدای‭ ‬خلق‭ ‬ایران‭ ‬حسین‭ ‬زهری (بهرام‭(

اکثریت‭: ‬چرچیلیسم‭ ‬یا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬شکل- نامه به رفیق بهرام - حسین زهری و پاسخ رسیده‬

 چرا سربازان گمنام امام زمان رفیق بهرام - حسین زهری را هدف تبلیغات سوء خود قرار داده؟

چرا خائنین اکثریتی هر روز گستاخ تر می شوند؟ اظهارات رفیق حسین زهری در باره چاپخانه مخفی سازمان

وضعیت کنونی و جناح بندیهای درونی رژیم جمهوری اسلامی

خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (در باره دانشگاهها) قبل از به قدرت خزیدن بعد از به قدرت خزیدن

سایت «صدای مردم» متعلق به وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی ایران است

نوار گفتگوی هدایت اشتری لرکی معاون ساوامادر فرانسه با حبیبیان معاون ساواما در تهران

اسناد تبهکاریهای سربازان گمنام امام زمان

به کوبا دست نخواهید یافت - به قلم فیدل کاسترو

ماهوشیاری خودرا از دست نخواهیم داد-درباره ایرج مصداقی تواب و همکار رژیم جمهوری اسلامی ایران


حسین زهری
۱
حسین زهری